مقاله بررسی، برنامه ریزی و تدوین برنامه حسابرسی عملیاتی

5000 تومان
مقاله بررسی، برنامه ریزی و تدوین برنامه حسابرسی عملیاتی

تعداد صفحات : 87

فرمت فایل : doc

دسته بندی : حسابداری

حجم فایل : 49 کیلوبایت

حسابرسی عملیاتی

مقدمه
در دنیایی که خواسته‌های نامحدود انسانی در مقابل منابع اقتصادی قرار گرفته ‌است، ظهور و سقوط هر پدیده‌ای ریشه در نیازهای واقعی و منطقی جوامع انسانی دارد. ظهور حسابرسی عملیاتی در سقوط خدمات حرفه‌ای نیز نمی‌تواند از این قاعده مستثنی باشد. ادامه حیات شرکت‌ها و سایر بنگاه‌ها در محیط اقتصادی بازار آزاد که بطور مستمر شاهد رفع تجاری و ادغام بیش از پیش بازارها است و رقابت در آن روز به روز شدیدتر و بی‌رحمانه‌تر می‌شود، بدون برخورداری از سطح مطلوب اثربخشی در دستیابی به اهداف، کارایی، صرفه اقتصادی و مدیریت بهینه منابع امکان‌پذیر نیست.
...
روش‌های تدوین برنامه حسابرسی
در تدوین برنامه حسابرسی عملیاتی، گروه حسابرسی باید اقدامات اجرایی زیر را در نظر داشته باشد:
1.    شناسایی حوزه‌های بحرانی عملیاتی و کنترل‌های مربوط و حوزه‌های خطردار. حوزه‌های خطردار معمولاً در ارتباط با ناتوانی سازمان در دستیابی به مقاصد و اهداف عملیاتی حوزه‌های عملیاتی مرح است. در فصل دوم، اهداف این‌گونه حوزه‌های خطردار، برای فعالیت خرید ارائه شده است.
...
فهرست مطالب

مقدمه
فصل اول
کلیات
فصل دوم
مرحله برنامه‌ریزی
فصل سوم
مرحله تدوین برنامه حسابرسی
فصل چهارم
مرحله اجرای عملیات
فصل پنجم
بسط و تکمیل یافته‌های حسابرسی
فصل ششم
مرحله گزارش‌دهی
فهرست منابع