مقاله ورشکستگی به تقلب و معاونت و مجازات در جرم ورشکستگی به تقلب

9000 تومان
مقاله ورشکستگی به تقلب و معاونت و مجازات در جرم ورشکستگی به تقلب

تعداد صفحات : 47

فرمت فایل : doc

دسته بندی : تحقیق

حجم فایل : 54 کیلوبایت

فصل اول
مقدمه
فصل دوم
عناصر متشکله جرم ورشکستگی به تقلب
فصل سوم
مجازات‌ها و محدودیت‌ها
فصل چهارم
معاونت و شرکت در جرم ورشکستگی به تقلب
نتیجه گیری و پیشنهاد
منابع
-----------------
بخشی از متن:
جرم ورشکستگی به تقلب ماهیتا نوعی از جرم کلاهبرداری است که به آن عنوان خاصی داده‌است.
عناصر مادی کلاهبرداری عبارت است:
1-    رفتار فیزیکی
2-    شرایط و اوضاع و احوال
3-    نتیجه حاصله
در قیاس عناصر مادی دو جرم کلاهبرداری و ورشکستگی به تقلب باید گفت که جرم ورشکستگی به تقلب هم مانند جرم کلاهبرداری دارای رفتار فیزیکی مثبت است.
یعنی تاجر با ارتکاب به برخی از افعال مرتکب این جرم می‌شود.
البته شرایط و اوضاع احوال که قانون برای این دو جرم تعیین نموده است متفاوت است و نتیجه حاصله هم در هر دو جرم اضرار به دیگران و گرفتن مال دیگران است. «ارکان تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری مشترک بین جرم ورشکستگی به تقلب و کلاهبرداری است که عبارتند از توسل به وسایل تقلبی با این تفاوت که مصادیق وسایل تقلبی در جرم ورشکستگی به تقلب مضیق و محدود به موارد مندرج در م 549 ق.ت است. در صورتی که مصادیق جرم کلاهبرداری طبق ماده 1 ق تشدید است و همچنین بردن مال غیر که در هر دو مشترک است. »
...