تحقیق فقهی و حقوقی شرط عدم مسئولیت

4500 تومان
تحقیق فقهی و حقوقی شرط عدم مسئولیت

تعداد صفحات : 29

فرمت فایل : doc

دسته بندی : فقه و حقوق اسلامی

حجم فایل : 27 کیلوبایت

بررسی فقهی و حقوقی شرط عدم مسئولیت

گفتار اول : مفهوم و ماهیت شرط عدم مسئولیت
گفتار دوم: مبانی صحت و بطلان شرط عدم مسئولیت
گفتار سوم : احکام شرط عدم مسئولیت و آثار آن
نتیجه گیری
منابع
""""""""""""
در این مقاله ادله فقهی و حقوقی صحت شرط عدم مسئولیت را بر شمرده ایم و سپس از قانون و رویه قضایی به عنوان ابزارهای مقابله با درج بی رویه شرط عدم مسؤولیت یاد کرده ایم .در ادامه, قصد مشروط علیه و معقول بودن و سایر شروط نفوذ شرط عدم مسئولیت نیز احصاء شده اند و در پایان آثار شرط و نیز اثر بطلان شرط بر عقد بررسی گردیده است
...