تحقیق سازمان های ارائه دهنده بهداشتی درمانی جهان

3000 تومان
تحقیق سازمان های ارائه دهنده بهداشتی درمانی جهان

تعداد صفحات : 7

فرمت فایل : doc

دسته بندی : بهداشت عمومی

حجم فایل : 23 کیلوبایت

سازمان های ارائه دهنده بهداشتی درمانی در جهان

مطالب:

اهداف ILO:
سازمان بهداشت جامعه ملل
اداره رفاه و بارتوانی سازمان ملل U.N.R.R.A
سازمان بهداشت جهانی (W.H.O) World Health Organization
فعالیت های سازمان بهداشت جهانی
مناطق شش گانه who
یونیسف (U.N.I.C.E.F)
سازمان کشاورزی FAO
مقاصد تشکیل FAO
سازمان بین المللی کار(ILO)
بانک جهانی Word Bank
صلیب سرخ بین المللی IRC))