مقاله بهداشت مواد غذایی

4500 تومان
مقاله بهداشت مواد غذایی

تعداد صفحات : 17

فرمت فایل : doc

دسته بندی : بهداشت عمومی

حجم فایل : 230 کیلوبایت

تعریف بهداشت مواد غذایی و اهمیت آن در زندگی

با توجه به رشد جمعیت روزافزون جهان برای اینکه جمعیت جهان دچار کمبود مواد غذا شود، باید از شیوههای جدید نگهداری مواد غذایی استفاده شود. روشهای تهیه و توزیع آنها را بهبود بخشید تا حتیالامکان از ضایعات و تلفات آنها کاست. به طور مثال در اغلب کشورهای جهان به ویژه کشورهای جهان سوم، گندم و گوشت را جزو محصولات و مواد غذایی استراتژیک به شمار میآورند و این به آن معناست که این مواد اهمیت ویژه دارند و دستیابی به آنها موجب حفظ و نگهداری و استقلال این کشورها میشوند.
...
فهرست مطالب:
مقدمه
هدفهای رفتاری
تعریف بهداشت مواد غذایی و اهمیت آن در زندگی
فساد چیست؟
حفاظت و نگهداری از مواد غذایی
استریلیزه کردن
کنسرو کردن مواد غذایی
نگهداری مواد غذایی بوسیله سرما
حمل و نقل
نکات مهم
منابع