مقاله مکتب رفتار گرائی

4000 تومان
مقاله مکتب رفتار گرائی

تعداد صفحات : 25

فرمت فایل : doc

دسته بندی : زبان و ادبیات فارسی

حجم فایل : 18 کیلوبایت

مکتب رفتار گرائی

مکتب های یادگیری

در روان شناسی پرورشی مکتب های یادگیری متعددی مطرح است ولی دو مکتب عمده که در این مقال بیشتر به آن اشاره می کنیم وجود دارد که بیشترین نظریه ها و قوانین یادگیری بر محور آن دو مکتب شکل گیری شده اند ، یکی مکتب رفتارگرایی و دیگری مکتب شناخت گرایی. از دیگر مکتب های یادگیـری مکتب انسان گرایی است .
...

نظریه یادگیری شناختی اجتماعی

یکی دیگر از نظریه های مهم روانشناسی یادگیری که هم جنبه رفتاری دارد و هم جنبه شناختی ، نظریه شناختی اجتمــاعی یا نظریه یادگیری مشاهده‌ای است . واضـع این نظریه آلبـرت بنــدورا ( 1977 ـ 1968 ) است . روانشناسان رفتارگرا از جمله ژانذایک و اسکینر بیشتر بر محرکهای محیطی بیرون از فرد به عنوان کنترل کننده رفتار او تأکید می کردند ، در مقابل روانشناسان شناخت گرا مانند گشتالتیان و آزوبل عمدتا برای فرآیــندهای شناختی اهمـیت قائل می شدند .
...