پاورپوینت اعداد مختلط

5500 تومان
پاورپوینت اعداد مختلط

تعداد صفحات : 42

فرمت فایل : ppt

دسته بندی : ریاضی

حجم فایل : 1754 کیلوبایت

اعداد مختلط

مطالب:
تعریف
مثال
جمع و تفریق اعداد مختلط
تبدیل لاپلاس
تبدیل لاپلاس : (Laplace Transform)  
خاصیت اول
خاصیت دوم
خاصیت سوم
خاصیت چهارم
تبدیل لاپلاس توابع پرکاربرد (متداول(
خواص و قضایای تبدیل لاپلاس به طور خلاصه و به ترتیب اهمیت عبارتند از:
قضایای تبدیل لاپلاس
شرط وجود تبدیل لاپلاس
شیفت زمانی
تبدیل لاپلاس تابع پالس
تبدیل لاپلاس ضربان ایده آل
تبدیل لاپلاس توابع انتگرالی
تبدیل مشتق یک تابع
انتگرال کانولوشن
معکوس تبدیل لاپلاس
برای توابع Strictly proper
EXAMPLES