تحقیق تغذیه و بهداشت مواد غذایی

5000 تومان
تحقیق تغذیه و بهداشت مواد غذایی

تعداد صفحات : 17

فرمت فایل : doc

دسته بندی : بهداشت عمومی

حجم فایل : 29 کیلوبایت

تغذیه و بهداشت مواد غذایی

تعریف تغذیه:

تامین مواد اولیه برای رشد و نمو

مواد تشکیل دهنده غذا

نیازمندیهایی تغذیه ای

گروههای غذایی

کالری

کمبودهای تغذیه ای

اختلالات تغذیه ای

علائم کمبود مواد غذایی

ماراسموس تغذیه ای

علائم بیماری ماراسموس

کنترل رشد

بهداشت مواد غذایی

فساد مواد غذایی

عوامل اصلی فساد مواد غذایی

نشانه های فساد مواد غذایی

انواع مسمومیت غذایی

منبع ندارد

::::::::::::::::

به طور کلی تغذیه علمی است که درباره تغییر و تبدیل غذا دربدن وشرکت مواد

مغذی دربافت ها،فعل وانفعالات بیولوژیکی بدن ودفع آن بحث می کند

تعریف تغذیه:

عملی که در طی آن مقداری غذا به منظور رفع نیازهای بدن مورد استفاده قرار می گیرد تا انرژی آن صرف انجام کارهای مختلف می شود ،تغذیه نام دارد

...

بهداشت مواد غذایی

شامل کلیه اقداماتی است که انجام انها موجب می گردد،یک ماده غذایی از ابتدای تولید تا مصرف آن توسط مصرف کننده سالم باشد و موجب بیماری انسان نگردد

فساد مواد غذایی

تغییراتی است که در ماده غذایی رخ می دهد به طوری که خوردن آن ماده برای انسان زیان آور می شود

مواد غذایی بر اساس سرعت فسادپذیری به سه دسته تقسیم می شوند

...