تحقیق محاسبات پخش بار شبكه داخلی نیروگاه سیكل تركیبی

12000 تومان
تحقیق محاسبات پخش بار شبكه داخلی نیروگاه سیكل تركیبی

تعداد صفحات : 202

فرمت فایل : doc

دسته بندی : برق ،الکترونیک و مخابرات

حجم فایل : 340 کیلوبایت

محاسبات پخش بار در شبكه داخلی نیروگاه سیكل تركیبی یزد

دارای منابع کامل و جداول و نمودارها و اشکال مربوطه

فهرست:
فصل اول : مقدمه ای بر تولید برق در ایران  
1-1  انواع نیروگاه های تولید برق 2
1-2 عرضه و تقاضای انرژی برق 6
1-3 تولید نیروگاه های ایران 11
فصل دوم : آشنایی با نیروگاه های سیكل تركیبی ( بخاری گازی )
 2-1 نیروگاه های بخاری  18
2-1-1 مقدمه 18
2-1-2 سیكل ترمودینامیكی نیروگاه بخاری 20
2-1-3 دیگ بخار و تجهیزات جانبی آن 24
2-2 نیروگاه گازی 31
2-2-1 مقدمه 31
2-2-2 سیكل قدرت گازی  32
2-2-3 تجهیزات نیروگاه گازی   36
2-3 نیروگاه سیكل تركیبی  42
2-3-1 مقدمه  42
2-3-2 نیروگاه چرخه تركیبی با دیگ بخار بازیاب 46
فصل سوم : مصرف داخلی نیروگاه های تولید برق
3-1 مقدمه  53
3-2 سیستمهای داخلی نیروگاه سیكل تركیبی  54
3-3  انتخاب ولتاژ مصرف داخلی 55
3-4  تغذیه مصرف داخلی نیروگاه 57
3-4-1 تغذیه از شین اصلی نیروگاه  57
3-4-2 تغذیه از پایانه ژنراتور 59
3-4-3 تغذیه مصرف داخلی با اتصال گروهی واحدها 64
3-5 تغذیه برق اضطراری 65
3-6 تغذیه شینDC ص67
3-7 سیستم برق اضطراری 68
3-8 شاخص های مطرح در طراحی سیستم مصرف داخلی نیروگاه 69
3-9 بارهای مصرفی در سیستم مصرف داخلی نیروگاه 70
3-9-1 انواع بارهای مصرفی تقسیم بندی آنها 70
3-9-2 دسته بندی بارها از لحاظ اهمیت و حساسیت 71
3-9-3 بررسی انواع مصرف كننده های انرژی الكتریكی 73
3-10 انواع بارهای موجود در نیروگاه سیكل تركیبی یزد  76
فصل چهارم  : ترانسفورماتورهای قدرت
4-1 مقدمه 86
4-2 دسته بندی های مختلف ترانسفورماتور  87
4-3 اتصالات مختلف ترانسفورماتورهای قدرت 88
4-4 تجهیزات اساسی ترانسفورماتورهای قدرت  90
4-5 مشخصات پلاك ترانسفورماتورها  105
4-6 خصوصیات ترانسفورماتور قدرت نیروگاه  112
فصل پنجم : محاسبات سطح مقطع كابل ها  
5-1 كابل های نیروگاهی  119
5-1-1 كابل های فشار ضعیف و متوسط 119
5-1-2 كابل های فشار قوی 120
5-2 سطح مقطع كابل ها  121
5-3 اصول و شرایطی كه در تعیین سطح مقطع كابل ها بكار می روند  122
5-4 محاسبات سطح مقطع برای سطح ولتاژ MV ص125
5-5 محاسبات سطح مقطع برای سطح ولتاژ LV
فصل ششم : پخش بار در شبكه داخلی نیروگاه سیكل تركیبی یزد
6-1 مقدمه
6-2 مساله پخش بار
6-3 برنامه كامپیوتری پخش بار
6-4 اجرای برنامه پخش بار برای شبكه داخلی نیروگاه سیكل تركیبی یزد
منابع ماخذ
...
مقدمه ای بر تولید برق در ایران
1-1 انواع نیروگاههای تولید برق :
در میان پركار برد ترین و مهمترین نیروگاههای متداول در جهان و ایران ، می توان از نیروگاههای حرارتی نام برد . این نوع نیروگاهها ، مبدل هایی هسنتد كه انرژی نهفته در سوخت های جامد ، مایع ، گازی و یا سوخت های هسته ای را به انرژی برق تبدیل می كند .
نیروگاههای حرارتی ، طیف وسیعی از نیروگاهها را در برمی گیرند كه از آن جمله می توان به نیروگاههای بخاری ، گازی ، چرخه تركیبی ، دیزلی و هسته ای اشاره نمود . نوع بسیار متداول نیروگاههای حرارتی ، نیروگاههای بخاری می باشد . در این نوع نیروگاه با مشتمعل شدن سوخت های فسیلی ، آب سیكل ، تبدیل به بخار می شود .سپس انرژی بخاری تولیدی ، سبب چرخش توربین و در نهایت ، تولید انرژی برق می گردد .
...
محاسبات سطح مقطع كابل ها
5-1  - كابلهای نیروگاهی
5-1-1 – كابلهای فشار ضعیف و متوسط
بیش از 90% از كابلهای جریان زیاد دارای عایق از كاغذ آغشته به روغن می باشند. بدین معنی كه سیمها با نوارهای كاغذی باند پیچی شده و سپس به نوعی از روغن معدنی غلیظ آغشته می شوند . چنین كابلی را كه ما در این مبحث كابل كم روغن می نامیم از 1 تا 60 هزار ولت ساخته و فرم شده اند . سیم كابل از مس یا آلومینیوم است و می تواند یك یا چند لا ( طنابی ) باشد . سیم كابل چند لا نرم تر است و قابلیت انحنای آن نیز نسبت به كابل با سیم یك لا بیشتر است . سیم های طنابی به مقطع گرد و بخصوص در كابل های سه سیمه و چهار سیمه از 1 تا 10 هزار ولت بشكل سلكتور و بیضی نیز ساخته می شوند .
كاغذ بصورت نوار باریك به ضخامت 1/0 تا 15/0 میلیمتر به شكل مارپیچ روی سیم پیچیده می شود و قبل از اینكه كاغذ آغشته به روغن شود ، سیم عایق شده را در خلاء و حرارت با دقت خشك می كنند و در همین حالت سیم عایق شده را از داخل منبع روغن با درجه حرارت 120 – 110 درجه عبور داده می شود
...