تحقیق خنك سازی دمابرقی ترموالكتریك

2500 تومان
تحقیق خنك سازی دمابرقی ترموالكتریك

تعداد صفحات : 21

فرمت فایل : doc

دسته بندی : برق ،الکترونیک و مخابرات

حجم فایل : 101 کیلوبایت

مقدمه ای درباره خنك سازی دمابرقی (ترموالكتریك):
دستگاه خنك كننده ترموالكتریك ، گاهی اوقات به آن ترموالكتریك یا دستگاه خنك كننده «پلیتر» نیز می گویند . كه نیمه رسانای است كه دارای اجزا و تركیبات الكترونیكی است كه عملكردهایی مانند گرم كردن با پمپ را در بر
می گیرد . منبع نیرو با ولتاژ پایین DC با مدل TE كار می كند . گرما از آن محدوده به طرف دیگر حركت خواهد كرد ، بنابراین . یك طرف خنك می شود وقتی كه هنوز طرف دیگر همزمان گرم است ، مهم است به خاطر داشته باشید زمانی كه این اتفاق معكوس می شود كه به موجب آن قطبش نیز تغییر می كند. ...
..

مطالب:

مقدمه ای درباره خنك سازی دمابرقی (ترموالكتریك)
اثر سیبك :
اثر «پلتیر» :
اثرتامسون :
اصول كلی نمونه های ترموالكتریك مواد :
مواد ترموالكتریكی :
نمونه های خنك سازی ترموالكتریك :
عملكرد در هر گرایشی :
راه درست تهیه كردن نیرو :
محل خنك سازی :
قابلیت تولید نیروی الكتریكی :
شرایط مساعد از لحاظ محیطی :