دانلود پاورپوینت سنگ های سیلیسی (چرت) دانلود پاورپوینت سنگ های سیلیسی (چرت)

دسته : جغرافیا

فرمت فایل : ppt

حجم فایل : 228

تعداد صفحات : 34

بازدیدها : 207

برچسبها : دانلود پاورپوینت

مبلغ : 6500 تومان

خرید این فایل

دانلود پاورپوینت سنگ های سیلیسی (چرت)

کانیهای موجود در سنگهای شیمیائی سیلیس شامل اوپال کلسدونی وکوارتز است که همراه با این کانیهاترکیب اضافی بعنوان کانیهای فرعی نیز دیده می شود یعنی 82 درصد چرتها را سیلیس(sio2)تشکیل می دهد که اکسیدهای آلومینیم آهن منگنز ومنیزیم در مقادیر جزئی در کنار آن وجوددارد البته ترکیبات کربناته هم در متن سنگ پراکنده است که در زیر میکرسکوپ بخوبی قابل تشخیص است

کانی شناسی چرت :

کانیهای موجود در سنگهای شیمیائی سیلیس شامل اوپال کلسدونی وکوارتز است که همراه با این کانیها
ترکیب اضافی بعنوان کانیهای فرعی نیز دیده می شود. یعنی 82 درصد چرتها را سیلیس
(sio2)تشکیل می دهد که اکسیدهای آلومینیم آهن منگنز ومنیزیم در مقادیر جزئی در کنار آن وجود
دارد البته ترکیبات کربناته هم در متن سنگ پراکنده است که در زیر میکرسکوپ بخوبی قابل تشخیص
است.
اپال A:
این نوع اپال یک نوع سیلیس آبدار تا 13 درصد آب تقریبا" بی شکل با ساختمان بلوری کاملا" نامنظم
است که در پوسته واسکلت فیتو پلانکتونهائی مانند دیاتومه ،زئو پلانکتونهائی مانند رادیولارها وسایر
ارگانیسم ها شامل اسفنجهای سیلیسی وبرخی شکم پایان وگیاهان یافت می شود . اپال Aنیمه پایدار است
وبا گذشت زمان کاهش می یابدبنابراین در نهشته های قدیمی دوران پائوزوئیک وجود ندارد.
اپال CT:سیلیس آبدار با نظم بیشتر ساختمان بلوری نسبت به اپال A است . از لایه های کریستو بالیت
وتریدیمیت درجه پائین تشکیل یافته ودر رسوبات سیلیسی از نوع پور سلانیت یافت می شود .
کلسدونی :نوعی کوارتز نهان بلور یا بسیار ریز بلور با وزن مخصوص 2.25 الی 2.63 است . بر
خلاف کوارتز در دمای 573درجه سانتیگراد در مشخصات فیزیکی آن تغییراتی حاصل نمی شود بحالت
شفاف تا نیمه شفاف جلای تقریبا" واکسی وبه رنگهای گوناگون ظاهر می گردد.. این کانی در محلی که
یافت میشود با جانشینی تبخیریها همراه است.

  اپال :کانی یا ژل sio2.nH2Oیک نوع سیلیس آبدار است که در هیدرواکسید پتاسیم (KoH)

محلول می باشد ومهمترین کانی تشکیل دهنده چرتهاست . این کانی در آبهای حاوی سیلیس و در حرارت

کمتر ته نشین میشود .
مگا کوارتز :به اندازهای 500 میکرون یا بیشتر که خاموشی یکنواخت واشکال بلوری کامل دارد گفته

می شود واغلب بصورت کوارتز دروزی ( بحالت سیمان پرکننده حفرات ) ظاهر می شود.
میکروکوارتز :یک سیلیس بدون آب وغیر آواری ومعمولا" به اندازه کمتر از 200 میکرون است که

بصورت جانشینی وماتریکس وپر کننده حفرات مشاهده می گردد.

انواع چرتهای دریائی

الف- چرتهای لایه ای
این نوع لجنهای سیلیسی معمولا" در ژرفای بیش از عمق موازنه کربناتها
(Carbon.Compensation .Depth) ته نشین می گردد . لجنهای رادیولاریتی ودیاتومه ها
که در حال حضر در کف اقیانوس در حال تجمع هستند در جائی یافت می شوند که تولیدات ارگانیکی بالائی
وجود دارد و این دیاتومه ها مخصوص مناطق سرد قطبی می باشد .برای مثال عمق 4.5 کیلومتری در
اقیانوس آرام مرکزی ؛ البته لازم به ذکر است که در اعماق کمتر نیز نهشته های سیلیسی میتوانند ته
نشین شوند. چرتهای لایه لایه قدیمه که لایه بندی از مشخصات آنست در مقیاس دارای ضخامت چندین
سانتی متری است ولایه های با ضخامت میلیمتری وجدایشهایی از شیل در بین آنها قرار دارد .بیشتر لایه
های چرتی توده ای وبدون ساختمان رسوبی هستند که این لایه های بدون ساختمان از رسوبگذاری آرام
ویکنواخت سیلیس حاصل شده است
چرتهای لایه لایه از رادیولاریتها تشکیل یافته اند که در پاره ای ازآنها سوزنهای اسفنجی فراوان می باشد
. رادیولاریتها معمولا" بطور ضعیف حفظ می شوند واز قالبهای پر شده کوارتز در یک زمینه
میکروکوارتز تشکیل شده اند، برخی از چرتها با سنگهای آتشفشانی همراه اند ولی سایر چرتها با این
سنگها همراه نیستند. چرتها معمولا" همراه با لاواها ، رسوبات آواری آتشفشانی ، شیلهای سیاه رنگ ،
سنگ آهک پلاژیک وگاهی سنگهای الترا مافیک ودایکها یک مجموعه افیولیتی را تشکیل می دهد.


به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

دانلود مقاله ژاپن

شهر ماسوله (زیستگاه تاریخی)

دهستان زریبار

مونوگرافی گناباد

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام