خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش روش های وزن دهی

12000 تومان
خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش روش های وزن دهی

تعداد صفحات : 10

فرمت فایل : pdf

دسته بندی : صنایع و صنایع غذایی

حجم فایل : 548 کیلوبایت

خلاصه درس تصمیم گیری با معیارهای چندگانه بخش روش های وزن دهی شامل روش حداقل مربعات ، حداقل مربعات لگاریتمی ، بردار ویژه و آنتروپی شانون با مثال حل شده در10صفحه PDF.