کتاب-مراحل ساخت دستگاه تولید بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی و تجزیه و تحلیل نتایج با شبکه عصبی کتاب-مراحل ساخت دستگاه تولید بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی و تجزیه و تحلیل نتایج با شبکه عصبی

دسته : منابع طبیعی

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 6902

تعداد صفحات : 140

بازدیدها : 544

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 8000 تومان

خرید این فایل

کتاب-مراحل ساخت دستگاه تولید بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی و تجزیه و تحلیل نتایج با شبکه عصبی

این کتاب در موردمراحل ساخت دستگاه تولید بیوگاز و آزمایش آن با کود حیوانی و تجزیه و تحلیل نتایج با شبکه عصبی در 140 صفحه پی دی اف می باشد

1-مقدمه. 5

1-1- تعریف بیوگاز. 5

1-2- منابع تولید بیوگاز. 6

1-3- نحوه تولید بیوگاز. 7

1-4- اصول هضم بی هوازی در تولید بیوگاز. 7

1-5- مراحل شیمیائی تخمیر مواد آلی (شامل چربیها، هیدراتهای کربن و پرتئین ها). 11

1-5-1- تخمیر چربیها 11

1-5-2- تخمیر هیدراتهای کربن.. 12

1-5-3- تخمیر پرتئینها 12

1-6- پارامترهای مؤثر بر فرآیند هضم بیهوازی... 13

1-6-1- درجه حرارت محیط تخمیر. 13

1-6-2- اسیدیته ((PH.. 15

1-6-3- میزان حضور مواد مغذی در محیط (C/N). 16

1-6-4- درجه غلظت مواد. 16

1-6-5- میزان حضور عوامل سمی.. 17

1-6-6- مدت زمان ماند مخلوط در مخزن هضم. 17

1-6-7- همزدن محتویات مخزن هضم و هموژنیزه کردن محتویات... 18

1-6-8- آماده سازی مواد خام قبل از بارگیری.. 20

1-6-9- وجود مواد تسریع کننده واکنش... 20

1-6-10- اصلاح و تغییر در طراحی دستگاه بیوگاز. 20

1-6-11- مواد افزودنی شیمیائی.. 20

1-6-12- تغییر دادن نسبت خوراک دستگاه 21

1-6-13- محیط بیهوازی (بسته). 21

1-7- انواع روشهای بارگذاری مخازن هضم:. 21

1-7-1- سیستم پیوسته: 21

1-7-2- سیستم نیمه پیوسته: 21

1-7-3- سیستم ناپیوسته: 22

1-8- جمع آوری بیوگاز تولیدی:. 22

1-9- بیوگاز و کود حاصل از آن:. 23

1-10- ساختار کلی دستگاه تولید بیوگاز:. 23

1-10-1- حوضچه ورودی: 24

1-10-2- حوضچه خروجی: 24

1-10-3- مخزن تخمیر: 24

1-10-4- محفظه گاز: 25

1-11- مهمترین طرحهای بیوگاز ساخته شده در جهان:. 27

1-11-1- دستگاه بیوگاز عمودی.. 27

1-11-2- دستگاه بیوگاز افقی.. 29

1-11-3- دستگاه بیوگاز مشترک... 30

1-11-4-دستگاه بیوگاز مدل چینی (قبه ثابت). 31

1-11-5- دستگاه بیوگاز مدل فرانسوی.. 33

1-11-6- دستگاه بیوگاز با لولههای چرمی.. 34

1-11-7-دستگاه بیوگاز با مخزن پلی اتیلنی.. 36

1-11-8- دستگاه بیوگاز با سرپوش شناور (مدل هندی):‏ 36

1-11-9- دستگاه بیوگاز مدل تایوانی (واحدهای بالونی): 37

1-11-10- دستگاه بیوگاز مدل نپال: 38

1-12 -مروری بر مطالعات انجام شده. 39

2- روشها 48

2-1- مراحل ساخت واحد بیوگاز با تمام جزئیات آن:. 48

2-1-1- انتخاب مکان ساخت واحد بیوگاز. 48

2-1-2- بررسی شرایط جوی.. 50

2-1-3- بررسی شرایط خاک منطقه. 50

2-1-4- بررسی مواد آلی مورد نیاز. 51

2-1-4-1- کود مرغی.. 51

2-1-4-2- کود بلدرچین.. 51

2-2- طراحی و ساخت اتاقک عایق:. 52

2-2-1- طراحی اتاقک عایق.. 52

2-2-2- ساخت اتاقک عایق.. 53

2-2-3- دریچه خروجی: 53

2-3- مراحل طراحی و ساخت  مخزن هضم دستگاه:. 54

2-3-1- طراحی مخزن هضم: 54

2-3-2- ساخت دستگاه: 57

2-3-2-1- انتخاب مخزن هضم: 57

2-3-2-2- لوله ورودی: 58

2-3-2-3- لوله خروجی: 58

2-3-2-4- فشار سنج: 60

2-3-2-5- طراحی المنتها: 61

2-3-2-6- PH متر: 65

2-4- عایق کاری مخزن هضم.. 65

2-5- تست رآکتور. 66

2-5-1- تست دستگاه با آب برای اطمینان از آب بندی بودن: 66

2-5-2- تست صحت کار المنتها: 67

2-5-3- تست گازبندی مخزن: 68

2-6- مشخصات دستگاه تست گاز:. 69

2-6-1- دستگاه آنالایزر گاز ساخت کمپانی Testo آلمان. 69

2-7- معرفی شبکه عصبی.. 70

2-8- شبكه عصبی مصنوعی.. 70

2-8-1- شبکه پس انتشار پیش خور (FFBP) : 75

2-8-2- شبکه های پس انتشار پیشرو (CFBP): 76

2-8-3- الگوریتم لونبرگ- مارکوارت (LM). 76

2-8-4- الگوریتم تنظیم بیزی (BR). 77

2-8-5- مجذور میانگین مربعات خطا 77

2-8-6- خطای میانگین مطلق.. 78

2-8-7- ضریب تعیین (همبستگی). 78

2-9- انجام آزمایش:. 78

3- نتایج.. 81

3-1- ساخت رآکتور. 81

3-2- آزمایش کود مرغی در دمای 35 درجه سانتیگراد. 83

3-2-1- بررسی اثر دما بر حجم بیوگاز تولیدی از کود مرغی.. 84

3-2-2- بررسی اثر دما بر روی فشار بیوگاز کود مرغی.. 85

3-2-3- بررسی اثر PH بر روی تولید بیوگاز کود مرغی.. 86

3-3- آزمایش  کود مرغی در دمای 30 درجه سانتیگراد. 87

3-3-1- بررسی اثر دما بر حجم بیوگاز تولیدی از کود مرغی.. 87

3-3-2- بررسی اثر دما بر روی فشار بیوگاز کود مرغی.. 88

3-3-3- بررسی اثر PH بر روی تولید بیوگاز کود مرغی.. 88

3-4- آزمایش  کود بلدرچین در دمای 35 درجه سانتیگراد. 89

3-4-1- بررسی اثر دما بر روی حجم بیوگاز تولیدی از کود بلدرچین.. 90

3-4-2- بررسی اثر دما بر روی فشار بیوگاز کود بلدرچین.. 91

3-4-3- بررسی اثر PH بر روی تولید بیوگاز کود بلدرچین.. 92

3-5- آزمایش با کود بلدرچین در دمای 30  درجه سانتیگراد. 92

3-5-1- بررسی اثر دما بر روی حجم بیوگاز تولیدی از کود بلدرچین.. 93

3-5-2- بررسی اثر دما بر روی فشار بیوگاز تولیدی از کود بلدرچین.. 93

3-5-3- بررسی اثر PH بر روی تولید بیوگاز کود بلدرچین.. 94

3-6- بررسی و مقایسه پارامترهای کود مرغی و بلدرچین در دمای مشخص.... 95

3-6-1- مقایسه حجم گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای 35 درجه سانتی گراد. 95

3-6-2- مقایسه فشار گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای 35 درجه سانتی گراد. 96

3-6-3- مقایسه PH گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای 35 درجه سانتی گراد. 97

3-6-4- مقایسه حجم گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای 30 درجه سانتی گراد. 98

3-6-5- مقایسه فشار گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای 30 درجه سانتی گراد. 99

3-6-6- مقایسه PH گاز تولیدی کود مرغی و بلدرچین در دمای 30 درجه سانتی گراد. 100

3-7- بررسی و مقایسه پارامترها در دو دمای 30 و 35 درجه سانتی گراد. 101

3-7-1- مقایسه حجم گاز تولیدی کود مرغی در دمای 30 و 35 درجه سانتی گراد. 101

3-7-2- مقایسه فشار گاز تولیدی کود مرغی در دمای 30 و 35 درجه سانتی گراد. 102

3-7-3- مقایسه PH گاز تولیدی کود مرغی در دمای 30 و 35 درجه سانتی گراد. 103

3-7-4- مقایسه حجم گاز تولیدی کود بلدرچین  در دمای 30 و 35 درجه سانتی گراد. 104

3-7-5- مقایسه فشار گاز تولیدی کود بلدرچین در دمای 30  و 35 درجه سانتی گراد. 105

3-7-6- مقایسه PH گاز تولیدی کود بلدرچین در دمای 30  و 35 درجه سانتی گراد. 106

3-8- نتایج شبکه عصبی.. 107

3-8-1- بررسی نتایج شبیه سازی در شبکه عصبی برای کود مرغی.. 108

3-8-1-1- بررسی فشار گاز در آزمایش کود مرغی.. 108

3-8-1-2- بررسی ph گاز در آزمایش کود مرغی.. 110

3-8-1-3- بررسی حجم گاز در آزمایش کود مرغی.. 112

3-8-2- بررسی نتایج شبیه سازی در شبکه عصبی برای کود بلدرچین.. 115

3-8-2-1- بررسی فشار گاز در آزمایش کود بلدرچین.. 115

3-8-2-2- بررسی ph گاز در آزمایش کود بلدرچین.. 118

3-8-2-3- بررسی حجم گاز در آزمایش کود بلدرچین.. 120

4- منابع:. 124

شکل ‏1‑1 چرخه بیوگاز در طبیعت... 7

شکل ‏1‑2- دستگاه بیوگاز. 7

شکل ‏1‑3-  فرآیند تولید گاز در مخزن هضم. 8

شکل ‏1‑4- مراحل مختلف تبدیل مواد آلی به بیوگاز. 13

شکل ‏1‑5-  رآکتور بیوگاز به همراه همزن. 19

شکل ‏1‑6-  مخزن ترکیب 2- لوله ورودی 3-مخزن هضم 4- مواد سنگین ته نشین شده 5- مخزن گاز 6- لوله خروج گاز 7- نگهدارنده درب مخزن هضم 8-  لوله خروجی 9- مخزن کودابه خروجی 10- درب مخزن تخلیه 11- سطح زمین 12- لوله انتقال گاز. 26

شکل ‏1‑7-  مخزن ذخیره گاز فایبرگلاس... 26

شکل ‏1‑8- بالنهای ذخیره بیوگاز. 27

شکل ‏1‑9- دستگاه بیوگاز عمودی.. 28

شکل ‏1‑10- دستگاه بیوگاز افقی 1. مخزنهای ترکیب 2. لوله ورودی 3. محفظه اولیه 4. محفظه ثانویه 5. حفره اصلی 6. بخش مخزن هضم بالای سطح زمین 7. حافظ گاز 8. مخلوط آب و روغن 9. خط گاز 10. دریچه خروجی 11.دریچه خروج آب 12.اجاق 13. سطح زمین.. 29

شکل ‏1‑11- دستگاه بیوگاز مشترک... 31

شکل ‏1‑12- دستگاه بیوگاز اصلاح شده نوع چینی 1. محافظ گاز با قبه ثابت 2. مخزن هضم 3. مخزن ترکیب 4. محفظه کمکی 5. خط گازی 6. شیشه آب 7. لوله خروجی 8. اجاق.. 32

شکل ‏1‑13- دستگاه بیوگاز  مدل فرانسوی 1. لوله ورودی 2. مخزن هضم فولادی ضد زنگ 3. لوله خروجی 4. غلتک زیست توده با پوشش فولادی 5. خط گازی 6. شیر آب 7. لوله های تایر واگن باری 8. شیر گاز 9. اجاق 10. سطح زمین.. 34

شکل ‏1‑14- دستگاه بیوگاز با لولههای چرمی 1. مخزن ترکیب 2. مخزن هضم لوله چرمی 3. هواکش گازی 4. خروجی 5. حافظ گاز لوله  چرمی 6. خط گازی 7. اجاق.. 35

شکل ‏1‑15- دستگاه بیوگاز با مخزن پلی اتیلن. 1- مخزن مخلوط.2- لوله ورودی pvc. 3- کیسه مخزن هضم استوانهای روی زمین. 4- مخزن هضم استوانهای زیر زمین. 5- خروجی با لوله معین. 6- لوله گاز. 7- شیر خروج آب. 8- اجاق. 9- سطح زمین.. 36

شکل ‏1‑16- دستگاه بیوگاز با سرپوش شناور 1. مخزن ترکیب 2. مخزن هضم اولیه 3. مخزن هضم ثانویه 4. حافظ متحرک گاز 5. آب همراه با روغن 6. خط گاز 7. مقیاس اندازه گیری گاز 8. شیر اب 9. لولهی تخلیه 10. حفاظت از حرکت غلتک 11. کولونی.. 37

شکل ‏1‑17- دستگاه بیوگاز مدل تایوانی.. 38

شکل ‏1‑18- دستگاه بیوگاز مدل نپال. مخزن ترکیب 2- لوله ورودی 3-مخزن هضم 4- مواد سنگین ته نشین شده 5- مخزن گاز 6- لوله خروج گاز 7- نگهدارنده درب مخزن هضم 8-  لوله خروجی 9- مخزن کودابه خروجی 10- درب مخزن تخلیه 11- سطح زمین.. 39

شکل ‏2‑1- نقشه اتاقک عایق، مخزن هضم و گودال کودابه. 52

شکل ‏2‑2- مراحل ساخت اتاقک عایق و گودال ذخیره کودابه خروجی.. 54

شکل ‏2‑3- طراحی مخزن هضم با استفاده از نرم افزار اتوکد. 56

شکل ‏2‑4- مخزن هضم پلی اتیلنی.. 57

شکل ‏2‑5- لوله ورودی و لوله خروجی.. 58

شکل ‏2‑6- الف-  لوله خروج کودابه ب- مخزن هضم و لولههای ورودی و خروجی.. 59

شکل ‏2‑7- لوله دو شاخه برای خروج گاز و نصب فشار سنج.. 60

شکل ‏2‑8- مدار الکتریکی المنتهای حرارتی.. 62

شکل ‏2‑9-  طراحی قاب المنتهای حرارتی.. 62

شکل ‏2‑10- المنتهای حرارتی در قاب فلزی قرار گرفتهاند.. 63

شکل ‏2‑11-  الف- تابلوی برق، ب- کلیدهای کنترل کننده المنتها 64

شکل ‏2‑12- ترموستات... 64

شکل ‏2‑13- الف- محلول های بافر  ب- PH متر. 65

شکل ‏2‑14- عایقکاری رآکتور. 66

شکل ‏2‑15- دستگاه تست گاز. 69

شکل ‏2‑16- مدل ریاضی ساده شده عصب واقعی.. 71

شکل ‏2‑17- پرسپترون 3لایه با اتصالات کامل.. 73

شکل ‏3‑1- نمودار حجم- زمان کود مرغی در دمای 35.. 85

شکل ‏3‑2- نمودار فشار- زمان کود مرغی در دمای 35.. 86

شکل ‏3‑3-  نمودار PH- زمان کود مرغی در دمای 35.. 86

شکل ‏3‑4- نمودار حجم- زمان کود مرغی در دمای 30.. 87

شکل ‏3‑5- نمودار فشار- زمان کود مرغی در دمای 30.. 88

شکل ‏3‑6- نمودار PH- زمان کود مرغی در دمای 30.. 89

شکل ‏3‑7- نمودار حجم- زمان کود بلدرچین در دمای 35.. 91

شکل ‏3‑8- نمودار فشار- زمان کود بلدرچین در دمای 35.. 92

شکل ‏3‑9- نمودار PH - زمان کود بلدرچین در دمای 35.. 92

شکل ‏3‑10- نمودار حجم- زمان کود بلدرچین در دمای 30.. 93

شکل ‏3‑11-  نمودار فشار- زمان کود بلدرچین در دمای 30.. 94

شکل ‏3‑12- نمودار PH - زمان کود بلدرچین در دمای 30.. 95

شکل ‏3‑13- نمودار حجم - زمان کود مرغی و بلدرچین در دمای 35.. 96

شکل ‏3‑14- نمودار فشار - زمان کود مرغی و بلدرچین در دمای 35.. 97

شکل ‏3‑15- نمودار PH - زمان کود مرغی و بلدرچین در دمای 35.. 98

شکل ‏3‑16- نمودار حجم- زمان کود مرغی و بلدرچین در دمای 30.. 99

شکل ‏3‑17- نمودار فشار- زمان کود مرغی و بلدرچین در دمای 30.. 100

شکل ‏3‑18- نمودار PH - زمان کود مرغی و بلدرچین در دمای 30.. 101

شکل ‏3‑19- نمودار حجم گاز تولیدی کود مرغی در دمای 30 و 35.. 102

شکل ‏3‑20- نمودار فشار گاز تولیدی کود مرغی در دمای 30 و 35.. 103

شکل ‏3‑21- نمودار PH  کود مرغی در دمای 30 و 35.. 104

شکل ‏3‑22- نمودار حجم گاز تولیدی کود بلدرچین در دمای 30 و 35.. 105

شکل ‏3‑23- نمودار فشار گاز تولیدی کود بلدرچین در دمای 30 و 35.. 106

شکل ‏3‑24- نمودار PH کود بلدرچین در دمای 30 و 35.. 107

شکل ‏3‑25- نمودار تعیین عملکرد شبکه برای فشار کود مرغی.. 108

شکل ‏3‑26- نمودار آموزش و اعتبار سنجی داده های فشار گاز کود مرغی.. 109

شکل ‏3‑27- نمودار تست داده های فشار کود مرغی.. 110

شکل ‏3‑28- نمودار تعیین عملکرد شبکه برای ph کود مرغی.. 111

شکل ‏3‑29 - نمودار آموزش و اعتبار سنجی داده های ph کود مرغی.. 112

شکل ‏3‑30- نمودار تست داده هایph کود مرغی.. 112

شکل ‏3‑31- نمودار تعیین عملکرد شبکه برای حجم گاز کود مرغی.. 113

شکل ‏3‑32- نمودار آموزش و اعتبار سنجی داده های حجم کود مرغی.. 114

شکل ‏3‑33- نمودار تست داده های حجم گاز کود مرغی.. 115

شکل ‏3‑34- نمودار تعیین عملکرد شبکه برای فشار گاز کود بلدرچین.. 116

شکل ‏3‑35- نمودار آموزش و اعتبار سنجی داده های فشار گاز کود بلدرچین.. 117

شکل ‏3‑36- نمودار تست داده های فشار گاز کود بلدرچین.. 117

شکل ‏3‑37- نمودار تعیین عملکرد شبکه برایph  کود بلدرچین.. 118

شکل ‏3‑38- نمودار آموزش و اعتبار سنجی ph کود بلدرچین.. 119

شکل ‏3‑39- نمودار تست داده های ph  کود بلدرچین.. 120

شکل ‏3‑40- نمودار تعیین عملکرد شبکه برای حجم گاز کود بلدرچین.. 121

شکل ‏3‑41- نمودار آموزش و اعتبار سنجی حجم گاز کود بلدرچین.. 122

شکل ‏3‑42- نمودار تست داده های تست برای حجم گاز کود بلدرچین.. 122

جدول ‏1‑1- ترکیبات موجود در بیوگاز. 5

جدول ‏1‑2-  جدول فرآیندهای مختلف تبدیل زیست توده به بیوگاز. 10

جدول ‏1‑4- محدودههای درجه حرارت در تخمیر بیهوازی.. 14

جدول ‏1‑4- نمودار مدت زمان ماند مواد در داخل رآکتور. 18

جدول ‏3‑1- مقایسه دستگاه بیوگاز نوع مخزن بتونی (مدل چینی) با مخزن پلی اتیلنی.. 82

جدول ‏3‑2- تجزیه بیوگاز کود مرغی.. 84

جدول ‏3‑3-  تجزیه بیوگاز کود بلدرچین.. 90

جدول ‏3‑4- تعیین عملکرد شبکه برای مقادیر فشار. 109

جدول ‏3‑5- تعیین عملکرد شبکه برای مقادیر ph.. 111

جدول ‏3‑6-  تعیین عملکرد شبکه برای مقادیر حجم. 114

جدول ‏3‑7- تعیین عملکرد شبکه برای مقادیر فشار. 116

جدول ‏3‑8- تعیین عملکرد شبکه برای مقادیر ph.. 118

جدول ‏3‑9- تعیین عملکرد شبکه برای مقادیر حجم. 121


به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

تولید انرژی الکتریکی از انرژی خورشیدی

اثرات کود های شیمیایی و سموم کشاورزی بر محیط زیست در شهرستان بیله سوار

پاورپوینت آشنایی با اکولوژی محیطهای مختلف ( بیوم ها )

پایان نامه بررسی هزینه اجتماعی گاز SO2 از نیروگاه شهید رجایی

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام