بررسی مدیریت در صنعت

4000 تومان
بررسی مدیریت در صنعت

تعداد صفحات : 53

فرمت فایل : doc

دسته بندی : مکانیک

حجم فایل : 77 کیلوبایت

فهرست عنا وین

مقدمه..........................................................................1

فصل اول – قابلیت های فن آوری اطلاعات..............................2

فصل دوم...........................................................................11

          بخش1  –  فن آوری ارتباطات و اطلاعات مورد نیاز مدیران فردا -  قسمت اول..........11

          بخش2 -  فن آوری ارتباطات و اطلاعات مورد نیاز مدیران فردا - قسمت دوم..................14

فصل سوم -  معماری اطلاعات..................................................................22

فصل چهارم –  دوره عالی مدیریت فن آوری اطلاعات......................................25

فصل پنجم – CIO ها برعملكرد IT نظارت می كنند................................................29

فصل ششم –  مدیریت و سیستم‌های اطلاعاتی.................................................31

فصل هفتم –  اطلاعات نیاز حیاتی مدیریت سازمان................................................36

فصل هشتم –  سیستم های اطلاعات مدیریت.......................................................39

فصل نهم - مدیریت اثربخش در فناورى اطلاعات........................................................43

فصل دهم -  الفبای مدیریت فناوری اطلاعات..................................................................48

فصل یازدهم –  مدیران نامدار IT در میان 25 مدیر برتر تجارت جهان................................53

فافد منابع

نو پا بودن صنعت فناوری اطلاعات در ایران و وجود پتانسیل بسیار بالا از متخصصان و همچنین سازمانها و موسسات بزرگ اقتصادی در کشور زمینه مناسبی را برای توجه جدی به توسعه تخصص ها و زیرساختهای فناوری اطلاعات فراهم کرده است. با توجه به این موضوع که امروزه سلامت و رشد اقتصادی ملت ها ارتباط مستقیمی با سطح مهارتهای آنها در فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد، لذا به جاست که با گسترش بستر های علمی و تحقیقاتی زمینه های فکری و فرهنگی توسعه فناوری اطلاعات را فراهم کنیم. توسعه زیر ساختهای فناوری اطلاعات امری است که به مرور به وقوع خواهد پیوست و در این میان مسائلی چون توسعه آموزشی وتوسعه فرهنگی که هر دو از لوازم جوامع دانش مدار هستند جای توجه و تعمق بسیار دارند. فناوری اطلاعات به عنوان دانش و به عنوان صنعت از درجه کار آفرینی بالایی برخوردار است و در نتیجه بهره گیری مناسب و توسعه مدیریت شده آن در ایران می تواند اثرات سودمندی در پیکره اقتصادی کشور ما داشته باشد. در این مقاله سعی خواهیم کرد چالش های مدیریتی را در عرصه فناوری اطلاعات مورد بررسی قرار دهیم .