ترجمه مقاله پلی فنولهای گیاهی ترکیبات مسی آندوژن را در لنفوسیتهای محیطی انسان بسیج می کنند که منجربه شکست اکسیداتیو DNA می شود- یک مکانیزم احتمالی

15500 تومان
ترجمه مقاله پلی فنولهای گیاهی ترکیبات مسی آندوژن را در لنفوسیتهای محیطی انسان بسیج می کنند  که منجربه شکست اکسیداتیو  DNA  می شود- یک مکانیزم احتمالی

تعداد صفحات : 16

فرمت فایل : doc

دسته بندی : زیست شناسی

حجم فایل : 371 کیلوبایت

ترجمه مقاله پلی فنولهای گیاهی ترکیبات مسی آندوژن را در لنفوسیتهای محیطی انسان بسیج می کنند  که منجربه شکست اکسیداتیو  DNA  می شود: یک مکانیزم احتمالی برای خاصیت ضد سرطانی

به همراه متن اصلی انگلیسی مقاله 

مقاله پلی فنولهای گیاهی ترکیبات مسی آندوژن را در لنفوسیتهای محیطی انسان بسیج می کنند که منجربه شکست اکسیداتیو DNA می شود یک مکانیزم احتمالی برای خاصیت ضد سرطانی به همراه ترجمه دقیق

کلید واژه ها : پلی فنولهای گیاهی , آزمون کامت، ترکیبت مسی آندوژن, کنش پرواکسیدانت.