سمینار شبکه های ایمیل سمینار شبکه های ایمیل

دسته : سمینار کامپیوتر

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 2876

تعداد صفحات : 41

بازدیدها : 289

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 15900 تومان

خرید این فایل

سمینار شبکه های ایمیل

سمینار شبکه های ایمیل

سمینار شبکه های ایمیل

چکیده................................................................................................................... ث‌

مقدمه.................................................................................................................... 1

    شبکه ی ایمیل به عنوان شبکه ای مقیاس آزاد....................................................................... 2

1-1 ویژگی های دنیای کوچک...................................................................................... 2

1-2  شبکه ی ایمیل به عنوان شبکه ای جهت دار................................................................... 3

2   تجسم و تجزیه و تحلیل شبکه های ایمیل.......................................................................... 5

2-1 ترسیم کروی شبکه ی ایمیل.................................................................................... 6

2-2   نمایش آنالیز مرکزیت یک شبکه ی ایمل با استفاده از روش سلسله مراتبی................................. 10

نمایش شبکه های ایمیل به صورت وابسته به زمان................................................................. 11

آنالیز تجسمی انتشار ویروس ایمیل................................................................................. 15

ویژگی های ایمیل های اسپم.......................................................................................... 17

شبکه های ایمیل و انتشار ویروس های کامپیوتری.................................................................... 20

کارهای انجام شده در زمینه ی ویروس های ایمیل................................................................. 21

نحوه ی انتشار کرم ایمیل........................................................................................... 23

مدل شبیه سازی کرم ایمیل........................................................................................ 28

چرا  مدل ها مبتنی بر معادلات دیفرانسیلی برای بررسی انتشار کرم ایمیل مناسب نمی باشند....................... 30

مدل های اپیدمیک برای شبکه های هموژن..................................................................... 31

فرضیات آلوده شدن- باز آلودگی در برابر عدم بازآلودگی............................................................ 32

تاثیر احتمال کلیک کاربر بر انتشار کرم ایمیل....................................................................... 33

مصون سازی جهت دفاع در برابر انتشار کرم ایمیل.................................................................. 34

تاثیر مصون سازی انتخابی....................................................................................... 34

نتیجه گیری............................................................................................................ 35

فهرست منابع.......................................................................................................... 36

عنوان                                                                                             شماره صفحه

شکل1- 1  توزیع درجه ی مربوط به شبکه ی ایمیل .................................................................................................. 2

شکل 2-1 توزیع درجات ورودی شبکه ایمیل..................................................................................................................8

شکل1-3 توزیع درجات خروجی شبکه ی ایمیل............................................................................................................ 8

شکل2-1استفاده از Thread arc برای دنبال کردن رد ایمیل ها............................................................................ 9

شکل 2-2 طرح شبکه ی ایمیل مورد بررسی با استفاده از

 force directed layout در pajek....................................................................................................................... 11

شکل 2-3 ترسیم کروی برای دو گروه تحقیقاتی.............................................................................................................21

شکل 2-4 ترسیم کروی برای گروه های مدیریتی............................................................................................................21

شکل 2-5 مولفه ی بزرگ شبکه ی ایمیل با لبه هایی که

 تبادل دست کم 100 ایمیل را نشان می دهند...............................................................................................................15

شکل 2-6 مولفه ی بزرگ از شبکه ی ایمیل با
نمایش سلسله مراتبی 2.5 بعدی..........................................................................................................................................16

شکل 2-7 لبه های درون صفحه ای طولانی

 در تجسم 2.5 بعدی شبکه ی زمانی ایمیل.................................................................................................................... 17

شکل 3-1  توزیع درجات ورودی و خروجی برای شبکه ی مورد بررسی.....................................................................23

شکل 3-2 ساختار و سایز مربوط به مولفه های شبکه ی ایمیل...................................................................................26

شکل 3-3حداکثر اندازه ی  خرابی در شبکه ی مورد بررسی....................................................................................... 26 

چکیده

ایمیل یکی از راحت ترین و ضروری ترین رسانه های ارتباطی است که هم ارتباط بین افراد را تسهیل می کند و هم موجب افزایش بهره وری سازمانها می شود. این تحقیق به بررسی شبکه ی ایمیل ، به عنوان یک شبکه ی مقیاس آزاد با توپولوژی power law می پردازد و مسائل و موضوعاتی که در این شبکه مطرح است ، از جمله ایمیل های تجاری ناخواسته یا همان اسپم ، انتشار کرم ایمیل و مکانیزم های موجود جهت مصون سازی در برابر انتشار این ویروس ها را مطرح می کند.

 

کلمات کلیدی: شبکه های ایمیل ، اسپم، کرم ایمیل ، توزیع درجه ی power law

 


به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

سمینار شبکه های نظیر‌به نظیر خود تعمیر

سمینار کارشناسی ارشد رشته مهندسی فناوری اطلاعات ، گرایش شبکه های کامپیوتری درس شبکه های کامپیوتری پیشرفته

سمینار فراهم سازی یک چارچوب یکنواخت در شبکه های مقیاس آزاد به منظور ظهور همکاری

سمینار نگاهی بر حافظه های مبتنی بر MEMS، موارد تحقیقاتی و مسائل جاری

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام