نقش گردشگری در اقتصاد و چالش های توسعه آن در ایران

8500 تومان
نقش گردشگری در اقتصاد و چالش های توسعه آن در ایران

تعداد صفحات : 35

فرمت فایل : docx

دسته بندی : گردشگری و توریسم

حجم فایل : 136 کیلوبایت

نقش گردشگری در اقتصاد و چالش های توسعه آن در ایران

چكیده :

بررسی سیاست های دولت و دستگاههای مرتبط در خصوص صنعت گردشگری در برنامه ی سوم توسعه اقتصادی ، فرهنگی، با هدف ارائه الگویی که در قالب آن نظام سیایت گذاری کارآمدی که به توسعه ÷ایدار صنعت گردشگری کشور بیانجامد ضرورت اصلی تحقیق حاصل به شمار می رود .

توسعه گردشگری منضمن استفاده از منابع ، هدایت سرمایه گذاری ها ، سمت گیری ÷یشرفت فناوری و تغییر ساختاری و نهادی است که با نیازهای حال و آینده ی بشر سازگار می باشد .

واژه های کلیدی :

گردشگری ، توسعه ی اقتصادی