مقاله حقوق جزای اختصاصی

3500 تومان
مقاله حقوق جزای اختصاصی

تعداد صفحات : 16

فرمت فایل : doc

دسته بندی : علوم سیاسی

حجم فایل : 11 کیلوبایت

مقاله حقوق جزای اختصاصی

ابراء : برای ءالذمه كردن و آن بدین گونه است كه طلبكار، حقی را كه بر گردن دیگری دارد ساقط كند ، و از آن به اختیار صرفنظر نماید.

بضاعت: نوعی معامله است و در آن عامل با پول و سرمایة ملك كار می كند و شرط به این است كه همة سود از مالك باشد. آن كس كه با سرمایة ملك كار كرده و از تمام سود را به مالك داده مستحق اجره المثل است.

بیع معامله: داد و ستد، دادن هر یك از فروشندگان و خریداران مالی را به دیگری در برابر آنچه از دیگری می گیرد بدون اجرای صیغ،

تقاص: عین یا مثل مال خود را در نزد دیگری برداشتن.

ثیب: زنی كه قبلاً شوهر كرده بوده است : بیوه، بیوه زن،‌ساهی : كسی كه فراموشكار است.

زنا عبارتند از رابطة جنسی زن و مرد به طور نامشروع، در صورتی كه در حین نزدیكی از غیر مشروع بودن عمل خود آگاه باشند ولی اگر آگاه نباشد شبهه ممكن است كه از طرقین یا از ناحیه طرقین یك طرف است.

حد زنا 8 قسمت است: 1- كشتن 2- سنگسار كردن 3- شلاق به تنهایی 4- شلاق، جز و تعزیب 5- ضربه شلاق 6- حد مبعض 7- فغث (جمع تازیانه و جمع آن یكبار بر كسی كه زنا كرده می زنند) كه مشتمل است از دسته ای شلاق به تعداد ضربها 8) شلاق همراه با مجازاتی علاوه بر آن.