تحقیق تاثیر آموزش راهبرد حل مساله بر پیشرفت و نگرش دانش آموزان به ریاضی تحقیق تاثیر آموزش راهبرد حل مساله بر پیشرفت و نگرش دانش آموزان به ریاضی

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 68 KB

تعداد صفحات : 162

بازدیدها : 196

برچسبها : آموزش حل مساله راهبردهای حل مساله حل مساله ریاضی پیشرفت ریاضیات

مبلغ : 4000 تومان

خرید این فایل

تحقیق تاثیر آموزش راهبرد حل مساله بر پیشرفت و نگرش دانش آموزان به ریاضی

دانلود تحقیق بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت ریاضی و بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش‌آموزان سال دوم راهنمایی شهرستان طارم

اهداف تحقیق

عموما به اهمیت ریاضی واقفیم و می دانیم داشتن پایه ای مناسب در درس ریاضی تا چه حد به پیشرفت دانش آموزان و دانشجویان در سایر دروس کمک می کند، اما اغلب دانش آموزان نمی دانند که درس ریاضی را چگونه باید آموخت.

با توجه به مطلب فوق هدف عمده پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش روش گام به گام حل مسأله ریاضی جورج پولیا در نگرش نسبت به درس ریاضی و پیشرفت تحصیلی در آن می باشد که این راهبردهای حل مسأله در قالب طرح چهار مرحله ای جورج پولیا ارائه می گردد.

همچنانکه از مقایسه یافته های پژوهشهای گذشته و نظریات پیرامون حل مسأله ریاضی با طرح جورج پولیا برمی آید این طرح قسمتهای بسیاری از مولفه های کلیدی اثرگذار مانند: خلاصه کردن صورت مسأله، ترسیم شکل، نظارت و تصحیح اشتباهات را شامل می شود و لذا انتظار می رود آموزش آن در کلاس و درس ریاضی ثمربخش باشد.

بصورت شاخص این پژوهش دو هدف زیر را دنبال می کند:

تعیین تأثیر آموزش روش راهبردهای حل مسأله در پیشرفت درس ریاضی و همچنین بهبود نگرش نسبت به درس ریاضی در دانش آموزان دوم راهنمایی علاوه بر اهداف نظری فوق، در بعد اهداف عملی این پژوهش به دنبال ارائه یک روش سودمند و کاربردی آموزش راهبردهای حل مسأله به دانش آموزان می باشد تا هم به بهبود نگرش دانش آموزان و پیشرفت تحصیلی شان در ریاضیات کمک کند و هم مورد استفاده مدرسین محترم درس ریاضی قرار گرفته و یا به عنوان روش کارآمد در طراحی و تألیف کتب درسی سهمی از آموزش را به تعلیم راهبردهای حل مسأله اختصاص دهد.

فرضیه های پژوهش

فرضیه تحقیقی بیانی است که به توصیف رابطه بین متغیرها پرداخته و انتظارات پژوهشگر را درباره رابطه بین متغیرها نشان می دهد و به همین دلیل یک راه حل پیشنهادی است. می دانیم که چنانچه پژوهشگر دلایل مشخصی برای پیش بینی رابطه معنی دار بین متغیرها داشته باشد از فرضیه جهت دار که در آن جهت ارتباط یا جهت تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته مشخص و معین است، استفاده می کند با گذری بر ادبیات فرضیه تحقیقی و پژوهشی و با توجه به تحقیقات و مطالعات گذشته پژوهشگر از فرضیه جهت دار در این پژوهش استفاده می نماید:

دو فرضیه مطرح شده در این پژوهش عبارتند از:

1- آموزش راهبردهای حل مسأله، پیشرفت در ریاضیات را افزایش می دهد.

2- آموزش راهبردهای حل مسأله، نگرش نسبت به درس ریاضیات را بهبود می بخشد.

حل مسئله و انتقال یادگیری

حل مسئله و انتقال یادگیری یا انتقال آموزش رابطه نزدیکی با یکدیگر دارند. گروهی از روانشناسان حل مسئله را نوعی انتقال یادگیری می دانند. بنا به تعریف، انتقال یادگیری به تأثیر یادگیریهای قبلی بر یادگیریهای بعدی گفته می شود. مدافعان این نظر که حل مسئله نوعی انتقال یادگیری است می گویند در حل مسئله چیز تازه ای آموخته نمی شود بلکه یادگیرنده اصول آموخته شده قبلی را در موقعیت های جدید به کار می بندد. انتقال یادگیری معمولا به دو صورت انتقال مثبت و انتقال منفی صورت می گیرد. در انتقال مثبت یادگیری قبلی یادگیریهای بعدی را آسان تر می سازند. به عنوان مثال، کسی که قبلا دوچرخه سواری یاد گرفته و می خواهد موتورسواری بیاموزد یادگیری اش آسان تر از کسی است که دوچرخه سواری نیاموخته است. در این مثال، مقداری از اصول و مهارتهایی که در دوچرخه سواری یاد گرفته شده است به یادگیری موتورسواری انتقال می یابد.

در انتقال منفی یادگیریهای پیشین سبب ایجاد اختلال در یادگیریهای بعدی می شوند. به عنوان مثال، کسی که قبلا رانندگی اتومبیل در کشور ایران را یاد گرفته است وقتی بخواهد در کشور انگلستان رانندگی کند، دچار اشکال می شود زیرا در کشور انگلستان، برخلاف ایران، رانندگی از سمت چپ جاده صورت می گیرد و عادتی که راننده ایرانی در راندن اتومبیل از سمت راست جاده کسب کرده احتمالا رانندگی در سمت چپ را برای او با اشکال مواجه خواهد ساخت.

...

تغییر نگرش

اگر چه نگرشها دارای ثبات و دوام قابل توجهی هستند، اما به هر حال، امکان تغییر آنها وجود دارد و فنونی برای تغییر نگرش معرفی شده اند. تغییر نگرش در چارچوب چند الگوی مشخص تبیین شده است که عبارتند از الگوهای یادگیری شامل نظریه محرک، پاسخ و نظریه مشوقها و تعارضها و الگوهای شناختی شامل نظریه های تعادل ، توافق ، قضاوت اجتماعی و همسازی شناختی و الگوی روانکاوانه شامل نظریه کارکردی.

الگوهای یادگیری تغییر نگرش

الف) نظریه محرک پاسخ

نظریه های محرک پاسخ بیشتر بر روابط بین محرکهای ویژه با پاسخهای خاص تأکید می ورزند. از این دیدگاه، هر رفتار قابل تجزیه شدن به واحدهای عادتی خاص یا پاسخهای قابل تفکیک از هم است. اگر پاسخی به تقویت منجر شود، احتمال وقوع مجدد آن زیادتر می شود. از این تحلیل چنین نتیحه می شود که الگوی محرک پاسخی تغییر نگرش تأکید فراوانی بر ویژگیهای پیامهای عرضه شده (پیامها، ترغیبها، جاذبه ها و نظایر آن) که سعی در تغییر نگرش ما دارند، داشته و توجه زیادی بر پاداشهایی که با تغییر دادن نگرشها عاید ما خواهد شد، دارد.

...

نقش آموزش راهبردهای حل مسئله بر نگرش ریاضی و پیشرفت ریاضیات دانش آموزان

فهرست مطالب

فصل اول: طرح تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

ضرورت تحقیق

اهداف تحقیق

فرضیه های پژوهش

تعریف اصطلاحات و متغیرها

تعریف نظری راهبردهای حل مسئله

تعریف عملیاتی راهبردهای حل مسئله

متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل

متغیر وابسته

متغیرهای کنترل

تعریف عملیاتی آموزش راهبردهای حل مسأله (متغیر مستقل)

تعریف نظری نگرش (متغیر وابسته اول)

تعریف عملیاتی نگرش نسبت به ریاضی (متغیر وابسته اول)

تعریف نظری پیشرفت تحصیلی ریاضیات (متغیر وابسته دوم)

تعریف عملیاتی پیشرفت تحصیلی ریاضیات (متغیر وابسته دوم)

فصل دوم: پیشینه و زمینه های نظری پژوهش

مقدمه

الف) مبانی نظری در زمینه موضوع تحقیق

تعریف و ویژگیهای مسئله و حل مسئله

حل مسئله و انتقال یادگیری

رابطه بین تفکر انتقادی و حل مسئله

راهبردهای حل مسئله و فراشناخت

نظریه های پیرامون حل مسئله

حل مسئله از دیدگاه رفتارگرایان

حل مسئله از دیدگاه گشتالت

رویکرد خبرپردازی به حل مسئله

مراحل آموزش حل مسئله (الگوی دی چکووکرافورد)

طرح جورج پولیا پیرامون حل مسئله

مبانی نظری در زمینه نگرش

تعریف نگرش

ویژگیها و ابعاد نگرش

تغییر نگرش

الگوهای یادگیری تغییر نگرش

الف) نظریه محرک پاسخ

نظریه هاولند

ب) نظریه مشوقها و تعارضها

الگوهای شناختی تغییر نگرش

الف) نظریه تعادل

ب) نظریه توافق

ج) نظریه همسازی شناختی

د) نظریه قضاوت اجتماعی

الگوهای کارکردی

نگرشها و آموزش و پرورش

ب) یافته های پژوهش در زمینه موضوع تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه و روش نمونه گیری

ابزار پژوهش

شیوه اجرا

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم: تحلیل نتایج و بیان توصیفی یافته ها

4-1) مقدمه

4-2) آزمون همتاسازی

4-3) تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی

4-4) تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار استنباطی

الف) فرضیه اول

ب) فرضیه دوم

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

نتایج پژوهش

محدودیتهای پژوهش

پیشنهادات به پژوهشگران

ضمائم و پیوستها

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع لاتین

پرسشنامه پژوهش

تکالیف ارائه شده

فهرست جداول

فاقد اشکال و نمودارها

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پایان نامه بررسی میزان عزت نفس بین دو گروه زنان متأهل و مجرد

تحقیق روابط اجتماعی معلمان و دانش آموزان در عصر ارتباطات

تحقیق ناشنوایان و مشکلات تدریس آنها

پروژه تاثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان مقطع راهنمایی

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام