چگونگی بهبود وضعیت درسی دانش آموزان در درس علوم تجربی

3000 تومان
چگونگی بهبود وضعیت درسی دانش آموزان در درس علوم تجربی

تعداد صفحات : 11

فرمت فایل : doc

دسته بندی : اقدام پژوهی

حجم فایل : 19 کیلوبایت

چگونگی بهبود وضعیت درسی دانش آموزان در درس علوم تجربی

مقدمه ...................................................................................................................................... 3

پیشینه تحقیق ................................................................ ........................................................... 4

توصیف وضع موجود .................................................................................................................. 4

گردآوری اطلاعات(شواهد ۱) ....................................................................................................... 4

تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها ....................................................................................................... 5

انتخاب راه حل .................................................................................................................... 5

مراحل اجرای راه حل ........................................................................................................... 6

گردآوری اطلاعات(شواهد۲)................................................................................................... 6

ارزشیابی و تعیین اعتبار ........................................................................................................ 6

نتیجه گیری و پیشنهادات.......................................................................................................... 7