سمینار فولادهای پر آلیاژ رسوب سخت شونده و سوپر آلیاژها سمینار فولادهای پر آلیاژ رسوب سخت شونده و سوپر آلیاژها

دسته : سمینار

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 5187 KB

تعداد صفحات : 160

بازدیدها : 179

برچسبها : فولادهای پر آلیاژ سوپرآلياژ رسوب سخت شونده

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

سمینار فولادهای پر آلیاژ رسوب سخت شونده و سوپر آلیاژها

دانلود سمینار فولادهای پر آلیاژ رسوب سخت شونده و سوپر آلیاژها (روش های تولید خواص و کاربردی) مهندسي مواد-شناسايي و انتخاب مواد مهندسي

فصل اول :کلیات

مقدمه ای بر سوپرآلیاژ

توسعه سوپر آلیاژها در اواخر دهه 1930 در فرانسه، آلمان، انگلیس و ایلاات متحده آغاز شد. آلیاژهای اولیه به صورت کارشده تولید میشدند. جهت افرایش استحکام ایـن آلیاژهـا از عملیـات حرارتـی رسـوب سـختی استفاده می . شد از سال 1939 سری هایی از آلیاژهای Fe-Cr-Ni توسط شرکت Inco توسـعه یافتنـد کـه بـا استفاده از عملیات حرارتی انحلالی و رسوب سختی به حداکثر استحکام دمای بالای خـود مـی رسـیدند . ایـن آلیاژها مانند 600 Inconel بر اساس محلول سازی و افزودن Al و Ti به منظور سخت شدن از طریق تشکیل فاز γ تولید میشدند. افزودن یک درصد Nb تولید 750-X Inconel را در پی داشت که اسـتفاده وسـیعی در پره های توربین پیدا کرد

...

فصل دوم

سوپرآلیاژها و فولادهای پرآلیاژ رسوب سخت شونده

سوپرآلیاژها

سوپرآلیاژها دسته ای از مواد هستند که به سختی می توان مرز دقیقی برای آنها یافت ولـیکن یـک تعریـف منطقی که از سال 1973 میلادی برای این مواد پذیرفته شده بشرح ذیل است :

یک سوپرآلیاژ، آلیاژی پیشرفته و تکامل یافته برای دماهای کاری بالا است که، مقاومت خوبی در مواجهه بـا تنش های مکانیکی از خود نشان می دهد و پایداری سطحی قابل قبولی نیز دارد.

سوپر آلیاژها به سه دسته پایه نیکل، کبالت و پایه آهن تقسیم می شوند. مهمترین زیرگروه این خانواده کـه شباهت فراوانی به سوپرآلیاژهای پایه نیکلی دارد ولیکن محتوی مقدار زیادی آهن است سوپرآلیاژهای آهـن نیکل نام گرفته است.

...

فصل سوم

روشهای تولید سوپرآلیاژها و فولادهای پرآلیاژ رسوب سخت شونده

ریخته گری سوپر آلیاژها

تمامی پره های توربین های امروزی از سوپر آلیاژها به روش ریخته گری دقیق در خلأ تولید می شوند. سپس از طریق عملیات آنیل محلولی و رسوب سختی استحکام لازم را به دست می آورند. پیشرفت در روش ریخته گری دقیق و استفاده از ماهیچه های سرامیکی منجر به ساخت پره های توربین گازی با کیفیت بالا شده است. امروزه به کمک کنترل شرایط انجماد و استفاده از پوشان های متعدد در قالب ماسه ای ریخته گری و اعمال شرایط انجماد جهت دار، پره های توربین به صورت تک کریستال تولید می شوند. این امر موجب افزایش تحمل دمایی آنها می شود. در شکل 1-2 یک پره توربین به همراه پره توربین ریخته گری شده نشان داده شده است. همچنین در شکل 2-2 زمان تولید پره های توربین مختلف و دمای کاری آنها مشاهده می .شود

...

فصل چهارم

خواص و کاربرد سوپرآلیاژها و فولادهای پرآلیاژ رسوب سخت شونده

خواص و کاربرد فولادهای پرآلیاژ رسوب سخت شونده

متالورژی فیزیکی فولادهای پرآلیاژ رسوب سخت شونده

استحکام و چقرمگی مناسب فولادهای پرآلیاژ رسوب سخت شونده از طریق پیرسختی ساختار مارتنزیت کم کربن بسیار نرم با استحکام نسبتاً خوب بدست می آید. در جدول 1 -4 خواص مکانیکی برخی از فولادهای رسوب سخت شونده در حالت آنیل شده که در واقع ویژگی های مارتنزیت پیر نشده است آورده شده است

...

فصل پنجم: نتیجه گیری

پیشنهادها

مراجع

چکیده انگلیسی

دارای جداول و شکلها

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻧﻘﺶ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ

ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻓﺪﺭﺍﻝ ﺑﺎ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ System Architect

ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎی اﻣﻨﯿﺘﯽ و اراﯾﻪ ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ اﻣﻨﯿﺘﯽ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺸﺎپ

ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﭼﺎﺑﮏ Agile Enterprise Architecture

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام