تحقیق علم دامپزشکی و اختیارات سازمان دامپزشکی و بیماری حیوانات تحقیق علم دامپزشکی و اختیارات سازمان دامپزشکی و بیماری حیوانات

دسته : دامپزشکی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 50 KB

تعداد صفحات : 116

بازدیدها : 421

برچسبها : علم دامپزشکی سازمان نظام دامپزشکی

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

تحقیق علم دامپزشکی و اختیارات سازمان دامپزشکی و بیماری حیوانات

دانلود تحقیق کارآموزی بررسی علم دامپزشکی، وظایف و اختیارات سازمان نظام دامپزشکی و شرح موارد بیماری در حیوان و دام

فهرست مطالب

پیش گفتار ۱

خلاصه ای از دامپزشکی ۲

سیری در آیات قرآن و احادیث نبوی و ائمه اطهار در مورد حیوانات ۴

نمونه هایی چند از حیوانات در فرهنگ عامه و مثلهای زبان فارسی : ۵

خلاصه ای از وظایف سازمان دامپزشکی : ۶

خلاصه ای از آئین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون سازمان دامپزشکی . ۹

فصل اول تعاریف: ۹

فصل دوم هدف و شرایط اشتغال : ۱۰

فصل سوم دو ماده ۱۰ و ۱۱ که انواع پروانه را توضیح داده است. ۱۱

فصل چهارم دارای ۶ ماده ۱۲ الی ۱۷ که شرایط کلی صدور پروانه را توضیح داده است. ۱۱

فصل پنجم سایر مقررات : ۱۱

انواع واحدهای درمانی بر اساس نوع فعالیت آنها ۱۲

الف انواع بیمارستان : ۱۲

۱ بیمارستان عمومی جهت ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به انواع دام می باشد. ۱۲

ب انواع درمانگاه : ۱۳

ج دفتر خدمات درمانی : ۱۴

اصول نسخه نویسی ۱۴

سیستم اطلاع رسانی ۱۶

وظایف و تعهدات ۱۷

وظایف و تعهدات دامپزشکی بخش خصوصی ۱۷

تعهدات اداره کل دامپزشکی استان و سازمان دامپزشکی کشور : ۲۱

اهداف و وظایف و اختیارات سازمان نظام دامپزشکی ۲۳

اهداف وظایف و اختیارات ۲۳

نقش دامپزشکی در اعتلای سطح بهداشت جامعه ۲۶

دامپزشکی در خدمت بهداشت عمومی ۲۸

مقدمه ۲۹

۳ بیماریهای عفونی نوپدید و بازپدید: ۳۳

۴ اقدامات انجام شده درایران : ۳۵

اخلاق در دامپزشکی ۳۸

داروهای مصرفی در منطقه : ۴۲

داروهای مصرفی در دامداری گوسفندی : ۴۳

تشخیص آبستنی ۴۵

هورمونهای آبستنی ۴۵

رشد جنین ۴۷

طول دوره آبستنی ۴۹

القاء زایمان ۵۱

گاو ۵۳

اهمیت تشخیص آبستنی ۵۳

تشخیص آبستنی در گاو ۵۶

توشه رکتال ۵۶

شروع آبستنی تا شش هفتگی ۵۷

شش تا هشت هفتگی ۵۹

هشت تا دوازده هفتگی ۶۰

دوازده تا بیست هفتگی ۶۱

بیست هفتگی تا زایش ۶۳

درستی و دقت توشه رکتال ۶۳

رشد و توسعه پستان ۶۴

دوقلو و چندقلوزایی ۶۶

روش های دیگر تشخیص آبستنی ۶۷

سنجش پروژسترون شیر و پلاسمای خون ۶۷

تشخیص تفریقی آبستنی ۶۹

تجمع چرک در رحم یا پیومترا: ۶۹

بیماری تلیسه سفید : ۷۰

مومیایی شدن و استحاله ای شدن جنین : ۷۱

تومورها یا غدد: ۷۱

نارسائی های غیر عفونی ۷۲

منگنز:۷۲

کبالت : ۷۳

سیدر ۷۴

مقدمه ۷۴

موج فولیکولی و رشد فولیکول غالب: ۷۵

تخمدان های غیرفعال (آنستروس): ۷۶

آنستروس: ۷۶

بیماری های کیست تخمدانی:۷۶

انواع کیست : ۷۷

نقش پروژسترون : ۷۷

نقش سیدر به عنوان منبع خارجی پروژسترون : ۷۸

نقش استرادیول: ۷۹

نقش منبع خارجی استرادیول : ۸۰

موارد کاربرد سیدر ۸۰

۱ درمان گاوهای آنستروس ۸۰

۲ درمان گاوهای کیستی ۸۱

۳ مصرف سیدر برای بقای آبستنی در گاوهای برگشتی ۸۱

۴ همزمانی فحلی به روشس آووسینگ + سیدر ۸۲

همزمانی برای تلقیح اجباری با روش اوسینگ + سیدر (Ovsynch + CIDR) ۸۴

یافته های دوران کارآموزی ۸۶

بیماریهای گوسفند: ۹۶

بیماریهای طیور ۱۱۰

بیماریهای سگ ۱۱۳

بیماریهای اسب ۱۱۵

کارهای متفرقه ۱۱۶

***********************

بررسی علوم دامپزشکی، سازمان دامپزشکی و سلامت و بیماری حیوانات

مقدمه

علم دامپزشکی به عنوان یکی از علوم وابسته به سلامتی انسان است و اهداف عمده آن عبارتست از ارتقای سلامتی و حفظ سلامتی حیوانات که بستگی به سلامتی انسانها دارد. بدین لحاظ دانستیم که آموخته های ناچیز خود را در دوره کارآموزی به صورت مکتوب درآورم تامورد استفاده دیگران نیز واقع شود. بدین لحاظ توضیحاتی کوتاه درمورد روال کلی مطالبم شرح می دهم .

ابتدا خلاصه ای از رشته دامپزشکی در ایران و شرح دو مقطع کاردانی و دکتری پرداخته ام در بخش دوم به قسمت کوچکی از آیات واحادیث نبوی در مورد حیوانات اشاره نموده ام و پس از آن در چند بخش متوالی به وظایف سازمان دامپزشکی و آئین نامه اجرایی آن و واحدهای درمانی و وظایف بخش خصوصی و اداره کل و بخش دولتی سازمان دامپزشکی پرداخته ام و پس از آن به اهداف واختیارات سازمان نظام دامپزشکی اشاره نموده ام و نیز به نقش دامپزشکی در اعتلای سطحی بهداشت جامعه اشاره نموده ام و در مورد تشخیص آبستنی مطالبی تهیه کردم همچنین در مورد کاربرد سیدر . پس از آن شرح موارد بیماری را به تفکیک نوع حیوان ذکر نموده ام. و مطالبی دیگر نیز که از منابع مختلف استخراج نموده ام و به نظر آمد که به کار آید را ذکر کرده ام .

وظایف سازمان دامپزشکی

ماده یک : به منظور تامین بهداشت دام کشور و فرآورده های مربوط به آن و پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی به موجب این قانون سازمان دامپزشکی کشور وابسته به وزارت کشاورزی تاسیس و جایگزین اداره کل دامپزشکی میگردد.

سازمان دامپزشکی کشور که دراین قانون سازمان نامیده می شود و دارای شخصیت حقوقی است و به وسیله یک نفر رئیس از بین دامپزشکانی که دارای دکترا باشد به انتخاب وزیر کشاورزی اداره خواهد شد.

تبصره سازمان دارای ذیحسابی است که طبق مقررات کانون محاسبات عمومی تعیین خواهد شد.

ماده دو : در این کانون کلمه دام به حیوانات اهلی طیور، ماهی ،زنبور عسل ، کرم ابریشم ، حیوانات آزمایشگاهی و حیوانات باغ وحش اطلاق می شود و مقصود از کنترل بهداشتی بازرسی و اقداماتی است که از لحاظ پیشگیری و مبارزه با امراض دامی و بیماریهای مشترک بین انسان و دام لازم و ضروری است .

ماده سه : وظایف سازمان به شرح زیر است : بررسی بیماریهای دامی ، شناسایی مناطق و منابع آلوده و راه سرایت و طرز انتشار بیماریها تامین بهداشت دام کشور از طریق پیشگیری ومبارزه با بیماریهای همه گیر و قرنطینه ای دام ، همکاری با وزارت بهداری درامر مبارزه با بیماریهای مشترک انسان ودام همچنین کنترل بهداشتی و ورود و خروج دام و فرآورده های خام دامی و نظارت در نقل وانتقال آنها و صدور گواهی بهداشتی دام و فرآورده های خام دامی که به خارج صادر می شود. نظارت بهداشتی چراگاهها، مراتع ، آبشخورها، محل نگهداری دام و سایر تاسیسات مربوط به بهداشت دام همچنین نظارت برکارخانه های تولید خوراک دام از لحاظ بهداشتی ، نظارت بهداشتی کشتارگاهها و کارخانه های تولید و تهیه فرآورده های خام دامی اظهار نظر و نظارت در مورد ساخت ورود و صدور و فروش انواع دارو ، سرم ، واکسن و مواد بیولوژیکی مخصوص دام مشارکت در کنفرانسهای بین المللی دامپزشکی و اعزام نماینده به این کنفرانسها و همچنین مبادله اطلاعات علمی با مراکز و مراجع دامپزشکی تاسیس و توسعه شبکه های دامپزشکیو همچنین تربیت کادر فنی در مناطق و مراکز دامداری کشور.

نقش دامپزشکی در اعتلای سطح بهداشت جامعه

از سالهای پیش از این ، دامپزشکان کمکهای زیادی در رابطه با بهداشت انسان کرده اند از زمانهای بسیار دور رابطه بین بیماریهای انسان و حیوان مشخص بوده و ارسطو بیماری هاری را در رابطه با حیوان و انسان معرفی کرده است و حتی انسان های اولیه نیز ارتباط مابین بیماریهای انسان و حیوانات را می دانستند بطوری که قبایل ماسائی آفریقای شرقی از خوردن گوشت حیوانات تلف شده خودداری کرده و مصرف این نوع گوشتها را باعث بیماری می دانستند.

مطالعه و شناخت علمی بیماریهای مشترک انسان و دام به سبک جدید از قرن نوزدهم میلادی توسط آسیب شناس معروف آلمانی (رادولف ویرشو) متداول شد و مبنای جدید پیدا کرد و برای اولین بار این فرد که یک دامپزشک بود ، لفظ بیماریهای مشترک انسان و دام یا (زئونوزها) را در متون پزشکی رایج نمود.

کمیته مشترک کارشناسان سازمان خواربار کشاورزی ملل متحد و سازمان جهانی بهداشت در سال 1974 در ژنو ، واحد دامپزشکی در خدمت بهداشت همگانی چنین تعریف کرده است: دامپزشکی در خدمت بهداشت همگانی عبارت است از آن قسمت از فعالیتهای بهداشتی که با استفاده از منابع ، اطلاعات و تخصص های دامپزشکی به منظور حفظ و ارتقای تندرستی انسان انجام می گیرد. مهمترین بخش دامپزشکی در خدمت بهداشت همگانی هر جامعه مبارزه ، کنترل و ریشه کنی بیماریهای مشترک انسان و دام است که در این مقوله به مهمترین بیماریهای مشترک نظیر تب مالت (بروسلوز)، هاری ، سیاه زخم ، سل و مسمومیتهای غذایی ناشی از فرآورده های دامی باید اشاره نمود.

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

علم دامپزشكی

پروژه جراحی و هوشبری پرندگان

پایان نامه رفلاكس ادراری و درمان آندوسكوپیك آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در سگ

مقاله بررسی ایمنی زایی ژنهای L7/L12 و P39 در موشهای Balac

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام