بررسی میزان فلزات سنگین در مواد غذایی روزانه و اثرات آنها

بررسی میزان فلزات سنگین در مواد غذایی روزانه و اثرات آنها

اطلاعات مختصر محصول

رشته تحصیلی : بهداشت محیط

فرمت فایل : docx

تعداد صفحات : 45

حجم فایل (به کیلوبایت) : 115

فرمت دانلود : رار/ زیپ

< خرید و دانلود

مبلغ : 4800 تومان

 • توضیحات محصول
 • اطلاعات پشتیبانی
 • فهرست مطالب

   

  عنوان                                                                                                     صفحه

   

  فصل اول : مقدمه و طرح تحقیق

  1-1- بیان مسئله..............................................................................................................................1

  1-2- اهداف ، فرضیات و سئوالات تحقیق.....................................................................................2

  1-2-1- اهداف تحقیق..............................................................................................................2

  1-2-2- فرضیات تحقیق ...........................................................................................................2

  1-2-3- سئوالات تحقیق...........................................................................................................2

  1-3- روش تحقیق و پژوهش........................................................................................................3

  فصل دوم : كلیات تحقیق

  2-1- فلزات سنگین.......................................................................................................................4

  2-1-1- منشاء فلزات سنگین.....................................................................................................5

  2-2- سابقه تحقیقات در مورد سرب .............................................................................................6

  2-2-1- سابقه تحقیقات در مورد سرب و اثر آلوده كنندگی آن در انسان.................................6

  2-2-2- اثر آلوده كنندگی سرب در آب دریا و ماهیان............................................................8

  2-3- سابقه تحقیقات در مورد آهن...............................................................................................9

  2-3-1- سابقه تحقیقات راجع به مسمومیت با آهن و اثر آلوده كنندگی آن بر انسان.................9

  2-3-2-اثر آلوده كنندگی آهن در آب دریا و ماهیان............................................................11

  2-3-3- مقادیر استاندارد پیشنهاد شده آهن و سرب از سوی سازمانها ومحققان مختلف23

   

  فصل سوم : مواد و روش كار

  3-1- مواد و لوازم مورد نیاز.......................................................................................................25

  3-2- روش كار..........................................................................................................................25

  3-2-1- تاریخچه دستگاه جذب اتمی....................................................................................28

  3-2-2- قسمتهای مختلف دستگاه جذب اتمی......................................................................29

  3-2-2-1 روش کار با دستگاه جذب اتمی با شعله..............................................................31

  3-2-3- آماده سازی نمونه ها جهت اندازه گیری فلزات........................................................32

  3-2-4-عمل هضم اولیه در فلزات.........................................................................................33

  فصل چهارم : نتایج تحقیق .......................................................................................................35

  فصل پنجم : بحث و پیشنهادها.................................................................................................43

  منابع :.......................................................................................................................................49

   

  چکیده انگلیسی..........................................................................................................................55

   

  فهرست جدول ها

  عنوان                                                                                                     صفحه

  جدول 4-1 میانگین و انحراف معیار آهن و سرب در كل نمونه‌های خوراك (بر حسب میلی‌گرم بر كیلوگرم)

  35

  جدول 4-2 میانگین و انحراف معیار آهن و سرب خوراك تولید شده در كارخانه‌های مختلف (بر حسب میلی‌گرم بر كیلوگرم)

  35

  جدول 4-3 میانگین و انحراف معیار آهن و سرب در كل نمونه‌های ماهی  (بر حسب میلی‌گرم بر كیلوگرم)

  36

  جدول 4-4 میانگین و انحراف معیار آهن و سرب ماهیان تغذیه شده از خوراك كارخانه‌های مختلف  (بر حسب میلی‌گرم بر كیلوگرم)

  37

  جدول 4-5 میانگین و انحراف معیار آهن و سرب در كل نمونه‌های آب مزارع مورد نمونه‌برداری ( بر حسب میكروگرم بر لیتر)

  38

  جدول 4-6 -میانگین و انحراف معیار آهن و سرب آب تامین كننده مزارع مختلف( بر حسب میكروگرم بر لیتر)

  39

  فهرست نمودارها

  عنوان                                                                                                     صفحه

  نمودار 4-1 میزان آهن در آب ورودی مزارع مختلف

  40

  نمودار 4-2 میزان آهن در ماهیان تغذیه شده با خوراك كارخانجات مختلف

  40

  نمودار 4-3 میزان آهن موجود در خوراك كارخانجات مختلف

  41

  نمودار 4-4 میزان سرب موجود در خوراك كارخانجات مختلف

  41

  نمودار 4-5 میزان سرب در آب ورودی مزارع مختلف

  42

  نمودار 4-6 میزان سرب در ماهیان تغذیه شده با خوراك كارخانجات مختلف

  42

  فهرست شكلها

   

  عنوان                                                                                                                صفحه

  شكل 3-1 قسمتهای مختلف دستگاه جذب اتمی  (سیستم تك پرتویی)...................................... 30

   

   خلاصه فارسی:

   

  تعداد 32 نمونه غذا ، آب منابع و عضله ماهی به منظور اندازه گیری فلزات سرب و آهن در فصلهای تابستان و پاییز ، در دو نوبت با فاصله 3 ماه از چهار مزرعه پرورش ماهی قزل آلای رنگین كمان در استان چهارمحال بختیاری اخذ شده و مورد بررسی قرار گرفت .

  میزان آهن و سرب به ترتیب در كل نمونه‌های آب مزارع مختلف برابر با 4/4 ± 6/60 و   2/0 ± 5/2 میكرو‌گرم بر لیتر ، میزان آهن و سرب به ترتیب در كل نمونه‌های خوراك مصرفی مزارع مختلف برابر با8/183 ± 4/563 و1/1 ± 3/3 میلی‌گرم بر كیلو‌گرم و همچنین میزان این دو فلز به ترتیب در كل نمونه‌های ماهی مزارع مختلف برابر با

  9/3 ± 7/8 و1/0 ± 3/0 میلی‌گرم بر كیلو‌گرم بوده است . با توجه به مقادیر بدست آمده از دو فلز فوق هیچ‌گونه تفاوت معنی‌داری در سطح (05/0 p <) بین خوراك، ماهیان و آبهای مختلف مشاهده نشد ولی در كل ارتباط منطقی بین میزان این دو فلز در غذا و ماهیان تغذیه شده از همان غذا مشاهده گردید بطوریكه بیشترین میزان تجمع فلزات سنگین یاد شده در غذای كارخانه شماره 2 و همینطور ماهیان تغذیه شده از این غذا و كمترین میزان تجمع این فلزات در غذای كارخانه شماره 3 و ماهیان تغذیه شده با این خوراك مشاهده شد .

  با توجه به استاندارد های FAO برای فلزات سنگین و مقایسه آن با مقادیر بدست آمده در تحقیق حاضر، میزان این فلزات در آب، غذا و عضلات ماهی از حداكثر مجاز پیشنهادی كمتر می‌باشد. لذا هیچ‌گونه خطری از جانب این منابع متوجه مصرف‌كنندگان بعدی مثل انسان نیست .

 • پس از اتمام خرید بطور خودکار به صفحه دانلود فایل هدایت میشوید

  شما میتوانید بعدها با ورود به پنل خود فایلهای خریداری شده تان را دانلود کنید

  توجه کنید فایلها بصورت فشرده (زیپ یا رار) هستند

  برای بازکردن آنها بایستی با نرم افزار وین رار (winrar) از حالت فشرده خارج کنید

  دانلود وین رار نسخه 32 بیتی

  دانلود وین رار نسخه 64 بیتی

  همچنین میتوانید از کانال تلگرام پشتیبانی نسخه اندروید و ویندوز وین رار را دانلود نمایید

  تماس با : فرم تماس

  پشتیبانی ویژه خریداران : 09010318948