پایان نامه بررسی تاثیر رسانه های خارج از كشور بر علاقه جوانان 20 الی 30 سال به پان تركیسم در شهرستان اردبیل ، پارس آباد پایان نامه بررسی تاثیر رسانه های خارج از كشور بر علاقه جوانان 20 الی 30 سال به پان تركیسم در شهرستان اردبیل ، پارس آباد

دسته : برنامه ریزی شهری

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 108

تعداد صفحات : 70

بازدیدها : 368

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 9500 تومان

خرید این فایل

پایان نامه بررسی تاثیر رسانه های خارج از كشور بر علاقه جوانان 20 الی 30 سال به پان تركیسم در شهرستان اردبیل ، پارس آباد

پایان نامه بررسی تاثیر رسانه های خارج از كشور بر علاقه جوانان 20 الی 30 سال به پان تركیسم در شهرستان اردبیل ، پارس آباد

پایان نامه بررسی تاثیر رسانه های خارج از كشور بر علاقه جوانان 20 الی 30 سال به پان تركیسم در شهرستان اردبیل ، پارس آباد


چكیده تحقیق :

 در این پروژه كه تحت عنوان ( بررسی تاثیر رسانه های خارج از كشور بر علاقه جوانان 20 الی 30 سال به پان تركیسم در شهرستان اردبیل ، پارس آباد و مشگین شهر می باشد ) تلاش شده است كه رسانه های گروهی ( شبكه های تلویزیون ) خارج از كشور كه در تبلیغ افكار پان تركیسم فعالیت دارند شناسایی و تاثیر آنهابر علاقه جوانان بین 20 الی 30 سال به پان تركیسم بررسی گردد.

در همین راستا پرسشنامه حاوی 23 سوال تهیه و به تناسب آمار جمعیت تعداد 100 نفر در شهرستان اردبیل 50 نفر در شهرستان پارس آباد 50 نفر در شهرستان مشگین شهر از جامعه آماری به روش نمونه گیری تصادفی ساده تكمیل گردید.

نوع تحقیق كاربردی و روش انجام آن توصیفی است و ابزار گرد آوری اطلاعات و شیوه انجام تحقیق اسنادی و پرسشنامه ای بوده است البته امكان استفاده از روش مصاحبه و سایر روشها نیز وجود داشت كه بلحاظ ضیق مهلت تكمیل  تحقیق و لزوم مسافرت به شهرستانهای مذكور و انجام هزینه ایاب و ذهاب و سایر مشكلات جانبی فقط به روشها و ابزارهای فوق اكتفا گردید.

جامعه آماری جوانان بین 20 الی 30 سال شهرستان اردبیل – پاس آباد و مشگین شهر بودند كه سعی گردید از دارندگان مدارك تحصیلی دیپلم به بالا پرسشنامه تكمیل گردد .

طبق نتایج بدست آمده از هفت مورد فرضیه طرح شده فرضیه عدم تأمین نیازمندیهای جوانان توسط شبكه‌های داخل كشور باعث گرایش آنان به شبكه‌های خارج شده است با 71 درصد پاسخ مثبت 5/24 درصد پاسخ منفی و 5/4 درصد پاسخ نداده اولین و ضعف پوشش شبكه‌های داخل كشور باعث گرایش جوانان به رسانه‌های خارجی شده است، با 67درصد پاسخ مثبت، 5/24درصد پاسخ منفی، 5/8 درصد پاسخ نداده دومین فرضیه و تأثیر تنوع و جذابیت برنامه‌های شبكه‌های خارجی بر گرایش جوانان به آن برنامه‌ها با 5/53درصد پاسخ مثبت، 32درصد پاسخ منفی، 5/14درصد پاسخ نداده سومین فرضیه تأیید شده می‌باشد. فرضیات، تأثیر رسانه‌های خارج از كشور بر علاقه‌مندی جوانان به پان تركیسم با 5/50درصد پاسخ مثبت 5/37درصد پاسخ منفی 12درصد پاسخ نداده و فرضیه اهداف تجزیه طلبی بودن رسانه‌های خارج از كشور با 50درصد پاسخ مثبت 5/33درصد پاسخ منفی 5/16 پاسخ نداده و فرضیه‌ موفقیت شبكه‌های خارجی در جذب طرفدار و بیننده با 5/46 درصد پاسخ مثبت، 40درصد پاسخ منفی، 13 درصد پاسخ نداده به ترتیب توسط نمونه‌های جامعه آماری تأیید گردیده‌اند.  

واژگان كلیدی تحقیق :

واژگان كلیدی عبارتند از :

 پان تركیسم، قومیت، قوم گرایی، تجزیه طلبی، رسانه‌های گروهی، امنیت داخلی 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

فصل اول: مقدمه و كلیات                                                                     1

مقدمه                                                                                                                           2

بیان مسئله                                                                                                                      3

اهداف ویژه تحقیق                                                                                                         5

سؤالات تحقیق                                                                                                               6

فرضیات تحقیق                                                                                                              7

فصل دوم : پیشینه موضوع و چارچوب نظری آن                                             8

نگاهی به سابقه تاریخی پان تركیسم در آذربایجان                                                             9

بحث های نظری درباره مسئله قومیت و ناسیونالیسم قومی                                                  11

مفهموم بندی قومیت و گروههای قومی                                                                           12

ظهور و گرایشهای سیاسی در آذربایجان                                                                          16

نقش نخبگان سیاسی و فكری در شكل دادن به هویت قومی                                              16

قوم گرایی و سیاست بین الملل                                                                                        18

شكل گیری هویت قومی در جریان مبارزه نخبگان برای كسب قدرت                                19

تاریخچه رادیو و تلویزیون جمهوری آذربایجان                                                                21

مهمترین شبكه های تلویزیونی جمهوری آذربایجان                                                          21

شبكه تلویزیونی ANS                                                                                                  21

شبكه تلویزیونی Space                                                                                                22

شبكه تلویزیونی Lider                                                                                                             23

شبكه تلویزیونی اجتماعی جمهوری آذربایجان                                                                 23

شبكه تلویزیونی AZ TV                                                                                              24

تلویزیون آزادلیق                                                                                                            25

شبكه های تلویزیونی كه توسط عناصر قوم گرا پان تركیسم راه اندازی شده است               26 

تلویزیون ندای آذربایجان                                                                                               26

تلویزیون اودلاریوردو                                                                                                     26

تلویزیون آنا یورد                                                                                                           27

تلویزیون گونی آذربایجان(گوناز تی وی)                                                                       27

شواهد تحقیق                                                                                                                 29

فصل سوم : روش اجرای تحقیق                                                             30

نوع و روش تحقیق                                                                                                         31

ابزار و روش گرد آوری اطلاعات                                                                                   31

روش گرد آوری اطلاعات                                                                                             31

جامعه آماری و نمونه                                                                                                      32

نمونه گیری                                                                                                                   32

اعتبار و روایی پرسشنامه                                                                                                  32

پایایی پرسشنامه                                                                                                             33

روش تجزیه و تحلیل                                                                                                      33

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته ها                                                      34

جمعیت كلی استان به تفكیك شهرستانها                                                                          35

جدول مربوط به مبانی نظری                                                                                           36

جدول توزیع درصد فراوانی                                                                                            37

تحلیل و شرح جدول توزیع درصد فراوانی و رسم نمودار مربوطه                                       39

فصل پنجم:  نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                   55

اهم نتایج تحقیق                                                                                                             56

پیشنهادات                                                                                                                     57

محدودیتهای تحقیق                                                                                                       58


به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پایان نامه بررسی وظایف و کارکرد سازمان ملی جوانان در ارتباط با (NGOS) در ایران (سازمان های غیر دولتی جوانان)

پایان نامه مالیات بر ارزش افزوده و ویژگی های آن

تحقیق مروری بر تحولات آمایش سرزمین در ایران طی سالهای 1347 الی 1377

پایان نامه پست مدرن

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام