پایان نامه شهرسازی پایان نامه شهرسازی

دسته : شهرسازی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 111 KB

تعداد صفحات : 105

بازدیدها : 281

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه شهرسازی

پایان نامه شهرسازی

پایان نامه شهرسازی


پیشگفتار:

1-1-شهرهای‌ جدید در ایران‌:

احداث‌ شهرهای‌ جدید در ایران‌ نیز بعد از انقلاب‌ اسلامی‌ مورد توجه‌مسؤولان‌ قرار گرفت‌ و از اوایل‌ سال‌ 1360 مطالعه‌ و برنامه‌ریزی‌ آن‌ آغاز گردید. به‌همین‌ مناسبت‌، شركت‌ عمران‌ شهرهای‌ جدید زیر نظر وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازی‌شروع‌ به‌ فعالیت‌ نمود و احداث‌ 17 شهر جدید را برای‌ اسكان‌ سرریز جمعیتی‌ 12شهر را در برنامه‌ كاری‌ خود قرار داد. بدین‌ منظور وزارت‌ مسكن‌ و شهرسازی‌ درراستای‌ نیل‌ به‌ اهداف‌ تعریف‌ شده‌، لایحه‌ ایجاد شهرهای‌ جدید را به‌ هیأت‌ دولت‌تقدیم‌ نمود كه‌ در تاریخی‌ 20/9/64 به‌ تصویب‌ رسید.

2-1- اهداف‌ عمده‌ شهرهای‌ جدید ایران‌:

1- اجرای‌ طرح‌ كالبندی‌ ملی‌ و توزیع‌ مناسب‌ جمعیت‌ و اشتغال‌ در سطح‌كشور در ارتباط‌ با هدفهای‌ استراتژیك‌

2- ایجاد مناطق‌ مسكونی‌ برای‌ فعالیتهای‌ جدید اقتصادی‌

3- كمك‌ به‌ اجرای‌ كمی‌ وكیفی‌ برنامه‌های‌ توسعه‌ مسكن‌ و ایجاد تعادل‌ دربازار مسكن‌ 

3-1- نكته‌ای‌ در حاشیه‌ نوسازیها:

تجربه‌ نشان‌ داده‌ است‌ كه‌ پیش‌بینی‌ طرحهای‌ جامع‌ و ای‌ بسا طرحهای‌تجدیدنظر به‌ علت‌ شرایط‌ ویژه‌ ساخت‌ اجتماعی‌، فرهنگی‌ و اقتصادی‌ جامعه‌ با آنچه‌كه‌ در عمل‌ در شهرها اتفاق می‌افتد، همخوانی‌ ندارد. وفاق با هویت‌ معماری‌ وپیوند با حلقه‌های‌ پرارزش‌ گذشته‌، در ساخت‌ و سازهای‌ جدید از طریق‌ تفكیكهای‌متداول‌ به‌ صورت‌ خیابانهای‌ موازی‌ و یكنواخت‌ با مقررات‌ وضوابط‌ طرحهای‌جامع‌ میسر نیست‌.

مجموعه‌های‌ مسكونی‌ بسیار یكنواخت‌ و فاقد فضاهای‌ عمومی‌ و ارزشهای‌بصری‌ می‌باشند. 

فهرست

عنوان                            صفحه

1-  پیشگفتار                              

1-1-   شهرهای جدید در ایران

2-1- اهداف عمده جدید ایران

3-1- نكته ای در حاشیه نوسازیها

4-1- روشهای طارحی محیط (نظریه های اثباتی و هنجاری)

5-1- نظریة اثباتی

2-  دانش محتوایی

1-2- كاهش هزینة ساخت و ساز در سطوح مختلف توانییهای كارفرما

2-2- تامین قرارگاه رفتاری

1-2-2- فضاهای چندگانه عملكردی

2-2-2- تعامل اجتماعی و محیط ساخته شده

3-2-2- مركزیت كاركردی و محیط ساخته شده

3-2- انسانی ساختن فضاها

1-3-2- روشنایی

2-3-2- فضاهای بدون مانع

3-3-2- فضاهای متناسب با ابعاد بدن انسان و نحوة انجام فعالیت او 

4-3-2- طراحی اقلیمی

5-3-2- راحتی نگهداری از مجموعه

6-3-2- جلوگیری از آلودگی محیط زیست و رعایت اصول بهداشتی

7-3-2- باقی ماندن اهالی در مجموعه در شرایط مختلف اقتصادی و جمعیتی

8-3-2- استفادة بهینه از فضا

1-8-3-2- استتفادة بهینه از فضای سكونتی از سطح بالاتر از همسایگی

9-3-2- خلوت (فضای شخصی ـ قلمروپایی)

1-9-3-2- خلوت

2-9-3-2- فضای شخصی

3-9-3-2- قلم و پایی

10-3-2- پیش گیری از خطرات (آتش سوزی – باران شدید یا سیل – زلزله و ریزش بنا)

11-3-2- نقشه شناختی

1-11-3-2- عناصر شهر از نظر لینچ