پایان نامه تخریب اراضی دولتی در ایران پایان نامه تخریب اراضی دولتی در ایران

دسته : برنامه ریزی شهری

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 56 KB

تعداد صفحات : 115

بازدیدها : 300

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 7000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه تخریب اراضی دولتی در ایران

پایان نامه تخریب اراضی دولتی در ایران

پایان نامه تخریب اراضی دولتی در ایران 


فهرست مطالب :

مقدمه

 • فصل اول: كلیات
 • مبحث اول: تعریف اراضی موات
 • گفتار اول – تعریف لغوی
 • گفتار دوم – تعریف اصطلاحی
 • الف – تعریفی فقهی
 • ب – تعریف حقوقی
 • مبحث دوم: تاریخچه اراضی موات
 • گفتار اول: قبل از انقلاب اسلامی
 • گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی
 • مبحث سوم: عناصر اراضی موات
 • گفتار اول: سابقه مالكیت خصوصی آن معلوم نباشد. .
 • گفتار دوم: كشت و زرع و بنا و آبادانی در آن نباشد.  
 • گفتار سوم: بالفعل مالك نداشته باشد
 • مبحث چهارم – مقایسه اراضی موات با اراضی بایر 
 • گفتار اول: اراضی موات و بایر
 • الف – تعریف فقهی
 • ب- تعرف قانونی
 • مبحث پنجم: اراضی دولتی
 • فصل دوم – مفهوم تصرف اراضی شرایط واركان آن
 • گفتار اول اركان تصرف 
 • الف – استیلا
 • ب – كمیت استیلا
 • ج – كیفیت استیلا
 • گفتار دوم – شرایط تصرف
 • الف – استمرار در تصرف
 • ب – مسالمت آمیز بودن تصرف
 • ج – علنی بودن تصرف
 • د – صریح بودن تصرف
 • گفتار سوم – اثبات شرایط تصرف
 • مبحث اول – انواع دعاوی تصرف
 • الف – تصرف 
 • ب – مزاحمت 
 • ج – ممانعت از حق 
 • مبحث دوم – تغییر ماهیت مستأجر و امین 
 • فصل سوم – اعلان موات
 • مبحث اول – مفهوم اعلان موات
 • مبحث دوم – تفاوت اعلام موات با اعلان موات
 • مبحث سوم – ماهیت اعلان موات
 • مبحث چهارم – حكومت و انفال 
 • مبحث پنجم – اهمیت رعایت تشریفات د راعلان موات  
 • مبحث ششم – شكل جریان اعلان موات و سازمان مسوول 
 • الف – شكل جریان اعلان موات در اراضی خارج از محدودة شهرها  
 • ب – شكل جریان اعلان موات در اراضی داخل محدودة شهرها 
 • فصل چهارم – آثار اعلان موات، مسوولیت تعرض به آن
 • مبحث اول – آثار اعلان موات
 • گفتار اول – زوال مالكیت خصوصی (غیر مشروع). 
 • گفتار دوم – ابطال اسناد مالكیت 
 • مبحث دوم – آثار مسوولیت ناشی از تعرض به اراضی موات
 • گفتار اول – آثار مسوولیت مدنی ناشی از غصب اراضی موات  
 • الف – خلع ید 
 • ب – اجره المثل
 • مبحث دوم – مسوولیت كیفری
 • گفتار اول – قانون و آیین‌نامه مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن  
 • گفتار دوم – قوانین زمین شهری 
 • گفتار سوم – لوایح قانونی مصوب شورای انقلاب 
 • گفتار چهارم – تخریب و تصرفات در مادة 69 قانون مجازات اسلامی  
 • مبحث اول – عناوین مجرمانه 
 • الف – عنصر قانونی 
 • ب – عنصر مادی 
 • ج – عنصر معنوی 
 • مبحث دوم – مراجع رسیدگی 
 • نتیجه  

مقدمه 

زمین از دیر‌باز برای بشر و رفع نیازهای او دارای اهمیت فراوان بوده و امروزه نیز این اهمیت را نه تنها همچنان حفظ كرده است بلكه با توسعة روز‌افزون شهرنشینی و صنعت و پیشرفت علم ارزش اراضی به مراتب بیشتر شده است. در گذشته مالكیت خصوصی بر زمین محترم و مقدس به شمار می‌آمد و اصل تسلیط (مادة 30 قانون مدنی) به ندرت مخدوش و محدود می‌شد، ولی امروزه به جهت حفظ مصالح جامعه و حمایت از طبقات ضعیف، مالكیت خصوصی به ویژه مالكیت بر زمین به انحاء مختلف محدود شده و حتی سلب مالكیت به لحاظ حفظ منافع عمومی، در كشورهای مختلف صورت قانونی به خود گرفته است. 

این روند در همة كشورهای جهان از جمله ایران به چشم می‌خورد و در قوانین مدون نیز انعكاس یا فته است. 

نظام حقوقی اراضی موات در ایران از ابتدای قانونگذاری دارای نظام ثابت و مشخصی نبوده است، و قانونگذار هدف و سیاست معین و مشخصی را در قوانین مربوطه در جهت تصدی و اعمال حاكمیت نسبت به اراضی موات مد‌نظر قرار نداده است. هر چند كه در بعضی از قوانین از جمله قانون ثبت به صراحت حكم عدم قبول پذیرش ثبت اراضی موات از اشخاص را تصویب نموده است. 

نظام حاكم بر اراضی در ایران در هر دوره‌ای متفاوت با دوران دیگر بوده است. زمانی قسمت عمده‌ای از اراضی تحت عنوان خالصه در اختیار پادشاهان و خان و ارباب بوده است كه با دادن اجاره و دریافت بهرة مالكانه از آن استفاده می‌نموده‌اند. 

در فقه اسلامی نیز مالكیت اراضی موات را فقط برای خداوند و رسول او شناخته‌اند و مقررات جامع و كاملی در باب اقسام زمین و احكام آن تشریع نموده است. كتب فقهی مملو از مباحث و موضوعات و احكام مربوط به مالكیت و حدود آن و نیز نحوة ایجاد حق بر روی زمین و احیا و عمران آن می‌باشد.

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پایان نامه بررسی وظایف و کارکرد سازمان ملی جوانان در ارتباط با (NGOS) در ایران (سازمان های غیر دولتی جوانان)

پایان نامه مالیات بر ارزش افزوده و ویژگی های آن

پایان نامه پست مدرن

پایان نامه بررسی تاثیر رسانه های خارج از كشور بر علاقه جوانان 20 الی 30 سال به پان تركیسم در شهرستان اردبیل ، پارس آباد

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام