تحقیق ارتباط هوش هیجانی با پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان تحقیق ارتباط هوش هیجانی با پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 206 KB

تعداد صفحات : 52

بازدیدها : 310

برچسبها : هوش هیجانی پرخاشگری عملكرد تحصیلی

مبلغ : 6000 تومان

خرید این فایل

تحقیق ارتباط هوش هیجانی با پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان

دانلود تحقیق پروژه پایانی بررسی ارتباط هوش هیجانی با پرخاشگری و عملكرد تحصیلی دانش آموزان

چکیده تحقیق:

پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط هوش هیجانی، با هر یک از متغیرهای پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان انجام شده است. نمونه مورد بررسی در این پژوهش 200 نفر از دانش آموزان مقطع اول دبیرستان شهرستان اردبیل می باشد که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه هوش هیجانی پترایدزوفارنهام و پرسشنامه پرخاشگری ویلیامز استفاده شده است.

اهداف تحقیق:

- تعیین رابطه ی بین هوش هیجانی و پرخاشگری دانش آموزان

- تعیین پیش بینی کننده های متغیر پرخاشگری از طریق مولفه های هوش هیجانی

- تعیین رابطه عملکرد تحصیلی با پرخاشگری در دانش آموزان

- تعیین رابطه عملکرد تحصیلی با هوش هیجانی در دانش آموزان.

سوال پژوهشی:

کدامیک از مولفه های هوش هیجانی پرخاشگری را پیش بینی می کند؟

فرضیه های تحقیق:

- بین پرخاشگری و هوش هیجانی رابطه منفی وجود دارد.

- بین هوش هیجانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه مثبت وجود دارد.

- بین پرخاشگری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه منفی وجود دارد.

زیر فرضیه ها:

- رابطه بین روابط بین فردی با پرخاشگری در دانش آموزان

- رابطه بین همدلی با پرخاشگری در دانش آموزان

هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی

آموزش مهارتهای هیجانی و اجتماعی در مدرسه بسیار مهم است و می تواند هم در دراز مدت و هم در کوتاه مدت ضامن موفقیت افراد باشد. پول در مقاله ای بیان کرد که بهداشت روانی هیجانی عامل پیش بینی کننده ای برای موفقیت تحصیلی و شغلی است وی با انجام مطالعه بر روی 27 نفر از دانش آموزان میانگین نمرات تحصیلی دانش آموزان دارای هوش هیجانی بالاتر از دانش آموزان دارای هوش هیجانی پایین تر به طور معنی داری بهتر بود.

گانگولس و پیترسن با انجام مطالعاتی بر روی 175 دانش آموز دبیرستانیبا استفاده از هوش هیجانی بار- اون دریافت که دانش آموزان با هوش هیجانی بالاتر در مدرسه خانه و رابطه با دوستان و محیط کار نسبت به دانش آموزان دارای هوش هیجانی پایین تر کمتر شکست را تجربه می کنند. بار- اون جهت بررسی نقش هوش هیجانی بر موفقیت تحصیلی 47 دانش آموز دارای معدل الف که هوشبهر آنها 103 مطابق با آزمون و کسلر داشتند را مورد مطالعه قرار داد. نتایج نشان داد که میانگین بهر هیجانی آنها برابر با 112 بود که بیانگر توانایی بالای این افراد در بر آوردن استلزامهای محیط و کنار آمدن با فشار های روزمره بود.

بار- اون پانزده عامل هوش هیجانی را در پانزده خرده مقیاس پرسشنامه بهر هیجانی بار- اون معرفی کرده است هوش هیجانی و مهارتهای هیجانی طی زمان رشد می کنند طی زندگی تغییر می کنند و می توان با آموزش و برنامه های اصلاحی مانند تکنیکهای درمانی آنها را بهبود بخشید.

پانزده عاملی که توسط بار- اون به عنوان عاملهای هوش هیجانی در نظر گرفته شده عبارتند از:

1- حرمت ذات2- خود آگاهی هیجانی 3- قاطعیت4- خود شکوفائی 5- استقلال 6- همدلی 7- انعطاف پذیری 8- تحمل فشار 9- حل مسئله 10- واقعیت سنجی 11- مسئولیت پذیری اجتماعی12- کنترل تکانه 13- شادکامی 14- خوشبینی 15- روابط بین فردی.

...

رابطه هوش هیجانی با پرخاشگری و عملکرد تحصیلی

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه

بیان مسئله

اهداف تحقیق

سوال پژوهشی

فرضیه های تحقیق

اهمیت و ضرورت تحقیق

تعاریف متغیرها

فصل دوم: زمینه و پیشینه تحقیق

تاریخچه هوش هیجانی

هوش اجتماعی

کفایت اجتماعی

کفایت هیجانی

هوش هیجانی و هوش عمومی

هوش هیجانی و موفقیت تحصیلی

شرح کلی خرده مقیاسهای EQ-i بار- اون

تحقیقات انجام شده در زمینه هوش هیجانی در ایران

پرخاشگری

تعریف پرخاشگری

انواع پرخاشگری

نظریه های پرخاشگری

عوامل موثر بر پرخاشگری

تفاوتهای جنسیتی در پرخاشگری

ثبات پرخاشگری

روشهای کنترل پرخاشگری

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق

جامعه آماری

نمونه آماری

ابزار تحقیق

روش اجرا

روش های تجزیه و تحلیل

فصل چهارم: نتایج تحقیق

یافته های توصیفی

یافته های مربوط به فرضیه ها

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

محدودیت ها

پیشنهادات

منابع و مأخذ

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پایان نامه بررسی میزان عزت نفس بین دو گروه زنان متأهل و مجرد

تحقیق روابط اجتماعی معلمان و دانش آموزان در عصر ارتباطات

تحقیق ناشنوایان و مشکلات تدریس آنها

پروژه تاثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان مقطع راهنمایی

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام