پروژه علل اجتماعی درخواست طلاق پروژه علل اجتماعی درخواست طلاق

دسته : علوم اجتماعی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 92 KB

تعداد صفحات : 101

بازدیدها : 241

برچسبها : پروژه علل طلاق علل اجتماعی طلاق

مبلغ : 3500 تومان

خرید این فایل

پروژه علل اجتماعی درخواست طلاق

دانلود پروژه پایانی بررسی علل و عوامل موثر اجتماعی درخواست طلاق و بررسی آن در بین زنان مراجعه كننده به دادگاه خانواده

در این پژوهش، پژوهشگر به بررسی عوامل اجتماعی موثر بر طلاق می پردازد و به این منظور متغیرهایی همچون تفاوت سنی زوجین، تفاوت عقاید زوجین، تفاوت تحصیلی، اعتیاد، نا باروری، نگاه خانواده فرد نسبت به طلاق، براورده نشدن انتظارات نقش همسری دخالت دیگران درزندگی زوجین،عدم صداقت و میزان شناخت پیش از ازدواج را در رابطه با در خواست طلاق مورد بررسی قرار می دهد تا میزان تاثیر این متغیرها در درخواست طلاق ارزیابی شود. امید به این که با انجام چنین پژوهشهایی زمینه برای برنامه ریزی و آموزشهای مختلف به افرادی که قصد ازدواج دارند و افرادی که متاهل هستند فراهم گردد.

اهداف پژوهش : اهداف کلی

اهداف پژوهش به دو قسمت کلی و جزئی تقسیم می شود.اهداف کلی تحقیق در ابتدا بیان می شود هدف کلی از پژوهش حاضر بررسی عواملی است که در طی زندگی زناشویی برآن تاثیر داشته و منجر به برگزیدن راه حلی به نام طلاق از طرف زوجین و یا یکی از آن دو برای پایان بخشیدن به زندگی زناشویی می گردد.

از سوی دیگر شناخت علل اجتماعی طلاق به عنوان گامی در جهت کنترل آن در جامعه کمک خواهد کرد (مشروط به ادامه تحقیقات دراین زمینه توسط محققین مطرح و با تجربه ) پیامدهای آن را به حداقل می رساندو به سا لم سازی محیط اجتماعی کمک کرده و زمینه را برای رشد روحی و جسمی فرزندانی سا لم در محیط خانواده ای سا لم فراهم می کند به طورکلی هدف اصلی ازاین تحقیق مهار موضوعی به نام طلاق در جامعه است.

اهداف جزئی شامل:

1.بررسی این مسئله که چه ارتباطی بین طلاق و تفاوت سنی زوجین وجوددارد؟

2. بررسی این مسئله که چه ارتباطی بین طلاق و تفاوت عقاید زوجین وجوددارد؟

3. بررسی این مسئله که چه ارتباطی بین طلاق و تفاوت تحصیلات زوجین وجوددارد؟

4.بررسی این مسئله که چه ارتباطی بین طلاق و اعتیاد وجوددارد؟

5. بررسی این مسئله که چه ارتباطی بین طلاق و ناباروری وجوددارد؟

6. بررسی این مسئله که چه ارتباطی بین طلاق و نظرخانواده فرد نسبت به طلاق وجود دارد؟

7. بررسی این مسئله که چه ارتباطی بین طلاق و برآورده نشدن انتظارات از نقش همسری وجود دارد؟

8. بررسی این مسئله که چه ارتباطی بین طلاق و میزان دخالت دیگران در زندگی زناشویی وجود دارد؟

9. بررسی این مسئله که چه ارتباطی بین طلاق و میزان شناخت پیش از ازدواج وجود دارد؟

10. بررسی این مسئله که چه ارتباطی بین طلاق و عدم صداقت همسر وجوددارد؟

...

مفهوم طلاق

طلاق درلغت جدا شدن زن ازمرد، رها شدن ازقید نکاح و رهایی از زناشویی است (فرهنگ عمید) به بیان برخی رها شدن ازقید نکاح است (منتخب اللغات) درعرف عام معنای جدایی از آن در ذهن متبادر می شود.

به بیان دیگر پدیده طلاق راه حل رایج و قانونی عدم سازش زن و شوهر،فروریختن ساختمان خانواده ها،قطع پیوند زناشویی و اختلال ارتباط پدر و مادر با فرزند است.

طلاق شیوه ای نهادی شده در راه پایان دادن به پیوند زناشویی است راههای دیگری نیز غیر از این وجود دارند نظیر ترک یکی از زوجین توسط دیگری یا جدایی توافق شده توسط زوجین اما تفاوت طلاق با دو شیوه دیگر در این است که رسمیت دارد، توسط مقامات دولتی مورد کنترل قرارمی گیرد، امکان ازدواج مجدد را فراهم می سازد و پیش بینی های لازم (نظیر حضانت فرزندان) درآن صورت پذیراست.

ازنظر گاهی دیگر: طلاق به زبان ساده مکانیسمی است قراردادی و در اکثرجوامع پذیرفته شده این مکانیسم اجتماعی به زن یا مرد و در صورت توافق به هردو امکان می دهد تا تحت شرایطی و طی مراحلی پیوند زناشویی خویش را گسسته به راه خود روند و زندگی جدیدی را تجربه کنند. از این رو طلاق در نقطه مقابل ازدواج (آن هم یک قرارداد اجتماعی پذیرفته شده دیگر) قرار می گیرد و نفی آن به حساب می آید.

در نهایت می توان گفت: طلاق قطع رابطه اجتماعی بین دو نفر واز خلال آن دو گروه اجتماعی است با نظارت مقامات ذی صلاح (به عنوان نمایندگان جامعه) و با تحقق تمهیدات لازم. روانشناسان طلاق را یکی از آسیب های اجتماعی به شمار آورده بالا رفتن میزان آن را نشانه به هم خوردن آرامش خانوادگی ودر مجموع دگرگونی در هنجارهای اجتماعی محسوب می کنند.

بررسی تاریخ طلاق

سابقه تاریخی به بیست قرن پیش می رسد در مذاهب مختلف همانطور که در زمینه ازدواج معیارهایی را مشخص کرده اند امکان قطع این معیارها را فراهم کرده اند اما در چند دهه اخیر به علت شیوع بیش از حد طلاق در جوامع و عوارض غیر قابل چشم پوشی آن این موضوع به صورت یک معضل اجتماعی جدی مطرح شده است هر چند که در گذشته هم همانطور که بیان شد طلاق در جوامع و ادیان مختلف وجود داشتهاما به علت قداست خاصی که خانواده ومناسبات آن درجامعه داشته است...

...

عوامل اجتماعی مؤثر بر در خواست طلاق

فهرست مطالب

بخش اول: کلیات وروشها

مقدمه

فصل اول :بیان مسئله

فصل دوم :اهمیت وضرورت پژوهش

فصل سوم :اهداف پژوهش

فصل چهارم :فرضیه های پژوهش

فصل پنجم:پیشینه پژوهش

فصل ششم:جامعه مورد بررسی وروش نمونه گیری

فصل هفتم:تعاریف عملیاتی

بخش دوم :ادبیات پژوهشی

فصل اول :مطالعات نظری

مفهوم طلاق

بررسی تاریخ طلاق

طلاق از دیدگاه ادیان

طلاق در مذهب زرتشت

طلاق در دین یهود

طلاق در دین مسیح

طلاق در دین اسلام

انواع طلاق در اسلام

طلاق در ایران وتهران

فصل دوم :چهارچوب نظری

مکتب مبادله( پیش فرضهای اساسی

هومنز

بلا

بحث تکمیلی چهارچوب نظری

بخش سوم:یافته های پژوهش

فصل اول:یافته های توصیفی

تحلیل یافته های توصیفی

فصل دوم :تجزیه و تحلیل (جداول دو بعدی) به صورت کلی

نتیجه گیری نهایی

فهرست منابع

ضمایم(پرسش نامه)

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

مقاله مراحل و انواع اعتیاد و بررسی علل مصرف مواد

مقاله همسر آزاری

تحقیق ویژگیهای جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی مهاجران خارجی و افغانی ایران

تحقیق كاهش فقر در ایران - چالش ها و افق ها

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام