مقاله رابطه دلسوزی به خود و بخشایش با علائم افسردگی در دانشجویان مقاله رابطه دلسوزی به خود و بخشایش با علائم افسردگی در دانشجویان

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 32 KB

تعداد صفحات : 16

بازدیدها : 310

برچسبها : دلسوزی به خود بخشایش علائم افسردگی

مبلغ : 3500 تومان

خرید این فایل

مقاله رابطه دلسوزی به خود و بخشایش با علائم افسردگی در دانشجویان

دانلود مقاله ارتباط دلسوزی به خود و بخشایش با علائم افسردگی در دانشجویان

مقاله ارتباط دلسوزی به خود و بخشایش با علائم افسردگی در دانشجویان

چکیده

زمینه و هدف: به نظر می رسد که افراد افسرده به دلیل داشتن نگرشهای منفی، دلسوزی و بخشایش کمتری نسبت به خود و دیگران داشته باشند، برای آزمون این فرض پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط دلسوزی به خود و بخشایش با علائم افسردگی انجام گرفت. 

مواد و روشها: روش پژوهش حاضر همبستگی می باشد. کلیه دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال تحصیلی 89-90 جامعه آماری این پژوهش را تشکیل دادند. تعداد 126 نفر از این جامعه به شیوه تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب و از آنها درخواست شد به صورت انفرادی و در محل تحصیل به پرسش­نامه های افسردگی، دلسوزی به خود و بخشایش پاسخ دهند. داده های جمع آوری شده نیز با استفاده از ابزارهای آمار توصیفی و آزمونهای همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه با کاربرد نسخه 18 نرم افزار spss مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: نتایج ضرایب همبستگی نشان داد که دلسوزی به خود و بخشایش به طور منفی با افسردگی همبسته می باشند. نتایج تحلیل رگرسیون هم آشکار کرد که 16 درصد واریانس افسردگی به وسیله دلسوزی به خود و 20 درصد واریانس آن به وسیله بخشایش تبیین می شود.

نتیجه گیری: نتایج پژوهش حاضر از این ایده حمایت می کنند که دلسوزی به خود و بخشایش به عنوان دو عامل حفاظتی در برابر افسردگی عمل می کنند.

واژه های کلیدی: دلسوزی به خود، بخشایش، افسردگی، دانشجویان

مقدمه

دلسوزی به خود (self compassion) یک شکل سالم خودپذیری است که بیانگر میزان پذیرش و قبول جنبه های نامطلوب خود و زندگی مان می باشد. این سازه شامل سه مؤلفه اصلی است: 1.  مهربان بودن و درک خود در مواقع رنج یا بی کفایتی ادراک شده، 2.  یک حس مروت (humanity) عمومی و تشخیص اینکه درد و ناکامی جنبه های اجتناب ناپذیر تجربه مشترک انسانی می باشند، و 3.  آگاهی متعادل از هیجانهای شخصی- یعنی توانایی مواجهه (نه اجتناب) بدون اغراق، نمایش و ترحم به خود (self pity) با احساسات و افکار دردناک (1).

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پایان نامه بررسی میزان عزت نفس بین دو گروه زنان متأهل و مجرد

تحقیق روابط اجتماعی معلمان و دانش آموزان در عصر ارتباطات

تحقیق ناشنوایان و مشکلات تدریس آنها

پروژه تاثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان مقطع راهنمایی

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام