پروژه بخش های مختلف نیروگاه گازی

7000 تومان
پروژه بخش های مختلف نیروگاه گازی

تعداد صفحات : 121

فرمت فایل : word

دسته بندی : صنایع نفت و گاز

حجم فایل : 3210 کیلوبایت

بخش های مختلف نیروگاه گازی

 

پایان نامه كارشناسی رشته تأسیسات حرارتی و برودتی

امروزه با توسعه روزافزون صنعت نیروگاه وتولید برق وبا توجه به این نكته كه اكثریت دانشجویان مهندسی و...ویا حتی فارغ التحصیلان دراین رشته ها موفق به بازدیدكاملی از نیروگاه وسیستم كاری و نحوه عملكرد سیستمهای موجود در نیروگاه نشده اند،وبا توجه به سابقه كاری كه من در نیروگاه جنوب اصفهان درزمینه نصب تجهیزات مكانیكی وغیره داشته ام ،لازم دانسته ام كه برای اشنا كردن دانشجویانی كه علاقه به نیروگاه وسیستم عملكردآن دارند،اطلاعات وتصاویری راجمع آوری نموده ودرقالب این پروژه(كه معرفی و بررسی بخشهای مختلف نیروگاه گازی است.)ارایه دهم.كه من گرد آوری این مطالب را در قالب 10فصل بیان نموده كه فصل اول آن رابابیان كدهای شناسایی آغازكرده كه درفصلهای بعدی اگرازاین كدها استفاده شده بود ،نا مفهوم نباشد . در فصل دوم تشریحی كلی نیروگاه از نوع پیكر بندی ،جا نمایی ،سوخت و...را بیان كرده و در فصل سوم اطلاعاتی عمومی در مورد قطعات توربین گاز وابعاد ووزن و...را بیان كرده ام ودر فصل چهارم توربین گاز ،نحوه هوادهی ،احتراق و...را تشریح كرده ودرادامه در فصل پنجم سامانه های مختلف از قبیل هوای ورودی آتش نشانی سوخت گاز ،گازوییل و...را بیان نموده كه برای خواننده قابل فهم باشد كه این هوا چه طور وارد ،چه گونه احتراق صورت گرفته و چه مراحلی بایستی انجام شود تا برق تولیدشودودر فصل ششم نحوه كنترل دمای  توربین را شرح می دهیم ودر فصل هفتم مجرای هوای ورودی ،سرعت ، عایق صدا ونحوه تمیز كاری و...را تشریح كرده ودر فصل هشتم سیستم خروجی گازهای حاصل ازاحتراق(مجرای واگرای اگزوز )و...را توضیح داده ودر فصل نهم انواع ابزارهای عمومی وتخصصی را بیان كرده كه بیشتر در زمینه تعمیرات ازاین ابزارآلات استفاده می شود ودر فصل دهم منابعی كه من توانستم به آنها دسترسی پیدا كنم و بتوانم این مطالب را گرد هم آورم،بیان نموده ام كه در پایان هدف و نتیجه ای  كه من از این پروژه داشتم كه سعی خود را می كنم تا به آن هدف نزدیك شوم ؛این است كه دانشجویان و...با آشنایی و استفاده از این پروژه بتواند ابهامات  خودرا در زمینه ،حداقل آشنایی با نیروگاه گازی و نحوه عملكرد آن بر طرف كند كه درهنگام حضور در نیروگاه حتی مرتبه اول دارای پیش زمینه ای بوده باشند كه (سر در گمی هایی را كه ممكن است با دیدن نیروگاه برایشان بوجود آید را به حداقل برسانند.)

در پایان ازكلیه همكاران درنیروگاه جنوب اصفهان و نیروگاه طوس مشهد واساتیدمحترم دردانشگاه آزاداسلامی واحدشهرمجلسی كه درگردآوری وارایه این پروژه من را همیاری كردند كمال تشكر و قدر دانی را دارم .       

 

فهرست:

       مقدمه.......................................................................................................................................................... 1

1. كد شناسایی KKS....................................................................................................................................... 2

       ساختار شناسایی كننده ها ........................................................................................................................ 2

       استفاده از شناسایی كننده ها...................................................................................................................... 6

2.تشریح كلی نیروگاه  ..................................................................................................................................... 7 

       پیكر بندی نیروگاه ..................................................................................................................................... 7

       جانمایی نیروگاه.......................................................................................................................................... 8

       اصول طراحی............................................................................................................................................... 8

       پیكر بندی  سیستمهای الكتریكی ............................................................................................................ 10

       مشخصات سوخت...................................................................................................................................... 13

       حفاظت محیط زیست ............................................................................................................................... 15

3. اطلاعات عمومی در مورد قطعات توربین گاز........................................................................................... 17 

       مقدمه......................................................................................................................................................... 17

       مواد و جنس قطعات توربین گاز ............................................................................................................... 18

       ابعاد و وزن قطعات توربین گاز ................................................................................................................. 21

4.توربین گاز V94.2 ..................................................................................................................................... 24

       مقدمه ای بر توربین گاز............................................................................................................................. 24

       اصول طراحی V94.2 – بطوركلی.......................................................................................................... 24

       اصول طراحی – V94.2 توربین............................................................................................................. 25

       اصول طراحی V94.2 – محفظه احتراق................................................................................................. 32

       اصول طراحی – V94.2 كمپرسور.......................................................................................................... 39

       اصول طراحی V94.2 _دیفیوزر.............................................................................................................. 43

       اصول طراحی V94.2 –یاتاقانها.............................................................................................................. 45

       اصول طراحی V94.2 – گرداننده........................................................................................................... 48

5.سامانه های توربین گاز V94.2............................................................................................................... 50

       سامانه هوای ورودی.................................................................................................................................... 50

       سامانه Blow off.................................................................................................................................... 55

       سامانه  CO2............................................................................................................................................ 56

       سامانه آتش نشانی..................................................................................................................................... 61

       سامانه سوخت گاز...................................................................................................................................... 68

       سامانه سوخت گازوئیل.............................................................................................................................. 72

       سامانه جرقه زن......................................................................................................................................... 79

       سامانه روغن بالا بر.................................................................................................................................... 84

       سامانه خنك سازی توربین........................................................................................................................ 89

6. كنترل دمای توربین گاز............................................................................................................................. 91         

      فلسفه كنترل دمای GT........................................................................................................................... 91

7.مجرای ورودی هوا ........................................................................................................................................ 93 

شرح سامانه................................................................................................................................................. 93

سرعت عبور هوا.............................................................................................................................................. 93

عایق صدا (كانال - دریچه- زانو و صدا خفه كن).......................................................................................... 95

سامانه ضد یخ................................................................................................................................................. 96

سامانه تمیز كردن خودكار فیلترها................................................................................................................. 96

8. مجرای واگرای اگزوز.................................................................................................................................... 98

 شرح سامانه................................................................................................................................................... 98

 قسمتهای اصلی و وظیفه هر یك ................................................................................................................. 98

 دودكش ........................................................................................................................................................ 98

 ساختار فلزی ( پایه دودكش)....................................................................................................................... 99

 اتصال قابل انعطاف ...................................................................................................................................... 99

 دایورتر............................................................................................................................................................ 99

 صفحه مسدود كننده .................................................................................................................................. 100

9. ابزار و ابزار مخصوص تعمیرات ................................................................................................................... 101

   ابزار استاندارد................................................................................................................................................. 101

   تجهیزات معمولی........................................................................................................................................... 103

   تجهیزات مخصوص......................................................................................................................................... 104

   ابزار مخصوص.................................................................................................................................................. 105

10.منابع ............................................................................................................................................................ 106