پایان نامه بیماران بستری با تشخیص اولیه آنفولانزا در بیمارستان از نظر علایم بالینی-آزمایشگاهی،اپیدمیولوژی و عوارض آن پایان نامه بیماران بستری با تشخیص اولیه آنفولانزا در بیمارستان از نظر علایم بالینی-آزمایشگاهی،اپیدمیولوژی و عوارض آن

دسته : دکترا

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 913 KB

تعداد صفحات : 120

بازدیدها : 543

برچسبها : پروژه دکتری پایان نامه آنفلوانزا

مبلغ : 135000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه بیماران بستری با تشخیص اولیه آنفولانزا در بیمارستان از نظر علایم بالینی-آزمایشگاهی،اپیدمیولوژی و عوارض آن

دانلود پروژه پایانی بررسی بیماران بستری شده با شک به آنفلوانزاي H1N1 نو پديد در بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل در پاییز و زمستان سال 1388 (علائم بالینی- آزمایشگاهی-پیامد)

چکیده

مقدمه:به دلیل پاندمی اخیر ویروس آنفلوانزای H1N1 نو پدید و مشاهده آن در شهر اردبیل و باتوجه به اینکه بروز و شدت بیماری تابع بسیاری از عوامل منطقه ای مثل شرایط محیطی، فرهنگی و ژنتیکی و ... می باشد. لذا این مطالعه به منظور بررسی تظاهرات بالینی و دموگرافیک بیماران مبتلابه آنفلوانزای H1N1 و در واقع ارائه شناسنامه توصیفی بیماران بستری در بیمارستان امام خمینی انجام شده است.

مواد و روشها : مطالعه حاضر یک مطالعه بررسی مقطعی می باشد.

جامعه آماری کلیه بیماران بستری شده با شک بالا به آنفلوانزای H1N1 نو پدید از اول آبان تا آخر دی ماه سال 1388 می باشد.

حجم نمونه 118 بیمار بستری شده در طی مطالعه، بودند. اطلاعات آماری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج :تعداد 118 بیمار که با شک بالا به آنفلوانزای H1N1 نو پدید در بخش عفونی بیمارستان امام خمینی بستری بودند، مطالعه شدند. 71بیمار ( 2/60%) مؤنث و 47 بیمار ( 8/39%) مذکر بودند. میانگین سنی افراد بستری شده 64/15 ± 81/33 بود. تعداد 9 نفر به دلیل شدت علائم به ICU منتقل شدند. از 118 بیمار 21 مورد RT- PCR مثبت داشته و 3 نفر از 9 نفر بستری ICU ، RT- PCR مثبت داشتند، یافته های دموگرافیک نشان داد که 3 /48 درصد کل بیماران بستری بیماری زمینه ای داشتند. شایعترین یافته در CXR انفیلتراسیون ریوییک طرفه یا دوطرفه بود. بیشترین علایم شامل تب ،ضعف و بی حالی، کمترین درد مفاصل و سوزش یا قرمزی چشم بود. از 118 مورد بستری 2 نفر فوت شدند که یک مورد RT- PCR مثبت داشت.

نتیجه : مواردی از بیماران که با تشخیص آنفلوانزای H1N1 بستری شدند، از نظر علایم بالینی، گروهای سنی و علائم رادیوگرافی مشابه دیگر مراکز بود.میزان مورتالیته کمتر بود، که شاید به دلیل شروع زودهنگام تامی فلو و تأثیر آن باشد،ولی با توجه تعداد موارد کمتر بیماری اظهار نظر قطعی در این باره دشوار است.

واژگان کلیدی:

آنفلوانزای H1N1 نوپدید،تظاهرات بالینی،ویژگیهای دموگرافیک

اهداف تحقیق

هدف کلی

تعیین مشخصات بالینی و دموگرافیک بیماران بستری با شک به آنفلوانزای H1N1 نو پدید

اهداف اختصاصی

تعیین مشخصات بالینی

تعیین مشخصات دموگرافیک

تعیین علائم آزمایشگاهی

تعیین تظاهرات CXR

اهداف کاربردی

تعیین تعداد کل افراد بستری شده با شک به آنفلوانزای H1N1 نو پدید و نسبت آنها به کل بیماران بستری شده در بخش عفونی

تعیین میانگین تعداد روزهای بستری

تعیین داروهای مصرف شده

بررسی تخمین stoke دارویی

سولات یا فرضیه های تحقیق

1- علایم بالینی بیماری چیست و چه تفاوتی با آنفلوانزایA کلاسیک دارد؟

2- چه یافته های بالینی یا آزمایشگاهی ممکن است در شناخت بیماری از سرماخوردگی یا آنفلوانزای کلاسیک مفید باشند؟

===========================

بخشهایی از متن

پاتوژنز و ایمنی

پس از آنکه فردی توسط ترشحات تنفسی آلوده شد، عفونت ازدرگیری اپیتلیوم تنفسی شروع میشود. به احتمال زیاد، انتقال ویروس از طریق اثروسل های ناشی ازسرفه و عطسه رخ میدهد. تماس دست به دست، سایر تماسهای شخصی و حتی وسایل نیز ممکن است در انتقال نقش داشته باشند. دلایل تجربی حاکی ازآن است که انتقال عفونت با اثروسل های ذره کوچک (ذرات به قطر کمتراز m µ١٠) موثرتر از ذرات بزرگ رخ می دهد. درابتدا عفونت ویروسی سلولهای اپیتلیال استوانه ای مژه دار را درگیر می سازد و متعاقباً سایر سلولهای دستگاه تنفسی شامل سلولهای آلوئولی، سلولهای غدد مخاطی و ماکروفاژها نیز درگیر میشوند. در سلولهای عفونی، ویروس ظرف 4 تا 6 ساعت تکثیر می یابد و سپس ویروس عفونت زا آزاد میشود و سلولهای مجاور را درگیر می سازد. به این طریق عفونت ظرف چند ساعت ازچند کانون موضعی، تعداد زیادی سلولهای تنفسی را درگیرمی کند. در عفونت هایی که بطور تجربی ایجاد میشود، دوره کمون بسته به میزان ویروس تلقیح شده بین 18 تا 72 ساعت است.بررسی های هیستوپاتولوژیک نشان دهنده تغییرات دژنراتیو شامل گرانولاسیون، واکوئولیزاسیون، تورم،هسته های پیکنوتیک درسلولهای مژه دار عفونی شده است. سلولها متعاقباً نکروتیکو دسکوآمه می گردند

...

پروفیلاکسی

واکسنهای غیر فعال شده و زنده ضعیف شده بر علیه آنفلوانزا در دسترس است و استفاده از آنها بعنوان مهمترین شیوه ی بهداشت عمومی برای جلوگیری از آنفلوانزا نشان داده شده است. اکثریت وسیع واکسنهایی که اخیراً استفاده شده، واکسن های غیر فعال (کشته شده) است که از ویروس های آنفلوانزای A,B که در فصل آنفلوانزای پیشین شایع بوده تهیه شده است. اگر ویروس واکسن و ویروس های در گردش کاملاً بهم شبیه باشند، واکسن غیر فعال 50 تا 80% در جلوگیری از آنفلوانزا موثر است. واکسنهای غیر فعالی که اخیراً تهیه شده اند، به شدت خالص هستند و با عوارض کمی همراهند. تا 5% افراد واکسینه شده، 8 تا 24 ساعت پس از واکسیناسیون دچار تب خفیف و نشانه های سیستمیک ملایم میشوند و تا یک سوم دچار قرمزی یا دردناکی در محل واکسیناسیون می گردند. از آنجا که واکسن در تخم مرغ تهیه میشود، کسانی که دچار واکنش ازدیاد حساسیت به تخم مرغ هستند نباید واکسن را استفاده کنند یا باید ابتدا نسبت به ان حساسیت زدایی شوند. به نظر می آید واکسن آنفلوانزا خوکی که در سال 1976 تهیه شده با افزایش سندرم گیلن باره همراه بوده است. ولی واکسنهایی که از آن پس تهیه گردیده معمولاً چنین نبوده اند. در این مورد واکسن های تهیه شده در سال های 1993- 1992 و 1994- 1993 استثناء هستند زیرا به میزان یک دریک میلیون در دریافت کنندگان واکسن باعث افزایش سندرم گیلن باره شده اند. به هر حال خطرات کلی ناشی از ابتلای به آنفلوانزا بیش از خطرات واکسیناسیون است.

...

بررسی بیماران بستری مشکوک به آنفلوانزای H1N1 نو پدید

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : طرح تحقیق

1-1 مقدمه . .2

1-1-1عامل اتیولوژیک 3

1-1-2اپیدمیولوژی 5

1-2بیان مسئله 10

1-3- ضرورت انجام تحقیق11

1-4تعاریف نظری و عملیاتی واژه ها 11

1-5اهداف تحقیق12

1-5-1 هدف کلی 12

1-5-2 اهداف اختصاصی 12

1-5-3 اهداف کاربردی 12

1-6سولات یا فرضیه های تحقیق 13

فصل دوم : پیشینه تحقیق یا بررسی متون

2-1 مبانی نظری 16

2-1-1عامل اتیولوژیک 16

2-1-2پاتوژنز و ایمنی 18

2-1-3 تظاهرات بالینی 20

2-1-4 عوارض 22

2-1-5 یافته های آزمایشگاهی و تشخیص 26

2-1-6 تشخیص افتراقی 27

2-1-7 درمان28

2-1-8 پروفیلاکسی 30

2-2 سابقه تحقیقات و مطالعات مشابه33

2-2-1مطالعات جهان 33

2-2-2مطالعات ایران 43

فصل سوم : شیوه اجرای تحقیق

3-1 نوع پژوهش 50

3-2 جامعه آماری ، حجم نمونه50

3-3 نمونه برداری و روش نمونه گیری 50

3-3- 1 روش نمونه گیری 50

3-3-2 روش گرداوری اطلاعات 51

3-4 طرح مطالعه 52

3-5 ملاحظات اخلاقی52

فصل چهارم : نتایج

4- 1یافته ها54

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

5-1 بحث71

5-2 نتیجه گیری 75

5-3 پیشنهادات76

منابع 78

پیوست ها80

پیوست شماره یک : پرسشنامه تحقیق80

چکیده انگلیسی 82

فهرست جداول

اختصارات

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پایان نامه بررسی سطح سرمی پروکلسیتونین در بیماران مبتلا به سل فعال ریوی و مقایسه آن با گروه کنترل

پایان نامه بررسی تأثیر عوامل محیطی در ابتلا به سرطان پستان

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام