مقاله آب های زیر زمینی مقاله آب های زیر زمینی

دسته : کشاورزی

فرمت فایل : doc

حجم فایل : 70 KB

تعداد صفحات : 128

بازدیدها : 966

برچسبها : دانلود مقاله آبهای زیر زمینی

مبلغ : 5000 تومان

خرید این فایل

مقاله آب های زیر زمینی

دانلود مقاله آب های زیر زمینی با بررسی مدیریت و بهره برداری از آبهای زیرین در 128 صفحه ورد قابل ویرایش

پروژه دانلودی بررسی آب های زیر زمینی مقاله ی تحقیقاتی جامعی در خصوص بررسی آبهای زیرین، منابع و مدیریت آب های زیرزمینی، بهره برداری و تغذیه آبهای زیرزمینی و قوانین حاکم بر آن و... می باشد . در ادامه به بخشهایی کوتاه از متن این تحقیق و فهرست مطالب آن جهت آشنایی بیشتر با محتوای مقاله آب های زیر زمینی پرداخته می شود.

مقدمه

در مبحث آبهای زیرزمینی عموماً خواص فیزیکی و شیمیایی آب و محیط زمین شناسی، حرکت طبیعی، بازیابی و موارد استفاده آن مورد مطالعه قرار می گیرند. سالیان بسیاری است که دانشمندان بلژیکی و فرانسوی این علم راهیدروژئولوژیو پژوهشگران آمریکای لاتین آنرا هیدروژئولوژیا نامیده اند. از طرف دیگر، علمای آلمانی بر آن قسمت از علم آب که بطور اخص مربوط به آب زیرین می شود، نام هیدرولوژی نهاده اند. تمایل مشابهی برای اختصاص واژه هیدرولوژی به مطالعه آبهای زیرین و بکار بردن عباراتی چون هیدروگرافی و هیدرومتری برای مطالعه آبهای سطحی، در ممالک متحده نیز وجود داشته است. در سال 1938 ، شورای اجرایی جامعه بین المللی هیدرولوژی علمی (IASH) مصرف واژه هیدرولوژی را برای آن شاخه از علم آب که مربوط به آبهای زیرزمینی است، معمول نمود تا آنکه آنرا از نهرشناسی (پوتامولوژی) -دریاشناسی (لیمنولوژی) و برف و یخ شناسی (کریولوژی)، متمایز سازد.

این ماینزر بود که در سال 1939 برای اولین بار در یک جلسه IASH واژه ژئوهیدرولوژی را برای مطالعه آب های زیرزمینی معرفی نمود. قبل از وی نیزمیدکه مهندس هیدرولیک و یکی از روسای پیشین جامعه مهندسان راه و ساختمان آمریکا (ASCE) بود، واژه هیدروژئولوژی را برای مطالعه قوانین مربوط به پیدایش و حرکت آبهای زیرزمینی بکار برده بود. مهندسان و زمین شناسان همه در این عقیده که: در علم آبهای زیرین برای دانستن محدودیتهای زمین شناسی در شرایط هیدروگرافیک و تغییر در این شرایط در اثر تغییرات زمین شناسی اطلاع کافی از زمین شناسی عمومی لازم می باشد با وی همراه اند. مید به خصوصیت مطالعه آبهای زیرزمینی بعنوان یک عامل مهم زمین شناسی اشاره کرده و تأیید می نماید که دانستن این علم به درک علل زایش و رشد رودخانه ها و شبکه های زهکشی کمک می نماید.ماینزرواژه هیدرولوژی را در مورد آبی بکار می برد که مدار هیدرولوژی را از هنگام نزول به زمین تا تخلیه آن به دریاها و یا رجعت آن به هوا طی می کند و این علم را به هیدرولوژی آبهای سطحی و آبهای زیرین یا ژئوهیدرولوژی تقسیم نموده است.

...

رابطه بین آبهای زیرین و آبهای سطحی

مقدمه:

در طرحهای مهندسی بمنظور حفاظت بهتر از آب و بهره برداری کامل از آن، لازم است که آب سطحی و آب زیرزمینی توأماً مطالعه گردند. در حالیکه این دو نوع منبع آب را در گذشته بصورت مستقل و مجزا در نظر می گرفتند. در توسعه ذخایر آب سطحی، طرحها غالباً بر مبنای مطالعه آمار آبدوی (جریانهای سطحی) برای رشته ای از سالها انجام می گرفت و از ذخیره و برداشت آب زیرزمینی بکلی صرف نظر می شد، چه تا همین اواخر هیچ وسیله ای برای منظور نمودن تأخیر یا فاز زمانی موجود در حرکت آب زیرزمینی وجود نداشت. در تشکیلات زمین شناسی و کیفیت آن و تخمین میزان آبدهی چاه ها. آپسون درباره رابطه بین آبهای زیرین و آبهای سطحی سه نوع مسأله مختلف را در نظر می گیرد.

1- تعیین تقریبی اثر تغییرات رژیم جویبار بر روی شرایط آبهای زیرزمینی.

2- امکان نسبی بهره برداری از آبهای زیرزمینی و آبهای سطحی برای احتیاجات بخصوص.

3- اندازه گیری آبدهی سطحی بمنظور تعیین میزان آب زیرزمینی موجود.

بعنوان یک مثال از مسأله نوع اول، آپسون ؛ حوزه آبریز رودخانه ایپسویچ در ماساچوست را در نظر می گیرد و اثر پایین بردن مجرای رودخانه به میزان چند فوت را بر چاههای آبرسانی عمومی که به مخزن آب زیرزمینی تراوش می نماید مورد سئوال قرار می دهد. قبلاً نیز دانسته شده بود که مخزن آب زیرزمینی با رودخانه پیوستگی هیدرولیکی داشته و دست کم گاهی از زمان، قسمت زیادی از آب رودخانه توسط تراوش موثر به مخزن آب زیرزمینی می پیوندد.

...

روشهای بهره برداری از آب زیرزمینی

1) قنات: عبارتست از یک سوراخ افقی، با شیب کمی به سمت خارج تا مسافتهای طولانی در دل زمین حفر می شود تا به سفره آب زیرزمینی رسیده و در آن پیشروی نماید. این مسیر افقی معمولاً توسط چاه ها