پرسشنامه یادگیری سازمانی پرسشنامه یادگیری سازمانی

دسته : پرسشنامه

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 126 KB

تعداد صفحات : 12

بازدیدها : 277

برچسبها : یادگیری سازمانی

مبلغ : 5000 تومان

خرید این فایل

پرسشنامه یادگیری سازمانی

دانلود آزمون یادگیری سازمانی، پرسشنامه ارزیابی میزان ایجاد و بهره وری از فرصتهای یادگیری در سازمان

پرسشنامه ارزیابی میزان ایجاد و بهره وری از فرصتهای یادگیری در سازمان

پرسشنامه دارای 20 جفت عبارت است.

فایل دانلودی حاضر دارای راهنما، عبارات، کلید نمرات، تفسیر نمرات و تفسیر پرسشنامه یادگیری سازمانی می باشد.

در زیر به بخشهایی از متن تفسیر و نتیجه گیری پرسشنامه یادگیری سازمانی اشاره می شود

یک سازمان یادگیری محیطی را فراهم می سازد که در آن رفتار و اعمالی که موجب رشد و توسعه مستمر است فعالانه مورد حمایت و تشویق قرار گیرد. افراد چه ما بخواهیم و چه نخواهیم یاد میگیرند/

مشکل این است که بسیاری از سازمانها ناآگاهانه اعمال و رفتارهایی را تشویق میکنند که کمتر آرزومند داشتن آنها هستند.

در حالت ایده آل محیط شما مکانی است که در آن فرصتهای یادگیری فراوان است و کوشش شما برای یادگیری مورد تشویق قرار می گیرد این دو جزء به یک اندازه مهم هستند؛ فراهم سازی فرصتهای یادگیری ، موجب و محرک رفتارهای یادگیری است، و فراهم سازی حمایت و تشویق ، تقویت کننده رفتارهایی است که پدیدار شده اند. بدین ترتیب محیط یادگیری ایده آل، هم محرک و هم تقویت کننده ایجاد عادات یادگیری است.

این پرسشنامه به بررسی اینکه چه میزان سازمان شما در ایجاد محیط یادگیری موفق شده است کمک می کند.

پرسشنامه یادگیری سازمانی

اگر بر اساس نتایج پرسشنامه دریافته اید که سازمان شما با سازمان ایده آل فاصله دارد ، لازم است توجه خود را معطوف به اقداماتی نمایید که موجب بهبود موقعیتها شود.

انجام اقداماتی که فرصتهای یادگیری را افزایش دهد ، به خصوص در محیطهایی که نسبت به این امور بی تفاوت و یا حتی ناسازگارند، مستلزم این است که خودتان وارد عمل شوید. بدیهی است در سازمانهایی که از پیش سازمان یادگیری روشنی داشته اند، به نسبت سازمانهایی که یادگیری و آموزش کارکنان در دستور کار آنها نیست، انجام اقدامات آسانتر است.

تعدادی پیشنهادات عملی که در زیر به آنها اشاره می شود، محرک و مشوق کارکنان برای دست زدن به ابتکارات در سازمان است. برخی افراد در صدد یافتن راه حلهای جامعی برای عملکرد سازمانی موفق هستند در حالیکه عده ای دیگر معتقدند که ابتکارات و نوآوریهای کوچک که در سطح مسئولیت فعلی خودشان قابل بکارگیری باشد، مناسبتر است.

محرکهای فکری در مورد چگونگی ایجاد سازمان یادگیری

با توجه به برگه نمرات محرکهای فکری که در ادامه به آنها اشاره شده است می تواند برای ایجاد ایده ها و چگونگی اقدام باشد، محرکهای فکری به همان ترتیب عبارات پرسشنامه ارائه شده اند:

عبارات 1 و 2 مشخص کردن نیازها

حتی اگر سازمانی فرآیند مشخصی برای تشخیص نیازهای رشد و توسعه کارکنان داشته باشد ضرورتا به این معنی نیست که همه کارهای لازم برای برآورده کردن نیازها انجام شده است ...

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پرسشنامه بررسی تاثیر اجرای سامانه هوشمند جامع امور گمرکی در گمرک خرمشهر

پرسشنامه بررسی نقش مدیریت عملکرد در افزایش کارایی کارکنان

پرسشنامه اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران

پرسشنامه بررسی بهره وری در گمرک و عوامل موثر بر آن