تاثیر مواد و وسایل کمک آموزشی بر یادگیری دانش آموزان   در مقاطع راهنمایی شهرستان نیشابور تاثیر مواد و وسایل کمک آموزشی بر یادگیری دانش آموزان   در مقاطع راهنمایی شهرستان نیشابور

دسته : -پژوهش ها

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 41 KB

تعداد صفحات : 27

بازدیدها : 755

برچسبها : پروژه تحقیق مبانی نظری

مبلغ : 3000 تومان

خرید این فایل

تاثیر مواد و وسایل کمک آموزشی بر یادگیری دانش آموزان در مقاطع راهنمایی شهرستان نیشابور

دانلود پایان نامه و پروژه پایانی تاثیر مواد و وسایل کمک آموزشی بر یادگیری دانش آموزان در مقاطع راهنمایی شهرستان نیشابور در 27 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

تاثیر مواد و وسایل کمک آموزشی بر یادگیری دانش آموزان در مقاطع راهنمایی شهرستان نیشابور

در 27 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

 

چكیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر وسایل كمك آموزشی در یادگیری بر روی 64 نفر از دانش آموزان دورة راهنمایی انجام شد و جهت گردآوری داده ها یك پرسشنامة 18 سئوالی محقق یافته ویژة معلمان و یك پرسشنامة 16 سئوالی ویژة دانش آموزان دورة راهنمایی تهیه شده و پس از اجرا نتایج نشان داد كه 77% دانش آموزان استفاده از وسایل كمك آموزشی را بر پیشرفت تحصیلی خود موثر دانسته اند و همچنین 94% معلمین استفاده از وسایل كمك آموزشی را در افزایش یادگیری دانش آموزان  موثر دانسته اند.

بیان مسئله:

پیشرفت سریع و توأم با جهش های بلند در علوم و تكنولوژی در نیمة دوم سدة اخیر وظیفة سنگینی در مقایسه با دوره های گذشته بر دوش همة مسئولان اجتماعی در سطح تصمیم گیری به ویژه به عهدة مسئولان آموزش و پرورش كشور قرار داده است. بنابراین برنامه ریزی در زمینة آموزش و پرورش از نظر زمانی به روز، ماه و سال محدود نمی شود، بلكه علاوه بر چاره اندیشی برای مسائل روز همیشه باید آینده را مورد توجه قرار داد و از آنجا كه تحولات جنبه های مختلف زندگی جوامع بشری با سرعتی شگفت انگیز در حال توسعه و تغییرند و این تحولات دانشهای جدیدی را مطرح می سازد كه نیازهای جدیدی را نیز برای انسانها در بر می گیرد، بنابراین آموزش باید با سرعت و كیفیت بیشتر انجام شود. به همین دلیل بسیاری از روانشناسان برای ایجاد پیشرفت علوم و فنون دانش های جدید تكنولوژی آموزشی و استفاده از وسایل و مواد كمك آموزشی را توصیه می كنند چرا كه تكنولوژی آموزشی در مباحث تربیتی به بهره گیری از سرعت، دقّت و سهولت در امر آموزش و یادگیری می گردد. آموزش مستلزم تمرین و یادگیری است و تكنولوژی، كاربرد موثر وسایل كمك آموزشی است و تكنیك های مختلف زمانی به مدارس ما راه خواهند یافت كه معلمان به آن آشنا و معتقد شوند و به اعتقاد خود عمل كنند. زیرا استفاده بهینه و كسب مهارت در هر كاری مستلزم استفاده و به اجرا گذاشتن آن امر می باشد. استفاده از وسایل كمك آموزشی موجب می شود كه دانش آموزان از همة حواسّ خود جهت یادگیری مطالب استفاده كنند چرا كه وسایل كمك آموزشی اساس قابل لمس را برای تفكّر و ساختن مفاهیم فراهم می سازد و در نتیجه از میزان عكس العمل گفتاری دانش آموزان می كاهد. امروزه مسئولان آموزش و پرورش و معلّمان باتجربه در كنار هم ضرورت شناخت و استفادة وسایل و مواد كمك آموزشی را بیش از هر زمان دیگر درك و احساس كرده اند. تا جامعة فردا به سعادت بیشتر دست یابد. بنا به اهمیّت وسایل و مواد كمك آموزشی و مقایسة آن با انتظاراتی كه از به كارگیری این وسایل در جریان تدریس می رود، این تحقیق در پی آن است كه دریابد وضعیت موجود كاربرد مواد و وسایل كمك آموزشی در دانش آموزان راهنمایی چگونه است؟

 

هدف كلّی: بررسی مقایسه وضع موجود و وضع مطلوب كاربرد مواد و وسایل كمك آموزشی در مقاطع راهنمایی

اهداف جزئی:

1- بررسی میزان استفاده از وسایل آموزشی در تدریس توسط معلّمان

2- بررسی میزان آشنایی معلمان با روش های فعال آموزشی

3- بررسی تأثیر استفاده از وسایل كمك آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

4- بررسی میزان تأثیر وسایل كمك آموزشی بر ایجاد علاقه و انگیزه در دانش آموزان

5- بررسی تأثیر آگاهی معلمان در كاربرد وسایل كمك آموزشی

6- بررسی میزان همكاری مدیران و عوامل اجرایی مدرسه با معلّمان در استفاده از وسایل كمك آموزشی

7- بررسی میزان ابزارهای موجود آموزشی در مدرسه

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید