پایان نامه کارشناس ارشد مدیریت - اتوماسیون و نگهداری تعمیرات پایان نامه کارشناس ارشد مدیریت - اتوماسیون و نگهداری تعمیرات

دسته : مدیریت

فرمت فایل : pdf

حجم فایل : 289 KB

تعداد صفحات : 180

بازدیدها : 525

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 16000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه کارشناس ارشد مدیریت - اتوماسیون و نگهداری تعمیرات

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بررسی تاثیر سیستمهای انفورماتیک درعملکرد شرکت تعمیرات در 180 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت  بررسی تاثیر سیستمهای انفورماتیک درعملکرد شرکت تعمیرات

در 180 صفحه ورد قابل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

 

 

فصل اول: کلیات تحقیق    1
مقدمه    2    
الف ـ تبیین موضوع تحقیق    4 
ب ـ اهمیت موضوع    7    
ج ـ اهداف    9    
د ـ سئوالات اصلی (اساسی)    10
هـ ـ تاریخچه کوتاه    11    
و ـ متدلوژی تحقیق    14    
ز ـ تعریف عملیاتی واژه‌ها    14    
ح ـ مباحث فصول آینده    15    
فصل دوم: مبانی نظری و سیر تطور موضوع    17
مقدمه    18    
بخش اول    20    
1-    تکنولوژی    20    
2-    سیستم‌های تکنولوژی اطلاعات    23    
3-    تعریف تکنولوژی اطلاعات    24    
4-    تاریخچه تکنولوژی اطلاعات    28    
5-    کاربردهای سیستم تکنولوژی اطلاعات در سازمان    30    
الف ـ کاربرد عملیاتی    30    
ب ـ کاربرد اطلاعاتی     33    
ج ـ کاربرد آموزشی    36    
6- پیاده سازی سیستم تکنولوژی اطلاعات    38    
بخش دوم    44    
1-    جایگاه سیستم‌های نگهداری و تعمیرات    44    
2-    تعریف سیستم‌های نگهداری و تعمیرات    46    
3-    لزوم استفاده از سیستم‌های نگهداری و تعمیرات    47    
4-    معایب ناشی از نداشتن سیستم‌های نگهداری و تعمیرات    48    
5-    انواع روشهای نگهداری و تعمیرات    50    
الف ـ نگهداری و تعمیرات به منظور بهبود    50    
ب ـ نگهداری و تعمیرات در هنگام بروز اشکال    51    
ج ـ نگهداری و تعمیرات پیشگیری     52    
د ـ نگهداری و تعمیرات پیشگویی کننده    53    
هـ ـ نگهداری و تعمیرات بهره‌ور فراگیر    54    
6-    نگهداری و تعمیرات در سازمان‌ها    56    
7-    نگهداری و تعمیرات در شبکه انتقال نیرو    57    
بخش سوم    59    
1-    تئوری های مبتنی بر عامل تاثیر    59    
الف ـ جبر تکنولوژی    59    
ب ـ جبر سازمانی    61    
ج ـ دیدگاه اقتضاء و ضرورت    62    
2- انواع تاثیر تکنولوژی بر سازمان    63    
1-2- تاثیر سیستم‌های انفورماتیک بر اقتصاد سازمان    63    
2-2- تاثیر سیستم‌های انفورماتیک بر ساختار سازمان    67    
3-2- تاثیر سیستم‌های انفورماتیک بر عملکرد سازمان    72    
الف ـ تاثیر بر مهندسی مجدد منابع انسانی    72    
ب ـ تاثیر بر استراتژی سازمان    74    
ج ـ تاثیر بر متمایز ساختن عملکرد سازمان    75    
د ـ تاثیر بر کارایی عملیات    76    
هـ ـ تاثیر بر طراحی مجدد گردش کار    77    
بخش چهارم    79    
مهمترین تحقیقات پیرامون تکنولوژی اطلاعات و عملکرد سازمان    79    
برگزیده تحقیقات انجام گرفته در ایران    84
خلاصه    88
فصل سوم: روش تحقیق    89    
مقدمه    90    
1-    روش تحقیق    91    
الف ـ بررسی‌های موردی    92    
ب ـ بررسی‌های آزمایشگاهی    93    
ج ـ منابع دست دوم    94    
د ـ روش تحقیق از راه بررسی یا پیمایش    94    
2- تحلیل عملی روش    95
3- مدل تئوری و متغیرهای مورد آزمون    96
4- متغیرهای سئوالات فرعی    97
5- معیارهای سئوالات فرعی    98
6- جامعه آماری و روش جمع‌آوری اطلاعات    99
7- جامعه نمونه و پایایی و روایی پرسشنامه    100    
خلاصه    104    
فصل چهارم: تجزیه و تحلیلی اطلاعات    105    
مقدمه    106    
1-    ویژگی‌های جامعه آماری    107    
الف ـ ترکیب جامعه آماری از نظر مدرک تحصیلی    108    
ب ـ ترکیب جامعه آماری از نظر موقعیت شغلی    109    
ج ـ ترکیب جامعه آماری از نظر سابقه کار    110    
2- آزمون سئوالات تحقیق    111    
الف ـ سئوالات مرتبط    112    
ب ـ نوع و نحوه انتخاب تکنیک‌های آماری    112
3- سئوال فرعی اول    114    
4- سئوال فرعی دوم    118    
5- سئوال فرعی سوم    121    
6- سئوال فرعی چهارم    125    
7- مجموع کلیه سئوالات فرعی (سئوال اصلی پژوهش)    128    
8- تحلیل واریانس    132    
9- تحلیل واریانس سئوال فرعی اول    133    
10- تحلیل واریانس سئوال فرعی دوم    137    
11- تحلیل واریانس سئوال فرعی سوم    143    
12- تحلیل واریانس سئوال فرعی چهارم    149    
خلاصه    154    
فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادات    156    
مقدمه    157    
1-    نتایج تحقیق    158    
2-    نتایج تحلیلی تحقیق    159
3-    محدودیت‌ها    162    
4-    پیشنهادات    163    
منابع    167
الف ـ منابع فارسی     168
ب ـ منابع انگلیسی    171
ضمیمه     174
 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

تحقیق بررسی استراتژی های توسعه صنعت روغن نباتی

مقاله مدیریت منابع انسانی، مدیریت زیست محیطی و عملکرد سازمان

پایان نامه بررسی HSE و اجرای آن در بندر خرمشهر

پایان نامه بررسی بهره وری در گمرک خرمشهر و عوامل موثر بر آن

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام