تحقیق وضعیت مدیریت در مکانیزاسیون اراضی کشاورزی تحقیق وضعیت مدیریت در مکانیزاسیون اراضی کشاورزی

دسته : کشاورزی و زراعت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 690 KB

تعداد صفحات : 129

بازدیدها : 538

برچسبها : مدیریت اراضی کشاورزی مکانیزاسیون کشاورزی

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

تحقیق وضعیت مدیریت در مکانیزاسیون اراضی کشاورزی

دانلود تحقیق و پایان نامه بررسی وضعیت مدیریت و عوامل موثر در مکانیزاسیون اراضی کشاورزی (مطالعه موردی شهرستان آمل)

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول

مقدمه

اهداف مکانیزاسیون را می توان چنین برشمرد

بیان مسئله

اهداف تحقیق

فصل دوم

مقدمه

تکنولوژی و تعامل آن در توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

آشنایی با وضعیت کشاورزی سنتی ایران

تاریخچه توسعه مکانیزاسیون در ایران

چگونگی مکانیزاسیون کشاورزی قبل از اصلاحات ارضی در ایران

مراحل اولیه اصلاحات ارضی

شرکت های تعاونی روستایی

شرکت های سهامی زراعی

کشت و صنعت ها

مراکز خدمات روستایی

نظام های بهره برداری در ایران

نظام بهره برداری دهقانی (سنتی)

نظام بهره برداری تعاونی

شرکت های تعاونی تولید روستایی

نظام های بهره برداری در ماشین های کشاورزی

خصوصی

تعاونی

خدماتی

مبناها و شاخص ها در مکانیزاسیون

ضریب مکانیزاسیون

درجه مکانیزاسیون کشاورزی

سطح مکانیزاسیون کشاورزی

ظرفیت مکانیزاسیون

بررسی اقتصادی و اجتماعی مکانیزاسیون کشاورزی ایران

بررسی راه کارهای توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

مکانیزاسیون و اشتغال

تأثیر مکانیزاسیون بر کارایی تولیدات

عوامل مؤثر در کاربرد مکانیزاسیون

عوامل اجتماعی

عوامل اقتصادی

عوامل زراعی و اقلیمی

فناوری مناسب مزارع در کشورهای در حال توسعه و ایران

دلایل عدم توسعه مکانیزاسیون کشاورزی در کشور ایران

مشکلات خاص و عام مکانیزاسیون

شرایط و امکانات توسعه ماشین های کشاورزی در ایران

نیروی کار انسانی و لزوم استفاده ماشین در کشاورزی ایران

آینده، برنامه و توسعه مکانیزاسیون

پیشینه تحقیق

توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

فصل سوم

مقدمه

موقعیت و مشخصات جغرافیای منطقه

الگوی محصولات کشاورزی منطقه

متغیرهای تحقیق

متغیر وابسته

متغیرهای مستقل

فرضیات تحقیق

فرضیات

نوع تحقیق

جامعه آماری

ابزار گردآوری اطلاعات

آزمون برازش داده ها

شاخص های ارزیابی و مطالعاتی مورد استفاده

روش های آماری مورد استفاده

محدودیت های تحقیق

فصل چهارم

مقدمه

توصیف یافته های تحقیق

ویژگی های آزمودنی ها

توصیف یافته های تحقیق

آزمون فرضیه های تحقیق

فصل پنجم

مقدمه

بحث

نتیجه گیری

پیشنهادات

منابع و مأخذ

ضمائم

چکیده انگلیسی

فهرست جداول

فهرست اشکال

******************

مدیریت مکانیزاسیون در اراضی کشاورزی

در این تحقیق، وضعیت مدیریت مکانیزاسیون در اراضی کشاورزی شهرستان آمل و ارائه راهکارهای مناسب برای بهبود آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. این شهرستان بنا به اطلاعات موجود پتانسیل و ظرفیت های بسیاری را برای توسعه این امر در اختیار دارد که بنظر می رسد بیشتر به حالت بالقوه باقی مانده است. تحلیل وضعیت مکانیزاسیون منطقه با تکیه بر دستیابی به اطلاعات درخصوص، شناخت بهره برداران از جهت ویژگیهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می تواند زمینه شناخت صحیح وضعیت مکانیزاسیون منطقه و استفاده از آن را در برنامه ریزی توسعه کشاورزی فراهم نماید.

1-4- اهداف تحقیق

هدف کلی این تحقیق، تعیین وضعیت مدیریت مکانیزاسیون در اراضی شهرستان آمل می باشد. برای رسیدن به هدف فوق اهداف اختصاصی زیر مورد بررسی قرار خواهد گرفت:

1. تعریف شاخص های ارزیابی و محاسبه وضعیت مکانیزاسیون منطقه؛

2. برآورد کسری ظرفیت مکانیزاسیون منطقه با توجه به میزان بهره وری فعلی؛

3. تعریف سیستم زراعی منطقه و طبقه بندی واحدهای بهره برداری با تکیه بر خصوصیات آن ها؛

4. دستیابی به راهکارهایی جهت بهبود وضعیت مکانیزاسیون؛

5. بررسی ویژگی های کشاورزان از بعد عوامل فردی، اجتماعی و اقتصادی.

عوامل مؤثر در کاربرد مکانیزاسیون

1- عوامل اجتماعی

2- عوامل اقتصادی

3- عوامل زراعی و اقلیمی

2-12-1- عوامل اجتماعی

در بعد اجتماعی مسئله پذیرش و اشاعه تکنولوژی متناسب با ساختار کشاورزی موجود و اشتغال، اهمیت بیشتری دارد. لذا ابتدا به تشریح محتوایی تکنولوژی و سپس مسئله اشتغال می پردازیم.

تکنولوژی مجموعهای از کلیه موارد اعمال مدیریت در تولید یا ذخیره محصول یا ترکیبی از هر دو مورد است که در طول زمان، میزان و نوع اجزای مختلف تکنولوژیکی تعریف می-شود. مانند واریته ها، آماده سازی زمین، کود شیمیایی یا وجین.

تکنولوژی به معنای یک کلیت نظام یافته از علم برای عمل، ترکیب از چهار جزء مختلف به شرح زیر می باشد:

1- محتوای سخت افزاری تکنولوزی شامل ماشین آلات، تجهیزات، ابزار و ... که از آن می توان بعنوان فن ابزار - یعنی بخشی از تکنولوژی که در اشیاء تجسم می یابد- یاد کرد.

2- محتوای انسانی تکنولوژی شامل مهارت ها، تجارب، خلاقیت ها، و... که در آن می توان به عنوان انسان افزاریعنی تکنولوژی تجسم یافته که در انسان تجسم می یابد- یاد کرد.

هر سیستم مکانیزاسیون شامل سه عامل: انسان، ماشین، منبع توان می باشد. می توان با افزیش میزان بهینه تمام عوامل وابسته به یکدیگر کارایی سیستم اقتصادی را افزایش داد. ظرفیت عملیاتی دربر گیرنده تمام عوامل فیزیکی و اقتصادی در حیطه عملیاتی می باشد. در میان اجزای تشکیل-دهنده یک سیستم انسان مهمترین عامل می باشد زیرا او مسئول برنامه ریزی مدیریت و اجرای عملیات است. کارگر ماهر و آموزش دیده تمام فاکتورها را به سمت بهترین شکل سوق می دهد تا سیستم بیشترین کارایی را داشته باشد. اگر چه در تلاش جهت تولید محصولات با کیفیت بهتر بایستی به مسئله زمان و بقای انرژی توجه بیشتری نمود. بنابراین بخوبی دیده می شود که انسان در نقش کنترل کننده به مراتب قابلیت بالاتری دارد تا منبع توان.

3- محتوای سازمانی تکنولوژی شامل شیوه های مدیریت و اداره سازمان، و ساختار سازمانی و ... که ازآن می توان به عنوان سازمان افزاریعنی تکنولوژی تجسم یافته در نهادهای سازمانی- یاد کرد.

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید