پایان نامه مقایسه رابطه میزان افسردگی بین افراد ورزشكار و غیر ورزشكار پایان نامه مقایسه رابطه میزان افسردگی بین افراد ورزشكار و غیر ورزشكار

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 2060 KB

تعداد صفحات : 50

بازدیدها : 688

برچسبها : دانلود پایاان نامه ورزش و افسردگی

مبلغ : 6000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه مقایسه رابطه میزان افسردگی بین افراد ورزشكار و غیر ورزشكار

دانلود پایان نامه مقایسه رابطه میزان افسردگی ما بین دو گروه افراد ورزشكار و غیر ورزشكار

خلاصه فصول

چنانچه در مطالب آورده شده در این تحقیق در فصول پیش گفته شد سؤال و مسئله تحقیق این بوده است که آیا رابطه ای بین افسردگی و ورزش وجود دارد ؟

و فرضیه مربوط به آن عبارت از افرادیکه به فعالیت های بدنی و ورزش می پردازند . افسردگی کمتری را تجربه می کنند تا آنکه در این بین فعالیت ندارد .

منطق مطالعه و تحقیق بر حسب علاقه به موضوع و همچنین نیازی قابل لمس در پرداخت به این مسئله در جامعه فعلی ما می باشد . نمونه انتخابی در این پژوهش (60) نفر آزمودنی مرد انتخاب شده اند . متغیرهای این پژوهش متغیر مستقل (ورزش) متغیر وابسته (افسردگی) است و توسط این تحقیق ارزشیابی شده اند که میزان تأثیر ورزش بر افسردگی است .

روش نمونه برداری از طریق تصادفی بوده است و با استفاده از لیست افراد از قبل تنظیم شده بودندبا در نظر گرفتن حدود سنی تحصیلات و همچنین تنوع محیطی ، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی آزمودنیها در یک موقعیت آزمایشی کاملاً استثنایی را لحاظ زمانی و مکانی و بسیار مناسب تعیین شده است تا با اطمینان لازم به توان نتایج را تعمیم داد .

طرح تحقیق مورد استفاده در خصوص سنجش میزان افسردگی در آزمودنیها ، پرسشنامه افسردگی بک بوده است و نیز برای کسب نتایج و انجام تجزیه و تحلیل های آماری از مقیاس و نسبی و فاصله ای و میانگین حسابی و انحراف استاندارد استفاده شده است و همچنین برای ارزیابی نتایج نهایی یافته ها تحقیق و مقیاس دو گروه آزمایش از شاخص های مقایسه آزمون استودنت برای گروههای مستقل یک عامل در دو سطح آزمودنی ها متفاوت استفاده شده است .

نتیجه کلی از اجرای آزمون اینکه تفاوت نسبتاً قابل ملاحظه ای ما بین نمرات دو گروه آزمودنی ورزشکار و غیر ورزشکار از نظر ابتلا به افسردگی مشاهده شده است و این مسئله در هر دو سطح 01/0 و 05/0 در یک آزمون یک دامنه به اثبات رسیده و نتایج حاصله با توجه به زمینه انتخاب آزمودنیها جامعه آماری را می توان با اطمینان به جمعیت کل در همین نسبت و ویژگی های مطرح شده قابل تعمیم است .

در یک جمع بندی کلی بایستی گفته شود که کاراترین مکانیسم در داشتن ضد افسردگی در ارتباط با موضوع مورد تحقیق به نظر می رسد با توجه به فراگیری بودن آن و داشتن پشتوانه های تحقیقی و تأییدهای مناسب می توان گفت که نظریه شناختی اثرات ضد افسردگی می تواند باشد .

مشکلات و محدودیتهای تحقیق :

1-عدم صداقت آزمودنیها و ترس از افشاء شدن حالات روانی خود .

2-وقت ناکافی عدم دستیابی کاملتر به منابع شناسایی بیماری و زمینه های موجود و اماکن مورد نظر جهت پرداخت مسئله .

3-ذهنیت نا مساعد جامعه به قبول انجام پژوهش و تحقیق و بررسی در مسایل اختلالات روانی است و این در جلوگیری از ظهور کاملتر روش های تحقیق بسیار جدی است .

4-بها دادن مسئولین در جهت رفع و بررسی و رفع مشکلات روانی و شاید هم عدم شناخت صحیح از بغرنج بودن و ضرورت پرداختن به مسئله به این مهمی باشد و شاید اینکه هنوز مسأله حاد نشده و لذا پرداختن و بها دادن به حل مسأله از الویت و ضرورت برخوردار باشد .

...

پروژه بررسی رابطه ورزش و افسردگی

فهرست مطالب

فصل اول

- روش انجام تحقیق

- پیش فرض

- جامعه آماری دقیق

- نمونه ی دقیق و چگونگی نمونه برداری ها

- مقدمه

- هدف کل تحقیق

- فرضیه

- روش آماری تحقیق

- تعریف واژه ها

الف - افسردگی چیست؟

ب- تعریف ورزش

مقدمه

موضوع تحقیق

هدف کلی و آرمانی تحقیق

فرضیه

فایده تحقیق

روش انجام تحقیق

پیش فرض

جامعه آماری تحقیق

نمونه تحقیق و چگونگی نمونه برداری

روش آماری تحقیق

متغیرهای پژوهش

روش جمع آوری داده ها

فصل دوم - مبانی نظری

- تعریف افسردگی

- علائم افسردگی

- نشانه افسردگی

- طبقه بندی افسردگی

- دوره افسردگی

فصل سوم

- جامعه تحقیق

- نمونه برداری

- نمودار شماره 1

- نمودار شماره 2

- نمودار شماره 3

- نمودار شماره 4

- ابزار تحقیق

- نمودار شماره 5

- نمودار شماره 6

- دستور اجرا

- نحوه نمره گذاری

- طرح آزمایشی

الف - متغیر مستقل ( ورزشی )

ب- متغیر وابسته ( افسردگی )

- شیوه اندازه گیری

- کنترل ها

- نمودار شماره 7

- نمودار شماره 8

فصل چهارم

- تجزیه و تحلیل

- تحلیل نتایج

- شیوه اندازه گیری

- شیوه گروه بندی

- جدول شماره 1

- جدول شماره 2

- محاسبه داده های آماری گروه اول ( ایکس 1 ) غیرورزشکاری

- محاسبه داده های آماری گروه دوم ( ایکس 2 ) ورزشکار

- جدول شماره 3

- جدول شماره 4

- تدوین یافته ها

- آزمون و مقایسه دو گروه مستقل میانگین

- جدول شماره 5

- فرض صفر

- فرض خلاف

- نتیجه

فصل پنجم - نتیجه گیری و بحث

- بحث و نتیجه گیری

- خلاصه فصول

- مشکلات و محدودیتها

- پیشنهادات

- منابع

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پایان نامه بررسی میزان عزت نفس بین دو گروه زنان متأهل و مجرد

تحقیق روابط اجتماعی معلمان و دانش آموزان در عصر ارتباطات

تحقیق ناشنوایان و مشکلات تدریس آنها

پروژه تاثیر بدرفتاری والدین بر عزت نفس دانش آموزان مقطع راهنمایی

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام