پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی برای ایجاد مزیت رقابتی پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی برای ایجاد مزیت رقابتی

دسته : مدیریت

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 377 KB

تعداد صفحات : 79

بازدیدها : 2638

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 10000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی برای ایجاد مزیت رقابتی

پایان نامه بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی برای ایجاد مزیت رقابتی در 79 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

بررسی نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی برای ایجاد مزیت رقابتی

در 79 صفحه ورد قایل ویرایش آماده ارائه با فرمت doc

چکیده تحقیق

تقریبا تمامی اندیشمندان علوم مدیریتی و اقتصادی پذیرفته اند كه منابع انسانی با كیفیت بالا، ركن اساسی توسعه اقتصادی در سطح خرد و كلان است. هدف ما در این پایان نامه بررسی موشکافانه تر این موضوع است .در این پایان نامه، ابتدا به بررسی توسعه منابع انسانی و بررسی ادبیات موضوع در این رابطه پرداخته و موضوعات اصلی و جدیدی كه در این زمینه مطرح شده، از جمله جایگاه یادگیری سازمانی در توسعه منابع انسانی مورد بحث قرار می گیرد. سپس به موضوع فناوری اطلاعات و اینترنت پرداخته و آن را به صورت مفصل تری باز می كنیم و نقش و جایگاه آن را در توسعه منابع انسانی مورد تجزیه و تحلیل قرار می دهیم .در نهایت این موضوع را مورد بحث قرار می دهیم كه توسعه منابع انسانی كه توسط فناوری اطلاعات به صورت چشمگیری تقویت شده است، چگونه موجبات مزیت رقابتی را برای سازمان ها فراهم می آورد .سازمانها با عنایت به این موضوع می توانند در بازار و صنعت پویای امروز و مشتریان با نیازهای متغیر خود، نه تنها به بقای خود ادامه داده، بلکه می توانند با پیشی گرفتن از رقبای خود سهم بالاتری را در بازار و صنعت مربوطه بدست آورند .به كارگیری فناوری اطلاعات در سازمان ها، تغییرات بنیادین را در كلیه زمینه ها نوید می دهد. فناوری اطلاعات به سازمان ها كمك می كند تا اطلاعات منابع انسانی خود را به صورت امن تر، سهل الوصول تر وكامل تر ذخیره سازی نمایند و قابلیت تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری بهتر را در خصوص منابع انسانی سازمان در اختیار مدیران سازمان قرار دهند .با ورود فناوری اطلاعات به سازمان، عملکردهای مدیریت منابع انسانی دستخوش تغییر می شود .این تغییر در صورتی می تواند موثر باشد كه ابتدا فعالیت هایی را كه فناوری اطلاعات می تواند انجام دهد، شناخته و زمینه بروز این فعالیت ها را فراهم نماییم. متعاقب آن مدیریت منابع انسانی با شرایط جدید آشنایی لازم را پیدا نموده تا بتواند با بهره گیری از ظرفیت هایی كه فناوری اطلاعات می تواند ایجاد كند، سبب ارتقاء عملکرد منابع انسانی سازمان شود . در پایان نیز پیشنهاداتی برای بهبود عملکرد سازمانها دراین حوزه ارائه خواهد شد.

همچنین نتایج حاصل از این تحقیق نشان دهنده ی این واقعیت است که امروزه فناوری های اطلاعات تبدیل به ابزارهایی استراتژیک برای پیشبرد اهداف و ایجاد مزیت رقابتی، نقش بسزایی را ایفا می کنند.

 

فهرست مطالب

عناوین         صفحات

 

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1  مقدمه          2

1-2  بیان مسئله    3

1-3  اهداف تحقیق 4

1-4 فرضیات تحقیق           5

1-5  سابقه و ضرورت انجام تحقیق     5

1-6  روش انجام تحقیق        5

1-7  واژگان کلیدی 5

1-7-1  توسعه منابع انسانی  6

1-7-2  فناوری اطلاعات     6

1-7-3 مزیت رقابتی           7

1-7-4  اینترنت    7

1-7-5  یادگیری سازمانی     8

 

فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق

2-1 مقدمه           10

2-2  تاریخچه پیدایش مدیریت منابع انسانی        10

2-2-1 مکتب روابط انسانی  11

2-3  تاریخچه پیدایش و تحول فناوری اطلاعات   11

2-3-1  نقش فناوری اطلاعات در عملکردها (وظایف)ی مدیریت منابع انسانی  12

2-3-2 عملکردها (وظایف)ی مدیریت منابع انسانی          12

2-3-3  نقش های فناوری اطلاعات در هر یک از عملکردهای مدیریت منابع انسانی       13

2-4  مفهوم جدید توسعه منابع انسانی   13

2-4-1  ابعاد توسعه منابع انسانی        14

2-4-2  نقش توسعه منابع انسانی در کارآیی و اثربخشی فرآیندها و سازمان       16

2-4-3  مدل توسعه منابع انسانی         18

2-5  جایگاه فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی        21

2-5-1  ماهیت فناوری اطلاعات         21

2-5-2  استفاده از اینترنت در شیوه های جدید کار            23

2-5-3  استفاده از اینترنت برای توسعه قابلیتهای کارکنان و توسعه منابع انسانی 24

2-5-3-1  اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات برکارکنان در سازمان    25

2-5-3-2  تغییر در سبك رهبری        26

2-5-3-3   تغییر نقش کارکنان           26

2-5-3-4   تغییر شیوه کنترل کارکنان  27

2-5-3-5   تغییر انگیزش کارکنان      27

2-5-3-6  تغییر در مدیریت اطلاعات و بهره برداری از دانش         28

2-6  جایگاه یادگیری سازمانی در توسعه منابع انسانی و نقش IT در آن           29

2-7  کسب مزیت رقابتی از طریق توسعه منابع انسانی      30

2-7-1 ماهیت مزیت رقابتی  30

2-7-2  راهکارهای کسب مزیت رقابتی            30

2-7-3  توسعه منابع انسانی و مزیت رقابتی       31

2-8  پیشینه تحقیق 35

2-9   اهمیت پیشینه در تحقیقات         35

 

فصل سوم: روش انجام پژوهش

3-1 مقدمه           39

3-2 روش انجام تحقیق         39

3-3 جامعه آماری  40

3-4  نحوه ی تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری          40

3-5  روش گردآوری اطلاعات           40

3-6  ابزار گردآوری اطلاعات           40

3-7  روایی و پایایی ابزار جمع آوری داده ها      41

3-7- 1 روایی      41

3-7-2 پایایی        42

3-7-2-1 ضریب آلفای کرونباخ         43

3-7-2-2 ضریب پایایی تصنیف         43

3-8  روش تجزیه و تحلیل دادها         43

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

4-1 مقدمه           45

4-2 تجزیه و تحلیل داده ها    45

4-3  تحلیل های توصیفی     46

4-3-1  جدول و نمودارمربوط به جنسیت پاسخ دهندگان     46

4-3-2 جدول و نمودارمربوط به سن پاسخ دهندگان           47

4-3-3 جدول و نمودارمربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان            48

4-3-4  نمودارمربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان     49

4-4  تجزیه و تحلیل استنباطی           50

4-5  آزمون فرضیه ها        51

4-5-1  آزمون فرضیه اول   52

4-5-2  آزمون فرضیه دوم    53

4-5-3  آزمون فرضیه سوم   54

4-5-4  آزمون فرضیه چهارم 55

4-6  خلاصه فصل چهارم    56

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1  مقدمه          58

5-2  نتیجه گیری   58

5-2-1  نتیجه گیری از فرضیه اول     58

5-2-2  نتیجه گیری از فرضیه دوم     59

5-2-3  نتیجه گیری از فرضیه سوم     59

5-2-4  نتیجه گیری از فرضیه چهارم  59

5-3  نتیجه گیری کلی         60

5-4  راهکار ها و پیشنهادات 60

منابع فارسی         63

منابع لاتین           64

پرسشنامه 66

 

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

مطالب مشابه :

پایان نامه بررسی نقش مدیریت عملکرد در افزایش کارایی کارکنان

پایان نامه بررسی نقش گمرک در بهبود عملکرد منطقه آزاد تجاری اروند

پایان نامه بررسی نقش کامپیوتر در تحقق اهداف حسابداری

پایان نامه بررسی و تجزیه و تحلیل مشتری مداری در شرکت سیسکو

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید

پیام سیستم

ورود همکاران

رمز عبور را فراموش کرده ام