پایان نامه و پروژه ارشد تبرید خورشیدی پایان نامه و پروژه ارشد تبرید خورشیدی

دسته : پژوهش

فرمت فایل : docx

حجم فایل : 1845 KB

تعداد صفحات : 83

بازدیدها : 698

برچسبها : دانلود پایان نامه پژوهش پروژه

مبلغ : 25000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه و پروژه ارشد تبرید خورشیدی

پایان نامه و پروژه ارشد تبرید خورشیدی

پایان نامه و پروژه ارشد تبرید خورشیدی

پیشگفتار

چندین دلیل مهم برای توجه به انرژی خورشیدی به عنوان یک منبع انرژی برای پاسخگویی به نیازهای کشورهای در حال توسعه وجود دارد. اولین دلیل اینکه کشورهای در حال توسعه در نزدیکی و یا مجاور به مناطق استوایی و منابع تابش خورشیدی خوب در دسترس است. در مرحله دوم، انرژی نیاز مبرم این کشورها است اما آنها به طور گسترده ای توزیع شده، به آسانی منابع موجود از منابع انرژی های معمولی است. ثالثا، بسیاری از کشورهای در حال توسعه با آب و هوای خشک مشخص، پراکنده و غیر قابل دسترس جمعیت و کمبود سرمایه گذاری و در نتیجه با موانع عملا شکست ناپذیر به تامین انرژی با ابزارهای متداول، برای مثال مواجه است، توسط برق در مقابل این انرژی خورشیدی به راحتی در دسترس است و در حال حاضر به کاربران بالقوه توزیع شده است. رابعا، به دلیل ماهیت منتشر انرژی خورشیدی تحولات در سراسر جهان در واحدهای کوچکتر که به خوبی متناسب به الگوی اقتصاد روستایی بوده است.

چکیده

مطالعه حاضر بخشی از یک پروژه در استفاده از انرژی خورشیدی در AIT، با هدف توسعه یک یا چند واحد نمونه نشان دادن سودمندی و کارآیی اقتصادی از انرژی خورشیدی برای اهداف طراحی شده است.

هدف خاصی از استدلال در این فصل است که برای شناسایی یک منطقه از استفاده از انرژی خورشیدی به کشورهای در حال توسعه آسیا مفید است، و بیشتر، برای انتخاب یک دستگاه مناسب برای توسعه و تحقیقات اولیه است.

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                 صفحه

 

فصل اول: تاریخچه تبرید وموارد استفاده. 1

 

1-1 تاریخچه  2

1-2 موارد استفاده تبرید  4

1-2-1 تهیه غذا.

5

1-2-2 صنایع شیمیایی. 6

1-2-3  مصارف مخصوص. 7

1-2-4 مورد استفاده تبرید در تهویه ساختمانها. 7

فصل دوم:  انواع تبرید. 8

 

2-1  تبرید  9

2-2 انواع سردسازی  9

2-2-1 سرد سازی مدار باز.

9

2-2-2 سرد سازی مدار بسته. 9

2-2-3  سرد سازی به روش های ویژه. 10

فصل سوم: روش های مختلف تبرید. 18

 

3-1 مقدمه  19

3-2 افزایش درجه حرارت مبرد (Rise in temperatued of coolant