پایان نامه مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم بیماران چشم پایان نامه مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم بیماران چشم

دسته : پزشکی

فرمت فایل : word

حجم فایل : 975 KB

تعداد صفحات : 55

بازدیدها : 641

برچسبها : حساسیت کنتراست عینک چشم پزشکی

مبلغ : 5000 تومان

خرید این فایل

پایان نامه مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم بیماران چشم

دانلود پایان نامه بررسی مقایسه حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم در افراد ۲۰ تا ۳۰ سال مراجعه کننده به کلینیک چشم پزشکی

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول : معرفی پژوهش

بیان مسئله

اهمیت مسئله

تعریف مفاهیم

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش

حساسیت کنتراست

کنتراست

تست حساسیت کنتراست

تست csv1000

فصل سوم : بررسی متون اهداف فرضیه

مروری بر تحقیقات گذشته

اهداف - فرضیه

فصل چهارم : روش تحقیق

انتخاب جامعه آماری

روش انجام آزمون

فصل پنجم : نتایج و نمودارها

نتایج

نمودارها

فصل ششم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

منابع

***************

حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم بیماران چشمی

بخشهایی از متن تحقیق دانلودی

چکیده

در این تحقیق مقایسه حساسیت کنتراست بین عینک و لنز تماسی نرم در افرادی که از عینک و لنز استفاده می کردند مورد ارزیابی قرار گرفت ، افراد مورد آزمون از بین مراجعین به کلینیک فوق تخصصی چشم پزشکی بصیر در رده سنی 30-20 سال بودند که حدت بینایی 20/20 یا بهتر را با عینک و لنز تماسی نرم داشتند .

این افراد با استفاده از دستگاه حساسیت کنتر است E1000csv در 2 مرحله با عینک و لنزتماسی نرم تست شدند . از افراد ، ردیف های D(18cpd),C(12cpd),B(6cpd),A(3cpd) به ترتیب پرسیده شد و نتایج حاصله روی فرم مخصوص CS71000 به طور جداگانه رسم شد و بررسی ها نشان داد که درتمام ردیف ها تفاوت معنی داری بین حساسیت کنتراست عینک و لنز تماسی نرم مشاهده نشد .(P> 0/05).

همچنین حساسیت کنتراست هر دو حالت در رنج نرمال جمعیت قرار داشتند .

...

حساسیت کنتراست

تئوری سه رنگی Helmholtz بیان می کند که در شبکیه چشم ما سه دسته سلول حساس به نور (مخروطی) وجود دارد. سلولهای حساس به نور قرمز ،سلولهای حساس به نور سبز ،سلولهای حساس به نور آبی ، که با عنوان سلولهای L, M, S مشخص می شوند، سلولهای S به طول موجهای کوتاه پاسخ می دهند و به رنگ آبی حساس هستند،سلولهای M به طول موجهای متوسط مثل سبز و L به طول موجهای بلند یا نور قرمز حساس هستند و طبق این تئوری هر رنگ از تلفیق این سه رنگ بدست می آید.

ولی هرینگ و دوستانش به این نتیجه رسیدند که تئوری سه رنگی توصیف کننده تمام رفتار رنگی سیستم بینایی ما نیست، لذا هرینگ این طور پیشنهاد کرد که تشخیص رنگها در سیستم بینایی ما در یک تضاد دو گانه برای رنگها به وجود می آید. به عبارت دیگر رنگهایی مثل زرد، سبز، قرمز، (RF (Receptive Field رنگی متضادی را ایجاد می کنند که این RF های متضاد باعث تشخیص و تمایز رنگها می شوند همان طور که RF های روشنایی باعث تمایز و تفاوت توزیع روشنایی نسبت به مکان می شوند.

تست حساسیت کنتراست

در این تحقیق همان طور که قبلاً گفته شد از دستگاه حساسیت کنتراست CSV 1000E استفاده شد. این دستگاه شامل 4 ردیف با فرکانس های فضایی D) 18cpd , (C) 12 cpd , (B) 6 cpd , (A) 3cpd) است هر ردیف شامل 8 پله ی حساسیت کنتراست می باشد هر پله دارای دو دایره بالایی و پایینی است که در یکی از آنها خطوطی دیده می شود نحوه آزمایش تست در زیر آمده است:

1- مریض ابتدا عینک اصلاحی خود را به چشم می زند و در فاصله ی 8 فوتی (2/40 cm) در مقابل تابلو قرار می گیرد یک چشم مریض بسته می شود.

2- ردیف A از تست روشن می شود و از بیمار خواسته می شود بیان کند که در کدام دایره اول خطوطی دیده می شود. (بیمار امکان 3 پاسخ را داشت، دایره بالایی، پایینی یا هردو سفید).

3- سپس پله های بعدی ردیف به همین ترتیب از بیمار پرسیده می شود تا جایی که بیمار بیان کند که در هیچ کدام از دایره ها خطوطی نمی بیند، آخرین پله ای که می بیند روی فرم علامت زده می شود.

4- به همین ترتیب ردیفهای D, C, B نیز تست می شوند.

زمان مورد نیاز برای پاسخ تست درتمامی چهار ردیف نباید بیشتر از 30 تا 40 ثانیه برای هر چشم طول بکشد.

رسم انحنای حساسیت کنتراست بیمار

1) سمت مناسب فرم تست حساسیت کنتراست با توجه به سن بیماران انتخاب شد. رده سنی در این تحقیق 20 تا30 سال بوده و از فرم گروه سنی 20 تا 59 سال حساسیت کنتراست استفاده کردیم .

2) آخرین پاسخ صحیح بیمار در هر ردیف روی فرم علامتگذاری شد.

...

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید