پاورپوینت کاربرد نانو فناوری در بسته بندی غذا

تعداد صفحات : 19

دسته : شیمی

حجم فایل : 592 KB

مبلغ : 5500 تومان

دانلود پاورپوینت فناوری نانو در بسته بندی مواد غذایی

تعداد صفحات : 33

دسته : شیمی

حجم فایل : 522 KB

مبلغ : 7000 تومان

ارتعاشات در نانولوله هاى كربنى

تعداد صفحات : 27

دسته : شیمی

حجم فایل : 3746 KB

مبلغ : 4500 تومان

تحقیق شیمی و مرمت ساختمان

تعداد صفحات : 61

دسته : شیمی

حجم فایل : 278 KB

مبلغ : 6000 تومان

تحقیق در مورد کومارین

تعداد صفحات : 19

دسته : شیمی

حجم فایل : 54 KB

مبلغ : 2000 تومان

مقاله روشهای ساخت محلولها

تعداد صفحات : 47

دسته : شیمی

حجم فایل : 30 KB

مبلغ : 4500 تومان

مقایسه چگالی حالت ها در نیم رساناهای سه، دو، یک و صفر بعدی

تعداد صفحات : 31

دسته : شیمی

حجم فایل : 321 KB

مبلغ : 3500 تومان

واكنش هیدروژن اسیدها با استرهای استیلنی در حضور هسته دوستهای فسفردار

تعداد صفحات : 27

دسته : شیمی

حجم فایل : 716 KB

مبلغ : 3000 تومان

تخمین توابع ترمودینامیكی محلولهای مائی (نظری- تجربی)

تعداد صفحات : 24

دسته : شیمی

حجم فایل : 140 KB

مبلغ : 3000 تومان

تحقیق در مورد پیدایش علم شیمی و بعضی اصطلاحات آن

تعداد صفحات : 19

دسته : شیمی

حجم فایل : 14 KB

مبلغ : 2000 تومان

تحقیق اكسایش كننده ها و عملكرد آنها

تعداد صفحات : 33

دسته : شیمی

حجم فایل : 36 KB

مبلغ : 3500 تومان

1