پاورپوینت کتاب مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها تألیف دکتر جمشید پژویان

تعداد صفحات : 271

دسته : حسابداری

حجم فایل : 3659 KB

مبلغ : 25000 تومان

پاورپوینت کتاب حسابداری میانه 1 تألیف مهدی مشکی و عبدالکریم مقدم

تعداد صفحات : 361

دسته : حسابداری

حجم فایل : 1934 KB

مبلغ : 25000 تومان

پاورپوینت تعیین شیوه رفتار هزینه ها

تعداد صفحات : 24

دسته : حسابداری

حجم فایل : 943 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت هزینه یابی موجودیها و تجزیه و تحلیل ظرفیت

تعداد صفحات : 13

دسته : حسابداری

حجم فایل : 550 KB

مبلغ : 9800 تومان

پاورپوینت جلد دوم کتاب حسابداری صنعتی با تأکید بر مسائل مدیریتی اثر هورن گرن و همکاران

تعداد صفحات : 194

دسته : حسابداری

حجم فایل : 7309 KB

مبلغ : 25000 تومان

پاورپوینت جلد اول کتاب حسابداری صنعتی با تأکید بر مسائل مدیریتی اثر هورن گرن و همکاران

تعداد صفحات : 109

دسته : حسابداری

حجم فایل : 7401 KB

مبلغ : 20000 تومان

پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری،

تعداد صفحات : 17

دسته : حسابداری

حجم فایل : 573 KB

مبلغ : 10000 تومان

خلاصه کتاب حسابداری مدیریت استراتژیک از تئوری تا عمل تألیف دکتر محمد نمازی

تعداد صفحات : 112

دسته : حسابداری

حجم فایل : 4017 KB

مبلغ : 25000 تومان

پاورپوینت بودجه های انعطاف پذیر، انحرافات و کنترل مدیریت (همراه با مثالهای تشریحی)

تعداد صفحات : 17

دسته : حسابداری

حجم فایل : 552 KB

مبلغ : 10000 تومان

پاورپوینت بودجه جامع و حسابداری سنجش مسئولیت

تعداد صفحات : 22

دسته : حسابداری

حجم فایل : 645 KB

مبلغ : 12000 تومان

1