پاورپوینت رابطه ارزش افزوده اقتصادی با سود حسابداری و ارزش بازار

تعداد صفحات : 21

دسته : حسابداری

حجم فایل : 589 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت حسابداری اوراق مشارکت

تعداد صفحات : 23

دسته : حسابداری

حجم فایل : 171 KB

مبلغ : 12000 تومان

تحقیق انتشار و حسابداری اوراق مشارکت

تعداد صفحات : 70

دسته : حسابداری

حجم فایل : 927 KB

مبلغ : 25000 تومان

پاورپوینت بررسی مفهومی مدیریت سود

تعداد صفحات : 28

دسته : حسابداری

حجم فایل : 674 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت اهمیت حسابداری استهلاک (ویژه ارائه کلاسی درس بررسی موارد خاص در حسابداری)

تعداد صفحات : 18

دسته : حسابداری

حجم فایل : 579 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت انتشار و حسابداری فروش و خرید اوراق مشارکت

تعداد صفحات : 77

دسته : حسابداری

حجم فایل : 1009 KB

مبلغ : 20000 تومان

پاورپوینت حسابداری تحقیق و توسعه

تعداد صفحات : 18

دسته : حسابداری

حجم فایل : 1631 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت سیستم ها و فرایند بدست آوردن مواد خام و کالای ساخته شده

تعداد صفحات : 63

دسته : حسابداری

حجم فایل : 2309 KB

مبلغ : 15000 تومان

پاورپوینت پردازش حقوق و دستمزد و روش دارایی های ثابت

تعداد صفحات : 53

دسته : حسابداری

حجم فایل : 1527 KB

مبلغ : 15000 تومان

1