پاورپوینت اعتبارات اسنادی

تعداد صفحات : 30

دسته : حسابداری

حجم فایل : 694 KB

مبلغ : 10000 تومان

پاورپوینت سود تقسیم نشده و سود سهام ( همراه با مثالهای کاملاً تشریحی)

تعداد صفحات : 52

دسته : حسابداری

حجم فایل : 818 KB

مبلغ : 15000 تومان

پاورپوینت سرمایه گذاری و بازارهای پولی و مالی

تعداد صفحات : 28

دسته : حسابداری

حجم فایل : 467 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت کتاب مالیه عمومی و تعیین خط مشی دولتها تألیف دکتر جمشید پژویان

تعداد صفحات : 271

دسته : حسابداری

حجم فایل : 3659 KB

مبلغ : 25000 تومان

پاورپوینت کتاب حسابداری میانه 1 تألیف مهدی مشکی و عبدالکریم مقدم

تعداد صفحات : 361

دسته : حسابداری

حجم فایل : 1934 KB

مبلغ : 25000 تومان

پاورپوینت تعیین شیوه رفتار هزینه ها

تعداد صفحات : 24

دسته : حسابداری

حجم فایل : 943 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت هزینه یابی موجودیها و تجزیه و تحلیل ظرفیت

تعداد صفحات : 13

دسته : حسابداری

حجم فایل : 550 KB

مبلغ : 9800 تومان

پاورپوینت جلد دوم کتاب حسابداری صنعتی با تأکید بر مسائل مدیریتی اثر هورن گرن و همکاران

تعداد صفحات : 194

دسته : حسابداری

حجم فایل : 7309 KB

مبلغ : 25000 تومان

پاورپوینت جلد اول کتاب حسابداری صنعتی با تأکید بر مسائل مدیریتی اثر هورن گرن و همکاران

تعداد صفحات : 109

دسته : حسابداری

حجم فایل : 7401 KB

مبلغ : 20000 تومان

پاورپوینت درآمد، انحرافات فروش و تجزیه و تحلیل سودآوری مشتری،

تعداد صفحات : 17

دسته : حسابداری

حجم فایل : 573 KB

مبلغ : 10000 تومان

1