تحقیق عوامل موثر در تخریب مراتع اصفهان

تعداد صفحات : 15

دسته : محیط زیست

حجم فایل : 5736 KB

مبلغ : 3500 تومان

تحقیق و پژوهش-طراحی و ساخت باغ بام و بام سبز

تعداد صفحات : 50

دسته : محیط زیست

حجم فایل : 4256 KB

مبلغ : 6000 تومان

تحقیق آلودگی صوتی و راهکارهای کاهش آن و اثرات آن بر انسان و محیط

تعداد صفحات : 21

دسته : محیط زیست

حجم فایل : 170 KB

مبلغ : 7900 تومان

تحقیق آلودگی سوختهای فسیلی و جایگزین های مناسب آنها

تعداد صفحات : 21

دسته : محیط زیست

حجم فایل : 68 KB

مبلغ : 7500 تومان

میزان فلزات سنگین سرب و آهن در خوراك مصرفی، آب و ماهیان قزل آلای رنگین

تعداد صفحات : 70

دسته : محیط زیست

حجم فایل : 122 KB

مبلغ : 7000 تومان

پاورپوینت تصفیه آب و فاضلاب

تعداد صفحات : 86

دسته : محیط زیست

حجم فایل : 3723 KB

مبلغ : 4000 تومان

پایان نامه تاثیر صنایع آلاینده شهر سیرجان بر آلودگی این شهر

تعداد صفحات : 86

دسته : محیط زیست

حجم فایل : 3787 KB

مبلغ : 9000 تومان

تصفیه فاضلاب

تعداد صفحات : 62

دسته : محیط زیست

حجم فایل : 59 KB

مبلغ : 5900 تومان

آلودگی محیط زیست و تاثیر گیاهان در جلو گیری از آن

تعداد صفحات : 128

دسته : محیط زیست

حجم فایل : 92 KB

مبلغ : 5900 تومان

كتابچه ی راهنمای آموزشهای زیست محیطی

تعداد صفحات : 95

دسته : محیط زیست

حجم فایل : 118 KB

مبلغ : 8000 تومان

بررسی رابطه استراتژی برونسپاری باعملکردشرکت آب وفاضلاب روستایی

تعداد صفحات : 22

دسته : محیط زیست

حجم فایل : 67 KB

مبلغ : 24000 تومان

بررسی حقوقی ـ زیست محیطی پارک های ملی ایران

تعداد صفحات : 133

دسته : محیط زیست

حجم فایل : 67 KB

مبلغ : 7000 تومان

1