مقاله بررسی تطبیقی رضایت از زندگی دانشجویان دختر و پسر

تعداد صفحات : 292

دسته : آمار

حجم فایل : 496 KB

مبلغ : 13900 تومان

پروژه آماری رابطه وزن کودک و سن مادر در هنگام تولد

تعداد صفحات : 21

دسته : آمار

حجم فایل : 44 KB

مبلغ : 9500 تومان

مقاله روشهای آمار توصیفی

تعداد صفحات : 16

دسته : آمار

حجم فایل : 110 KB

مبلغ : 4500 تومان

پروژه آمار میزان علاقه دختران و پسران جوان به تحصیل

تعداد صفحات : 21

دسته : آمار

حجم فایل : 53 KB

مبلغ : 5000 تومان

پروژه آمار رابطه دروس تفهیمی و حفظی

تعداد صفحات : 39

دسته : آمار

حجم فایل : 112 KB

مبلغ : 5500 تومان

پروژه آمار رابطه اوقات فراغت و عملکرد تحصیل

تعداد صفحات : 20

دسته : آمار

حجم فایل : 95 KB

مبلغ : 5500 تومان

پروژه آمار مراجعه به دندانپزشک

تعداد صفحات : 20

دسته : آمار

حجم فایل : 92 KB

مبلغ : 5500 تومان

تحقیق بررسی وضعیت ازدواج و طلا‌ق در كشور طی سال‌های 1386-1375

تعداد صفحات : 18

دسته : آمار

حجم فایل : 323 KB

مبلغ : 4000 تومان

بررسی میزان استفاده از قواعد كتابشناختی (جدول)

تعداد صفحات : 18

دسته : آمار

حجم فایل : 16 KB

مبلغ : 1500 تومان

بررسی استفاده كنندگان نهایی از پایگاه اطلاعاتی مدلاین (جدول )

تعداد صفحات : 20

دسته : آمار

حجم فایل : 17 KB

مبلغ : 1800 تومان

1