پاورپوینت مقدمه ای بر مفاهیم آمار

تعداد صفحات : 43

دسته : آمار

حجم فایل : 846 KB

مبلغ : 11500 تومان

پاورپوینت بررسی پردازش تحلیلی برخط برای پشتیبانی تصمیم

تعداد صفحات : 36

دسته : آمار

حجم فایل : 961 KB

مبلغ : 11500 تومان

پاورپوینت آشنایی با برخی از آزمونهای آماری (همراه با مثالهای تشریحی)

تعداد صفحات : 18

دسته : آمار

حجم فایل : 641 KB

مبلغ : 9500 تومان

تحقیق بررسی اهمیت و کاربرد گیاهان قندی در زراعت

تعداد صفحات : 22

دسته : کشاورزی

حجم فایل : 39 KB

مبلغ : 2000 تومان

تحقیق مصرف کود بیولوژیک

تعداد صفحات : 201

دسته : کشاورزی

حجم فایل : 1069 KB

مبلغ : 5000 تومان

تحقیق کنش‌های متقابل به علت وجود یا فقدان علف‌های هرز

تعداد صفحات : 16

دسته : کشاورزی

حجم فایل : 31 KB

مبلغ : 2000 تومان

تحقیق کنه های نباتی

تعداد صفحات : 10

دسته : کشاورزی

حجم فایل : 1124 KB

مبلغ : 2000 تومان

تحقیق کنترل برگردان استنباط کمبود رطوبت در نیکوتیانا تاباکوم

تعداد صفحات : 16

دسته : کشاورزی

حجم فایل : 28 KB

مبلغ : 4000 تومان

تحقیق کود فسفاته

تعداد صفحات : 20

دسته : کشاورزی

حجم فایل : 413 KB

مبلغ : 2000 تومان

پاورپوینت روش های تولید شیمیایی و آنزیمی گلوکز مایع

تعداد صفحات : 29

دسته : کشاورزی

حجم فایل : 5554 KB

مبلغ : 10000 تومان

تحقیق روش های حفاظت نهال ها از سرمازدگی

تعداد صفحات : 24

دسته : کشاورزی

حجم فایل : 24 KB

مبلغ : 2000 تومان

پاورپوینت روشهای بیوتکنولوژی اصلاح گیاهان دارویی

تعداد صفحات : 29

دسته : کشاورزی

حجم فایل : 143 KB

مبلغ : 2500 تومان

1