دانلود پاورپوینت گونه زایی ژنتیكی

تعداد صفحات : 24

دسته : ژنتیک

حجم فایل : 1392 KB

مبلغ : 5000 تومان

دانلود پاورپوینت کلونینگ و كلن كردن ژن

تعداد صفحات : 40

دسته : ژنتیک

حجم فایل : 262 KB

مبلغ : 6500 تومان

مقاله كشف یك پروتئین مؤثر در سرطان پستان

تعداد صفحات : 29

دسته : ژنتیک

حجم فایل : 17 KB

مبلغ : 6000 تومان

مقاله تولید مثل جنسی در جانوران

تعداد صفحات : 38

دسته : ژنتیک

حجم فایل : 33 KB

مبلغ : 5000 تومان

1