سمینارساخت داربست های مهندسی بافت به روش Gas Foaming

تعداد صفحات : 216

دسته : مهندسی پزشکی

حجم فایل : 184 KB

مبلغ : 14500 تومان

سمینار اولتــراسوند سه بعـدی

تعداد صفحات : 137

دسته : مهندسی پزشکی

حجم فایل : 458 KB

مبلغ : 14500 تومان

ارگونومی

تعداد صفحات : 36

دسته : مهندسی پزشکی

حجم فایل : 68 KB

مبلغ : 1500 تومان

امکان سنجی استفاده از EMG در ارزیابی عملکرد دستگاههای بازتوانی افراد سکته ای

تعداد صفحات : 5

دسته : مهندسی پزشکی

حجم فایل : 178 KB

مبلغ : 2800 تومان

1