پاورپوینت ویتامینهای محلول در چربی و آب (ویژه ارائه کلاسی درس بیوشیمی)

تعداد صفحات : 118

دسته : پزشکی

حجم فایل : 7081 KB

مبلغ : 20000 تومان

پاورپوینت هورمون های تیروئیدی (ویژه ارائه کلاسی درس بیوشیمی)

تعداد صفحات : 47

دسته : پزشکی

حجم فایل : 1952 KB

مبلغ : 18000 تومان

پاورپوینت با موضوع مسمومیت با نیتروپروساید (ویژه ارائه کلاسی درس بیوشیمی)

تعداد صفحات : 48

دسته : پزشکی

حجم فایل : 8306 KB

مبلغ : 18000 تومان

مقاله خواص پزشکی گیاه کنگر(آرکیشو)

تعداد صفحات : 13

دسته : پزشکی

حجم فایل : 52 KB

مبلغ : 4000 تومان

تحقیق میزان هوشیاری بیماران زیر بیهوشی در جراحی (یاد آوری اتفاقات اتاق عمل)

تعداد صفحات : 48

دسته : پزشکی

حجم فایل : 31 KB

مبلغ : 7000 تومان

تحقیق موارد مخاطره آمیز آزمایشگاه های پزشکی و مدیریت آن

تعداد صفحات : 31

دسته : پزشکی

حجم فایل : 27 KB

مبلغ : 4500 تومان

تحقیق توبکتومی و وازکتومی در پیشگیری از بارداری

تعداد صفحات : 18

دسته : پزشکی

حجم فایل : 11 KB

مبلغ : 4000 تومان

تحقیق هماتوكریت یا حجم فشرده گلبولی

تعداد صفحات : 54

دسته : پزشکی

حجم فایل : 44 KB

مبلغ : 4200 تومان

تحقیق انواع هپاتیت و ویروس های هپاتیتی

تعداد صفحات : 44

دسته : پزشکی

حجم فایل : 52 KB

مبلغ : 5500 تومان

مقاله نقش گیرنده مرکزی هیستامینی در اعمال فیزیولوژیک بدن

تعداد صفحات : 38

دسته : پزشکی

حجم فایل : 783 KB

مبلغ : 6000 تومان

تحقیق میگرن علل و درمان

تعداد صفحات : 16

دسته : پزشکی

حجم فایل : 55 KB

مبلغ : 4000 تومان

تحقیق ترسیم لیپوزوم ها با میکروسکوپی نیروی اتمی و اسپکتروسکوپی همبستگی فوتون

تعداد صفحات : 23

دسته : پزشکی

حجم فایل : 378 KB

مبلغ : 4500 تومان

1