پاورپوینت آشنایی با مهمترین های نمونه برداری در آزمایشگاه

تعداد صفحات : 51

دسته : پزشکی

حجم فایل : 1057 KB

مبلغ : 14000 تومان

پاورپوینت ایمونولوژی سرطان

تعداد صفحات : 33

دسته : پزشکی

حجم فایل : 1760 KB

مبلغ : 11500 تومان

پاورپوینت تحقیق ترامادول - مصرف و عوارض آن

تعداد صفحات : 33

دسته : داروسازی

حجم فایل : 1513 KB

مبلغ : 6000 تومان

تحقیق پاورپوینت آنتی بیوتیک ها

تعداد صفحات : 103

دسته : پزشکی

حجم فایل : 5535 KB

مبلغ : 8500 تومان

پاورپوینت ویتامینهای محلول در چربی و آب (ویژه ارائه کلاسی درس بیوشیمی)

تعداد صفحات : 118

دسته : پزشکی

حجم فایل : 7081 KB

مبلغ : 20000 تومان

پاورپوینت هورمون های تیروئیدی (ویژه ارائه کلاسی درس بیوشیمی)

تعداد صفحات : 47

دسته : پزشکی

حجم فایل : 1952 KB

مبلغ : 18000 تومان

پاورپوینت با موضوع مسمومیت با نیتروپروساید (ویژه ارائه کلاسی درس بیوشیمی)

تعداد صفحات : 48

دسته : پزشکی

حجم فایل : 8306 KB

مبلغ : 18000 تومان

تحقیق انواع زهکشی و گمانه

تعداد صفحات : 16

دسته : سایر گروه ها

حجم فایل : 22 KB

مبلغ : 2000 تومان

پاورپوینت بهداشت آب

تعداد صفحات : 36

دسته : بهداشت عمومی

حجم فایل : 1671 KB

مبلغ : 9000 تومان

مقاله خواص پزشکی گیاه کنگر(آرکیشو)

تعداد صفحات : 13

دسته : پزشکی

حجم فایل : 52 KB

مبلغ : 4000 تومان

تحقیق علوم تغذیه

تعداد صفحات : 23

دسته : تغذیه

حجم فایل : 46 KB

مبلغ : 2000 تومان

1